Urząd Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center
Tel.: + 48 (42) 638-44-44

FAX: +48 (42) 272-60-01

LCKM@UML.LODZ.PL

Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Informacyjno–Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców / Oddział Call Center

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami

Sala Obsługi
Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)
tel.: +48 (42) 272-63-41
godziny pracy:
poniedziałekpiątek od godz. 8.00 do godz. 19.00; sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00

Telefoniczna informacja UMŁ

tel.: +48 (42) 638-44-44;
godziny pracy:
poniedziałek – piątek od godz. 8:00-17:00

Informacja UMŁ:

Łódź, ul. Piotrkowska 104
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, ul. Zachodnia 47
tel.: +48 (42) 638-50-04
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, al. Politechniki 32
tel.: +48 (42) 638-58-24
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
tel.: +48 (42) 638-52-64
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, ul. Piotrkowska 153
tel.: +48 (42) 638-57-08
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, al. Piłsudskiego 100
tel.: +48 (42) 638-54-25
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

 

Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów

 1. Udzielanie informacji z zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.
  • Przyjmowanie wniosków, wydawanie dokumentów i udzielanie informacji w sprawach:
 2. dowodu osobistego
  • wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
  • wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dla obywateli RP
  • zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy
  • zameldowania obywatela RP na pobyt stały
  • zameldowania obywatela RP na pobyt czasowy
  • zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatela UE na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
  • zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt stały
 3. Przyjmowanie korespondencji adresowanej do komórek organizacyjnych UMŁ m.in:
 4. pism i wniosków
  • deklaracji DO (deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami)
  • wniosków o wydanie odpisów z akt urzędu stanu cywilnego
  • wniosków o wymianę prawa jazdy
  • wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 5. Potwierdzanie, przedłużanie lub unieważnianie profilu zaufanego
 6. Przyjmowanie wniosków o wydanie identyfikatorów oraz wydawanie identyfikatorów typu „M”, „S”, „T”, upoważniających do wjazdu na ul. Piotrkowską na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza /al. Piłsudskiego

W punktach informacyjno-kancelaryjnych UMŁ: 

 • uzyskasz informację i pomoc w wypełnieniu dokumentów,
 • złożysz wnioski, pisma, dokumenty skierowane do każdej komórki organizacyjnej UMŁ,
 • otrzymasz wnioski i uzyskasz informacje w sprawach:
 • dowodu osobistego,
 • zameldowania na pobyt stały obywatela RP i cudzoziemca,
 • zameldowania na pobyt czasowy obywatela RP i cudzoziemca,
 • wymeldowania z miejsca pobytu stałego obywatela RP i cudzoziemca,
 • wymeldowania z miejsca pobytu czasowego obywatela RP i cudzoziemca,
 • zameldowania obywatela RP na pobyt czasowy,
 • zgłoszenia wyjazdu z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP,
 • zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenia powrotu z tego wyjazdu,
 • wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców,
 • nadania numeru PESEL,

 • złożysz wniosek i otrzymasz Miejską Kartę Seniora,
 • otrzymasz Pudełko Życia,
 • złożysz wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego znajdujących się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
 • dokonasz zgłoszenia dotyczącego utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (np. „dzikie” wysypiska, zaśmiecone tereny, przepełnione kosze, nieporządek wokół pojemników i koszy na odpady),
 • dokonasz zgłoszenia dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi (np. przepełnione lub zniszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów),
 • dokonasz zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowości w działaniu firm odbierających odpady komunalne,
 • złożysz wniosek o wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę danych,
 • otrzymasz bezpłatne woreczki na psie nieczystości.

kolejka

real

Kontakt