Łódzka Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Urząd Miasta Łodzi informuje, że od dnia 1 października 2019 r. Łódzka Karta Dużej Rodziny oraz Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny nie będą już obsługiwane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

W celu złożenia wniosków i odbioru kart zapraszamy od 1 października 2019 r. do Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 19.00, w soboty od 9.00 do 13.00.

 

 

Łódzka Sieć Szkół Promujących Zdrowie powstała jesienią 1996 roku. Była odpowiedzią na duże zainteresowanie nauczycieli działaniami w zakresie promocji zdrowia i edukacji ekologicznej. Korzystaliśmy ze wsparcia Krajowego Zespołu d/s Projektu Szkoła Promująca Zdrowie (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, prof. Barbara Woynarowska) oraz doświadczeń SP nr 44, która jako jedyna łódzka szkoła uczestniczyła w programie ogólnopolskim. Początkowo do sieci przystąpiło 21 szkół podstawowych z terenu Łodzi. W 1999 roku do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dołączyły przedszkola.

Aktualnie w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie jest 166 placówek: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, licea ogólnokształcące, zespoły szkół ponadgimnazjalnych, ośrodki wychowawcze.

Współpraca w ramach Sieci to:

  • spotkania robocze, szkolenia i konferencje dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia,
  • wsparcie szkół materiałami dydaktycznymi o tematyce zdrowotnej,
  • edukacja zdrowotna w szkołach i przedszkolach,
  • wsparcie działań prozdrowotnych organizowanych przez placówki.

Kontakt z koordynatorem:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi

ul. Zachodnia 47 pok. 120

tel. (42) 272 62 70

Działania w roku szkolnym 2018 / 2019

Hasło roku szkolnego 2018/2019 : „Znajdź w sobie moc!"

Hasło odwołuje się do roli zasobów osobistych w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi przez dzieci i młodzież. Zasoby osobiste są angażowane do redukcji czynników zagrażających, pozwalają nam na lepszą adaptację do tych sytuacji, które istotnie są przez nas oceniane jako stresujące. Poprzez oddziaływania w tym roku chcemy zachęcić dzieci i młodzież do uzyskania, utrzymania oraz chronienia tej indywidualnej dla każdego "tarczy ochronnej", broniącej nas przed trudami życia codziennego.

Placówki Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Przedszkole Specjalne nr 1
Adres placówki: 91-015 Łódź, ul. Mahatmy Gandhiego 26
Telefon: tel. (42) 612 20 81
e-mail: ps1lodz@op.pl
Przedszkole Miejskie nr 2
Adres placówki: 93-426 Łódź, ul. Sygnałowa 1
Telefon: tel. (42) 684 68 49
e-mail: pm2lodz@wikom.pl
Przedszkole Miejskie nr 10
Adres placówki: 90-338 Łódź, ul. Przędzalniana 70
Telefon: tel. (42) 674 24 64
e-mail: pm10lodz@wp.pl
Przedszkole Miejskie nr 12
Adres placówki: 94-208 Łódź, ul. Daniłowskiego 2
Telefon: tel. (42) 622 26 52
e-mail: pm12.lodz@op.pl
Przedszkole Miejskie nr 14
Adres placówki: 91-403 Łódź, ul. Lubeckiego 5
Telefon: tel. (42) 678 36 74
e-mail: przedszkole14@home.pl
Przedszkole Miejskie nr 15
Adres placówki: 90-036 Łódź, ul. Wysoka 28
Telefon: tel. (42) 674 21 21
e-mail: pm15.wysoka@gmail.com
Przedszkole Miejskie nr 17
Adres placówki: 93-213 Łódź, ul. Kossaka 13
Telefon: tel. (42) 643 47 90
e-mail: pm17lodz@pm17lodz.dot.pl
Przedszkole Miejskie nr 20
Adres placówki: 93-347 Łódź, ul. St. Leszczyńskiej 2
Telefon: tel. (42) 654 20 17
e-mail: pm20lidka@wp.pl
Przedszkole Miejskie nr 23
Adres placówki: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 105
Telefon: tel. (42) 636 04 22
e-mail: pm23zacek@wp.pl
Przedszkole Miejskie nr 34
Adres placówki: 93-180 Łódź, ul. Zarzewska 26/30
Telefon: tel. (42) 684 06 39
e-mail: iwonka_z@o2.pl
Przedszkole Miejskie nr 35
Adres placówki: 91-058 Łódź, ul. Zachodnia 16 A
Telefon: tel. (42) 654 07 80
e-mail: pm35@o2.pl
Przedszkole Miejskie nr 47
Adres placówki: 91-867 Łódź, ul. Deczyńskiego 24
Telefon: tel. (42) 659 96 52
e-mail: przedszkole47lodz@op.pl
Przedszkole Miejskie nr 49
Adres placówki: 91-802 Łódź, ul. Marysińska 49
Telefon: tel. (42) 655 37 11
e-mail: pm49@wp.pl
Przedszkole Miejskie nr 50
Adres placówki: 91-438 Łódź, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14
Telefon: tel. (42) 657 33 76
e-mail: sylwia.kubicka@interia.pl
Przedszkole Miejskie nr 53
Adres placówki: 91-017 Łódź, ul. Kasprzaka 57
Telefon: tel. (42) 651 45 73
e-mail: pm53lodz@gmail.com
Przedszkole Miejskie nr 55
Adres placówki: 94-047 Łódź, al. Wyszyńskiego 41
Telefon: tel. (42) 686 45 76
e-mail: pm55@pm55.com.pl
Przedszkole Miejskie nr 63
Adres placówki: 92-002 Łódź, ul. Potokowa 15
Telefon: tel. (42) 679 39 02
e-mail: pm63lodz@gmail.com
Przedszkole Miejskie nr 65
Adres placówki: 93-100 Łódź, ul. Przybyszewskiego 92
Telefon: tel. (42) 684 49 52
e-mail: przedszkolemiejskie65@wp.pl
Przedszkole Miejskie nr 73
Adres placówki: 91-012 Łódź, ul. Gandhiego 3
Telefon: tel. (42) 651 62 14
e-mail: pm73lodz@wikom.pl
Kontakt