Wzory pism/Procedura

Kodeks Reklamowy obowiązuje od 31.12.2016 r. na terenie całego miasta Łodzi, zatem wszystkie reklamy projektowane i sytuowane na posesjach muszą być zgodne z kodeksem.

Kontakt