Liderzy edukacji kulturalnej

Jednym z podstawowych celów Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi są budowanie kultury współpracy, sieci współpracy, wsparcie dla przenikania sektorów kultury i edukacji oraz budowanie partnerstw, które wzmocnią głos edukacji kulturalnej w Łodzi.

Łącznikami sektorami kultury i edukacji są liderzy edukacji kulturalnej. 

Lider edukacji kulturalnej:

  • współtworzy, promuje i realizuje zadania z zakresu edukacji kulturalnej, szczególnie w swojej instytucji lub placówce.
  • informuje o podejmowanych działaniach, nawiązuje współpracę z  pedagogami i rodzicami w zakresie realizacji edukacji kulturalnej i wspierania inicjatyw instytucji lub placówki;
  • nawiązuje i rozwija współprace z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, animatorami i artystami działającymi na terenie miasta Łodzi na rzecz edukacji kulturalnej;
  • zbiera informacje i rekomenduje uczniom lub podopiecznym placówki oświatowej propozycje kulturalne godne polecenia ze względu na realizowane cele edukacji kulturalnej;
  • współpracuje przy organizacji forum animatorów i edukatorów działających w Łodzi (w tym forum ewaluacyjnego);
  • współpracuje z Wydziałem Kultury i Wydziałem Edukacji w celu objęcia procesem edukacji rodziców i opiekunów prawnych w swojej placówce, jako tych, którzy bezpośrednio odpowiadają za rozwój kulturalny dzieci i młodzieży;
  • uczestniczy w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach organizowanych w ramach Programu oraz rekomendacja szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach Programu pozostałym członkom rady pedagogicznej swojej placówki.

Znajdź lidera

Kontakt