Ilustracje w uproszczony sposób pokazują zasady, według których należy projektować i umieszczać reklamy na terenie miasta. Należy pamiętać, że podstawowym dokumentem jest dokument w formie tekstu czyli uchwała Rady Miasta z dnia 16 grudnia 2016 r.

Kontakt