Konsultacje tramwajowe

Zapoznaj się z uwagami i rekomendacjami z poszczególnych spotkań!


Zapraszamy na spotkania konsultacyjne na których wspólnie omówimy przygotowane przez Miejską Pracownie Urbanistyczną i miejskie jednostki, koncepcje przebudowy ważnych tramwajowych tras, które zaplanowane zostały do przebudowy. Po raz pierwszy na bardzo wczesnym etapie przygotowania projektów, można zgłosić uwagi, wnioski i propozycje rozwiązań, aby wnieść je do koncepcji i przetargów dla wykonawców projektu przebudowy drogi.

Wielkie konsultacje tramwajowe – czy naprawdę są wielkie?

Między 9 lutego a 2 marca Zarząd Dróg i Transportu przy udziale Biura Aktywności Miejskiej zaplanował 7 spotkań konsultacyjno-informacyjnych, dotyczących remontów związanych z infrastrukturą tramwajową. To wstępny etap – właściwe projekty inwestycji dla ulic Franciszkańskiej, Rzgowskiej, Warszawskiej, Srebrzyńskiej, Zielonej, Żeromskiego i al. Politechniki powstaną jeżeli uda się dostać na nie dofinansowanie. Dlaczego zatem prosimy o konsultacje mieszkańców i mieszkanki? O czym będziemy rozmawiać skoro projektów tak naprawdę jeszcze nie ma?

Konsultacje… czy spotkania informacyjne?

Konsultacje społeczne to określona prawnie forma dialogu z mieszkańcami i mieszkankami. O przedmiotach i potrzebie konsultacji mówi ustawa o samorządzie gminnym, formy ustala łódzka Uchwała, podstawą każdego procesu jest zarządzenie. Konsultacje, zgodnie ze wspomnianymi dokumentami prowadzi się w sprawach ważnych dla gminy – tak, remonty infrastruktury tramwajowej jak najbardziej spełniają ten warunek. Aby jednak móc zaplanować konkretne działanie, omówić z mieszkańcami i mieszkankami sposoby realizacji inwestycji, formy odpowiedzi na ich potrzeby, trzeba mieć projekt. I najlepiej - zapewnione finansowanie. Planowane między 9 lutego a 2 marca spotkania mają taki właśnie cel – są wstępną rozmową o założeniach koncepcji potrzebnej do złożenia wniosków o finansowanie. Jeżeli uda się je otrzymać? Wtedy powstaną projekty inwestycji, zarządzenia i scenariusze konsultacji społecznych.

Obecnie planowane spotkania, to dopiero początek – wstęp do właściwych konsultacji, które, o ile Łódź otrzyma środki, będziemy realizować dla inwestycji tramwajowych w przyszłości.

Warto rozmawiać!

Skoro to faza wstępna - nie ma jeszcze projektów, nie wiadomo czy znajdą się pieniądze… to po co zawracamy mieszkańcom i mieszkankom głowę? Koncepcje remontów przygotowywane są przez Miejską Pracownie Urbanistyczną - to specjaliści i specjalistki od technicznych, infrastrukturalnych rozwiązań, tworzenia planów i projektów. Plany te tworzone są jednak by zweryfikować ich założenia. Sprawdzić, czy może uda się postawić przystanek komunikacji w bardziej sensownym miejscu, przygotować miejsce do parkowania tam, gdzie jest ono krytyczne dla funkcjonującej instytucji. Potrzebujemy lokalnej, eksperckiej opinii. Dlatego właśnie, odpowiedzialny za Miejską Pracownię Urbanistyczną oraz jej działania Wiceprezydent Adam Pustelnik, wspólnie z Zarządem Dróg i Transportu, podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji. Tych wielkich. I tramwajowych!

Każdy głos się liczy!

Nad przebiegiem planowanych spotkań czuwać będzie Biuro Aktywności Miejskiej. Zadaniem Biura jest zebranie uwag i rekomendacji od mieszkańców i mieszkanek, ich opracowanie i gwarancja, że nie zginą w dalszych pracach na rzecz inwestycji. To ważne – mamy świadomość, że spotkania organizowane są w krótkim terminie, a nie chcemy by powstały podejrzenia, że wpływ uczestników i uczestniczek spotkań będzie pozorny. Tym bardziej zadbamy o to, by te wątpliwości rozwiać – partycypacja opiera się w końcu na zaufaniu, rolą Biura Aktywności Miejskiej, jest to zaufanie budować. Dlatego z pełnym przekonaniem zapraszamy na spotkania!

Weź udział w spotkaniach! Zapraszamy do zgłaszania uwag!

Sugestie i uwagi można zgłosić również za pomocą formularza internetowego: vox.uml.lodz.pl/glosowania/konsultacje-tramwajowe/vid,121,v

Na spotkaniach omówione zostaną poniższe koncepcje przebudowy:

  •  Franciszkańska (Północna - Wojska Polskiego) 

             9 lutego (czwartek); godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3

 Rysunek koncepcji przebudowy ul. Franciszkańskiej

  • Rzgowska (Broniewskiego - Kurczaki)

             13 lutego (poniedziałek); godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Zamknięta 3

Rzgowska propozycje zmian

Krańcówka Chojny propozycje zmian

Pas autobusowo tramwajowy i przystanek Rzgowska cm. Rzgowska

  • Warszawska (rondo Powstańców 1863 r. - Wycieczkowa)

    16.02.2023 r. (czwartek), godz. 17:00, Zespół Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi, ul. Skrzydlata 15

Warszawska - propozycje zmian

Propozycja przebudowy pętli Marysin-Warszawska

  • Limanowskiego-Aleksandrowska (Woronicza - Szczecińska)

             20.02.2023 r. (poniedziałek), godz. 17:00, Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Wici 16

Aleksandrowska propozycje zmian

Szczecińska Krańcówka

Żabieniec koncepcja Dworzec

Żabieniec koncepcja Lipiec Reymontowskich

Żabieniec koncepcja Wiadukt

Żabieniec koncepcja Krańcówka

  • Ogrodowa-Srebrzyńska (Cmentarna - Włókniarzy)

             23.02.2023 r. (czwartek), godz. 17:00, Szkoła Podstawowa nr 91, ul. Kasprzaka 45

Srebrzyńska - Włókniarzy pętla

Srebrzyńska - koncepcja

Dworzec Łódź Koziny pętla - koncepcja

  • Zielona-Legionów-Konstatynowska (Kościuszki - Krakowska)

             27.02.2023 r. (poniedziałek), godz. 17:00, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Więckowskiego 41

Koncepcja Zielona Legionów

  • Politechniki-Żeromskiego (rondo Lotników Lwowskich - Kopernika)

             02.03.2023 r. (czwartek), godz. 17:00, Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych al. Politechniki 37

Politechniki [pdf]

Politechniki

Informacje dotyczące spotkań dostępne także na stronie:

https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zarzad-drog-i-transportu-bip/konsultacje-spoleczne/spotkania-konsultacyjne/

Kontakt