Uchwała

Pełna treść uchwał:

  • Pełna treść uchwały nr XXXVII/966/16 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi wraz z dokumentem zmieniającym znajduje się na stronie BIP
  • Pełna treść uchwały nr XXI/483/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ul. Piotrkowskiej wraz z dokumentem zmieniającym znajduje się na stronie BIP.

Kontakt