Stypendia Młodzi w Łodzi

Najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi

Najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni oraz utalentowani maturzyści rozpoczynający studia w Łodzi mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w bezpłatnych kursach językowych lub innych kursach podnoszących kompetencje.

Dotychczas odbyło się piętnaście edycji programu stypendialnego. Łącznie do programów stypendialnych poszczególnych pracodawców złożono prawie 7166 wniosków. Komisje Stypendialne złożone z przedstawicieli pracodawcy-fundatora, uczelni oraz Urzędu Miasta Łodzi wybrały 407 studentów, którzy otrzymali stypendia w wysokości od 500 do 1500 złotych brutto miesięcznie. Zwrot kosztów zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymało dotychczas 64 studentów, a z dodatkowych kursów z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, japońskiego, rosyjskiego oraz IT skorzystało prawie 420 osób.


REKRUTACJA DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA MATURZYSTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ŁODZI

Wyjątkowo utalentowani maturzyści, którzy zdecydują się podjąć studia na łódzkich uczelniach mogą ubiegać się o stypendia finansowe w kwocie min. 9.000 PLN (1000 PLN brutto przez okres 9 miesięcy) fundowane przez łódzkich Pracodawców.

Maturzyści mogą także aplikować o zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym akademika BaseCamp na okres roku akademickiego (wartość 18.900 PLN).

Chcemy w ten sposób zachęcić maturzystów ze szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi czy sportowymi do wyboru Łodzi, jako miasta do studiowania oraz dalszego rozwoju.

Rekrutacja trwa od 8 maja do 22 września 2023 r.

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Formularz aplikacyjny TUTAJ.

 


ZBUDUJ Z NAMI NAJWIĘKSZY PROGRAM STYPENDIALNY W POLSCE

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia z nami kolejnej, XVI już edycji, programu stypendialnego Młodzi w Łodzi – NAJWIĘKSZEGO programu stypendialnego w Polsce!

Na rok akademicki 2023/2024 zaplanowaliśmy dwie odsłony programu stypendialnego.

Pierwsza z nich to stypendia finansowe dla wyjątkowo utalentowanych maturzystów, którzy zdecydują się podjąć studia na łódzkich uczelniach. Chcemy w ten sposób zachęcić maturzystów ze szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi czy sportowymi do wyboru Łodzi, jako miasta do studiowania oraz dalszego rozwoju. Przyznając stypendium będziecie mogli Państwo objąć mecenat nad takimi uzdolnionymi osobami, często pochodzącymi z małych miejscowości, dla których podjęcie studiów w dużym mieście jest znaczącym wyzwaniem finansowym. Rekrutacja kandydatów oraz kampania promocyjna programu i Partnerów realizowana będzie w tym samym okresie co rekrutacja na studia, czyli od maja do września br. Będzie to pierwsza, pilotażowa edycja programu stypendialnego skierowanego do takiej grupy beneficjentów, ale z uwagi na nasze ogromne doświadczenie w realizacji programu stypendialnego dla studentów, mamy wszelkie narzędzia, aby ten program okazał się sukcesem – potrzebujemy tylko Fundatorów!
 
Druga odsłona programu stypendialnego to znany i ceniony zarówno przez firmy, jak i przez studentów program stypendialny, w którym firmy i instytucje fundują stypendia finansowe, akademiki bądź kursy językowe i inne podnoszące kwalifikacje dla najbardziej aktywnych studentów wybranych kierunków studiów. W ramach programu każda z firm przygotowuje swój indywidualny regulamin programu stypendialnego, który określa warunki i kryteria jakie powinien spełniać stypendysta, a także jego ewentualne zobowiązania wobec Fundatora. W ten sposób możecie Państwo dotrzeć do prawdziwie najlepszych z najlepszych, a jednocześnie wybrać młode talenty najlepiej dopasowane do Państwa organizacji. Stypendysta może być sprawnym Ambasadorem firmy na uczelni, ale także cennym praktykantem czy stażystą, a w dalszej perspektywie pracownikiem. Rekrutacja kandydatów oraz kampania promocyjna programu i Partnerów realizowana będzie w październiku 2023 r. Deklaracje od Fundatorów zbieramy do końca sierpnia 2023 r.

Oferta programu stypendialnego dla Partnera do pobrania po kliknięciu w poniższą grafikę.


