Edukacja regionalna - Nasza Łódź

Do pobrania:

Materiały dla nauczycieli do wykorzystania na zajęciach poświęconych rewitalizacji i edukacji regionalnej opracowane w ramach programu "Nasza Łódź" dla szkół na wszystkich poziomach kształacenia - szkoły podstawowe, gimnazja, pozadgimnazjalne.

Łódź jest miastem osobliwym. Choć prawa miejskie uzyskała już w 1423 roku z rąk króla Władysława Jagiełły, to tak naprawdę zbudowana została dopiero w XIX wieku przez przedstawicieli czterech narodów – Polaków, Niemców, Żydów i Rosjan. Przez ponad stulecie łodzianie, mający różne kulturowe i religijne korzenie, wspólnymi siłami budowali swoją „ziemię obiecaną”. Wielokulturowa ciągłość Łodzi została przerwana przez II wojnę światową, choć miasto do dziś zachowało wyraźne ślady swojej tożsamości. 

Poniżej zamieszczamy w formacie .pdf publikacje UMŁ o historii Łodzi:

Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi

Kontakt