Oddział ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców

OISC (Oddział ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców)

Do najważniejszych zadań Oddziału ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców należą: wspieranie inicjatyw na rzecz integracji cudzoziemców, organizacja spotkań informacyjnych, włączanie w projekty oraz  spotkania finansowane z budżetu Miasta wzmacnianie kompetencji społeczno-kulturowych i potencjału cudzoziemców, w tym realizacja wydarzeń i projektów w ramach współpracy z UNICEF

Dotychczasowe osiągnięcia Oddziału to m.in. :

1) Działania zlecone w ramach UNICEF: Centrum Spilno i organizacja wydarzeń integracyjnych dla dzieci i młodzieży.

2) Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim w sprawie realizacji umowy dotyczącej przeprowadzenia badań dotyczących cudzoziemców.

3) Koordynacja programu Health4Ukraine firmy PELION - objęcie osób z niepełnosprawnością pomocą w formie nieodpłatnego zaopatrzenia w leki (talony).

4) Integracyjny Program Liderski (IPL), czyli cykl zjazdów szkoleniowych skierowanych do liderów i liderek z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa zamieszkujących w Łodzi, który ma na celu realizację inicjatywy na rzecz cudzoziemców z Łodzi.

5) Podejmowanie działań w zakresie wspierania cudzoziemców, którzy wyrazili zamiar osiedlenia się i świadczenia pracy na terenie Łodzi, w procesie ich adaptacji i integracji społecznej (współpraca z PUP, pracodawcami, Łódzkim Centrum Wielokulturowym)

Cykle stałe, Dookoła świata , poradnik ŁCW (Łódzkie Centrum Wielokulturowe), kluby integracyjne, działania doraźne, głównie z ŁCW ale też nasze inicjatywy jak dzień niepodległości jak nasze współprace, plany, typu np. PCK i tu możemy wyróżnić każdego, Centrum Dialogu podpiąć jako miejsce ważne na mapie Łodzi, Hakoach itp.

♦ Zespół

p.o. Kierownika - Sylwia Kacprzak 42 638 50 59

Inspektor - Rafał Fijałkowski 42 638 63 74

Inspektor - Piotr Biela

Podinspektor - Olha Skvyrska 42 638 52 53

Kontakt