Spotkanie ws. budowy Muzeum Dzieci Polskich - Ofiar Totalitaryzmu

Spotkanie ws. budowy Muzeum Dzieci Polskich - Ofiar Totalitaryzmu

Raport ze spotkania dot. budowy Muzeum Dzieci Polskich - Ofiar Totalitaryzmu znajdziesz tutaj:

Komunikat dot. rezygnacji z darowizny nieruchomości znajdującej się za SP Przystań

Kontakt