Łódzka Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Łódzka Sieć Szkół Promujących Zdrowie powstała jesienią 1996 roku. Była odpowiedzią na duże zainteresowanie nauczycieli działaniami w zakresie promocji zdrowia i edukacji ekologicznej. Korzystaliśmy ze wsparcia Krajowego Zespołu d/s Projektu Szkoła Promująca Zdrowie (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, prof. Barbara Woynarowska) oraz doświadczeń SP nr 44, która jako jedyna łódzka szkoła uczestniczyła w programie ogólnopolskim. Początkowo do sieci przystąpiło 21 szkół podstawowych z terenu Łodzi. W 1999 roku do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dołączyły przedszkola.

Aktualnie w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie są 133 placówki: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, licea ogólnokształcące, ośrodki wychowawcze.

Współpraca w ramach Sieci to:

  • spotkania robocze, szkolenia i konferencje dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia,
  • wsparcie szkół materiałami dydaktycznymi o tematyce zdrowotnej,
  • edukacja zdrowotna w szkołach i przedszkolach,
  • wsparcie działań prozdrowotnych organizowanych przez placówki.

Kontakt z koordynatorem:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

ul. Zachodnia 47 pok. 117

tel. (42) 272 62 70, (42) 638 47 34

Konferencja "Czym skorupka za młodu nasiąknie … Jak uczyć dzieci życia w różnorodnym społeczeństwie?"

Organizator: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. 

Termin: 20 lutego 2024 roku (wtorek).

Godzina rozpoczęcia spotkania: 12.00, ze względu na konieczność wpisania się na listę prosimy o przybycie na miejsce konferencji do godziny 11:50.

Miejsce: Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104

Wykładowca: Katarzyna Dinst - socjolożka, trenerka, ekspertka ds. dostępności (https://www.instagram.com/kasia_dziala/?hl=en)

Zakończenie spotkania planowane jest na godzinę 14:30.

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej liczby osób uczestniczących w spotkaniu, reprezentujących Państwa Placówkę na adres: k.wasik@uml.lodz.pl (prosimy nie przesyłać danych osobowych uczestników, zależy nam tylko na liczbie osób) do dnia 16 lutego 2024 roku do godziny 15:00.


Zagadnienia poruszane w czasie wystąpienia:

1.    Jak możemy mówić o różnorodności?
2.    „Lista nieobecności  - Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych” – jak niepełnosprawność jest opisywana w podręcznikach szkolnych.
3.    Warsztaty tematyczne dla dzieci o różnorodnych grupach społecznych.
4.    Gdzie szukać informacji do prowadzenia zajęć – książki, bajki, filmy animowane, seriale?
5.    Przykładowe zajęcia dla uczniów:
a)    Magiczne pudełko – pytania, które młodzi uczniowie chcieliby zadać
b)    Żywa biblioteka w szkole
c)    Spotkania z osobami z różnorodnych grup społecznych.

Placówki Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Przedszkole Specjalne nr 1
Adres placówki: 91-015 Łódź, ul. Mahatmy Gandhiego 26
Telefon: tel. (42) 612 20 81
e-mail: kontakt@ps1.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 2
Adres placówki: 93-426 Łódź, ul. Sygnałowa 1
Telefon: tel. (42) 684 68 49
e-mail: kontakt@pm2.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 10
Adres placówki: 90-338 Łódź, ul. Przędzalniana 70
Telefon: tel. (42) 674 24 64
e-mail: kontakt@pm10.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 12
Adres placówki: 94-208 Łódź, ul. Daniłowskiego 2
Telefon: tel. (42) 622 26 52
e-mail: kontakt@pm12.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 14
Adres placówki: 91-403 Łódź, ul. Lubeckiego 5
Telefon: tel. (42) 678 36 74
e-mail: kontakt@pm14.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 15
Adres placówki: 90-036 Łódź, ul. Wysoka 28
Telefon: tel. (42) 674 21 21
e-mail: kontakt@pm15.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 17
Adres placówki: 93-213 Łódź, ul. Kossaka 13
Telefon: tel. (42) 643 47 90
e-mail: kontakt@pm17.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 20
Adres placówki: 93-347 Łódź, ul. St. Leszczyńskiej 2
Telefon: tel. (42) 654 20 17
e-mail: kontakt@pm20.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 23
Adres placówki: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 105
Telefon: tel. (42) 636 04 22
e-mail: kontakt@pm23.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 34
Adres placówki: 93-180 Łódź, ul. Zarzewska 26/30
Telefon: tel. (42) 684 06 39
e-mail: kontakt@pm34.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 35
Adres placówki: 91-058 Łódź, ul. Zachodnia 16 A
Telefon: tel. (42) 654 07 80
e-mail: kontakt@pm35.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 39
Adres placówki: 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 6
Telefon: tel. (42) 678 40 72
e-mail: kontakt@pm39.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 40
Adres placówki: 93-472 Łódź, ul. Uroczysko 17
Telefon: tel. (42) 684 65 59
e-mail: kontakt@pm40.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 47
Adres placówki: 91-867 Łódź, ul. Deczyńskiego 24
Telefon: tel. (42) 659 96 52
e-mail: kontakt@pm47.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 49
Adres placówki: 91-802 Łódź, ul. Marysińska 49
Telefon: tel. (42) 655 37 11
e-mail: kontakt@pm49.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 50
Adres placówki: 91-438 Łódź, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14
Telefon: tel. (42) 657 33 76
e-mail: kontakt@pm50.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 53
Adres placówki: 91-017 Łódź, ul. Kasprzaka 57
Telefon: tel. (42) 651 45 73
e-mail: kontakt@pm53.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 55
Adres placówki: 94-047 Łódź, al. Wyszyńskiego 41
Telefon: tel. (42) 686 45 76
e-mail: kontakt@pm55.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 63
Adres placówki: 92-002 Łódź, ul. Potokowa 15
Telefon: tel. (42) 679 39 02
e-mail: kontakt@pm63.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 65
Adres placówki: 93-100 Łódź, ul. Przybyszewskiego 92
Telefon: tel. (42) 684 49 52
e-mail: kontakt@pm65.elodz.edu.pl
Kontakt