Mapa Obszarów

Obszar 0 - obszar Parku Kulturowego ul. Piotrkowskiej - podlega uzgodnieniom i opiniowaniu Miejskiego Konserwatora Zabytków, uchwałę regulującą przepisy dla Parku Kulturowego znajdziesz w zakładce UCHWAŁA.

Obszar I - obszar historycznego krajobrazu miasta industrialnego przełomu XIX/XX wieku, a także kwartały historycznej tkanki urbanistycznej podlegające procesom rewitalizacji obszarowej, czyli Rdzeń Strefy Wielkomiejskiej oraz obszar Nowego Centrum Łodzi.

Obszar II - obejmujący pozostałą część miasta.

Obszary: I i II podlegają opiniowaniu Biura Architekta Miasta.

Mapa szczegółowa

Kontakt