Fabryka Aktywności Miejskiej Kontakt Dofinansowanie dla NGO Łódź Jutra - strategia miasta Masz pomysł?


Drzwi otwarte w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Sienkiewicza 22 w Łodzi + konkurs ofert

Radosław Warda / BAM

  • kategoria:
  • NGO

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane wzięciem udziału w konkursie na prowadzenie działań w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Sienkiewicza 22 na "drzwi… więcej

Meet and Code - granty na organizację wydarzeń edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Radosław Warda / BAM

  • kategoria:
  • NGO

Meet and Code, europejska inicjatywa wspierająca organizacje pozarządowe, umożliwia dzieciom i młodzieży zdobywanie kompetencji niezbędnych w erze technologii. więcej

Coffee Time - Partnerstwo i Współpraca Międzynarodowa

Radosław Warda / BAM

  • kategoria:
  • NGO

Fabryka Aktywności Miejskiej zaprasza na spotkanie z cyklu "Śniadanie pozarządowe" poświęcone współpracy międzynarodowej i pozyskiwaniu Partnerów więcej

Konkurs ofert - "Prowadzenie działań animacyjnych, integracyjnych, szkoleniowo–warsztatowych i edukacyjnych wzmacniających postawy przedsiębiorcze wśród mieszkańców"

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie… więcej

Rozmowy 3 Sektora. "Koalicje i partnerstwa - moc współpracy"

Radosław Warda / BAM

  • kategoria:
  • NGO

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza na spotkanie z cyklu Rozmowy 3 Sektora pt. “Koalicje i partnerstwa - moc współpracy" więcej

Otwarty Konkurs Ofert w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026.

Hanna Zubrzycka / BPiNM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym dotyczącego przeciwdziałania przemocy w… więcej

Kontakt