Chcesz zostać PARTNEREM programu stypendialnego? Wypełnij i odeślij na adres mailowy mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl deklarację, którą można pobrać tutaj: DEKLARACJĘ UDZIAŁU W PROGRAMIE STYPENDIALNYM MŁODZI W ŁODZI.  


EDYCJA 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 udało nam się pozyskać aż 80 Fundatorów, którzy zaoferowali dla WAS:

  • 122 stypendia finansowe o wartości od 7.200 do nawet 10.000 PLN
  • 10 zwrotów kosztu zakwaterowania w akademiku
  • nawet 90 miejsc na kursach języka angielskiego, niemieckiego, oraz na kursach IT i innych podnoszących kwalifikacje


W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Wystarczy być studentem jednego spośród wybranych przez pracodawców kierunków, mieć średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów powyżej 4.0 (a często nawet mniej), spełniać inne wymagania określone przez Fundatora w regulaminie programu stypendialnego (do pobrania przy każdym z programów stypendialnych) oraz w okresie trwania naboru wniosków wypełnić i wysłać dostępny przy poszczególnych programach stypendialnych elektroniczny formularz aplikacyjny. Student może złożyć wnioski do wszystkich programów stypendialnych, w których spełnia kryteria, natomiast stypendium może otrzymać tylko jedno. W przypadku gdy student uzyska najwyższą ocenę w więcej niż jednym programie stypendialnym, do jego decyzji pozostaje, z którego programu stypendialnego chce otrzymywać stypendium. Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie/skany dokumentów potwierdzających aktywności uwzględnione we wniosku (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp.). Wszystkie w/w dokumenty należy załączyć do wniosku w formacie pdf bądź zebrać w folderze udostępnionym na dysku Google, a link do folderu wkleić w odpowiedniej rubryce formularza aplikacyjnego. Średnia ocen przyjmowana na potrzeby programu stypendialnego Młodzi w Łodzi jest analogiczna do średniej ocen przyjmowanej w postępowaniu o udzielenie stypendium rektora na uczelni macierzystej (w przypadku pobytu na uczelniach zagranicznych również przyjmuje się średnią honorowaną przez uczelnię macierzystą). Wysokość średniej powinna być wyliczona za dwa ostatnio ukończone semestry studiów (jeśli były to różne kierunki, powinny być wskazane średnie z poszczególnych kierunków, a następnie wyciągnięta średnia arytmetyczna). Dokumentem potwierdzającym średnią ocen jest zaświadczenie z dziekanatu bądź wydruk z systemu elektronicznego, o ile wprost wskazuje średnią. Aktywności dodatkowe, takie jak: staże, praktyki, szkolenia, kursy, projekty, działalność w organizacjach studenckich itp. student przedstawia za cały dotychczasowy tok studiów. WAŻNE: jeśli do formularza aplikacji nie zostaną dołączone dokumenty potwierdzające zawarte w nim aktywności, student nie otrzyma za te aktywności punktacji, a tym samym obniża swoje szanse na otrzymanie stypendium.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ REGULAMINY I WNIOSKI POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH?

Wszystkie regulaminy i formularze aplikacyjne znajdziesz po kliknięciu w wylistowane poniżej programy stypendialne poszczególnych Fundatorów. Możesz też skorzystać z WYSZUKIWARKI STYPENDIÓW gdzie po oznaczeniu statusu Rekrutacja trwa, oraz swojej uczelni, wydziału i kierunku pojawią się programy stypendialne, które są dla tej uczelni, wydziału bądź kierunku dedykowane.

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem przyjmowania wniosków był 28 października 2022 r. 

W JAKI SPOSÓB WYBIERANI SĄ STYPENDYŚCI?

Komisje Stypendialne składające się z przedstawiciela Fundatora, Uczelni oraz programu Młodzi w Łodzi dokonują oceny wniosków przyznając punktację według skali określonej w poszczególnych regulaminach. Student z najwyższą liczbą punktów zostaje stypendystą danego pracodawcy.

KIEDY DOWIESZ SIĘ CZY ZOSTAŁEŚ STYPENDYSTĄ?

Lista Stypendystów została opublikowana TUTAJ.

Pełne rankingi poszczególnych programów stypendialnych znajdziecie tutaj: RANKING PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH. Każdy program stypendialny w oddzielnym arkuszu.

Ewentualne pytania czy wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

Kontakt