Realizatorzy - kto w programie?

Podstawowymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Programu są dwa Wydziały, Wydział Kultury i Wydział Edukacji, do których należy nadzorowanie i monitorowanie procesu realizacji Programu. W Urzędzie Miasta Łodzi powołany został Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. edukacji kulturalnej odpowiedzialny za koordynację zadań związanych z realizacją Programu, za jego promocję, budowanie relacji pomiędzy wszystkimi sektorami i podmiotami odpowiedzialnymi za edukację kulturalną na terenie Łodzi. Pełnomocnik ma zapewnić zwiększenie efektywności komunikacyjnej oraz sprawną realizację założeń i celów Programu. Bezpośrednio z Pełnomocnikiem współpracuje Rada Programu, która stanowi ciało doradcze i opiniodawcze, ponadto inne wydziały i biura Urzędu Miasta Łodzi odpowiedzialne za wdrażanie Programu i podległe jednostki.

Kontakt