Dofinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

W ramach realizacji zadania ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, Miastu Łódź udzielona została w 2017 roku dotacja celowa na sfinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt gabinetów profilaktyki zdrowotnej w łódzkich szkołach i placówkach oświatowych. Celem realizacji zadania jest poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Dzięki dotacji łódzkie szkoły i placówki mogły zakupić sprzęt stanowiący wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Sprawdź, które placówki otrzymały dotację

Kontakt