Edukacja regionalna - Nasza Łódź

Do pobrania:

Materiały dla nauczycieli do wykorzystania na zajęciach poświęconych rewitalizacji i edukacji regionalnej opracowane w ramach programu "Nasza Łódź" dla szkół na wszystkich poziomach kształacenia - szkoły podstawowe, gimnazja, pozadgimnazjalne.

Łódź jest miastem osobliwym. Choć prawa miejskie uzyskała już w 1423 roku z rąk króla Władysława Jagiełły, to tak naprawdę zbudowana została dopiero w XIX wieku przez przedstawicieli czterech narodów – Polaków, Niemców, Żydów i Rosjan. Przez ponad stulecie łodzianie, mający różne kulturowe i religijne korzenie, wspólnymi siłami budowali swoją „ziemię obiecaną”. Wielokulturowa ciągłość Łodzi została przerwana przez II wojnę światową, choć miasto do dziś zachowało wyraźne ślady swojej tożsamości. 

Poniżej zamieszczamy w formacie .pdf publikacje UMŁ o historii Łodzi:

Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi


Legenda o Pannie Piotrkowskiej

„Legenda o Pannie Piotrkowskiej” to najnowsze słuchowisko zrealizowane przez Soundsitive Studio.

Słuchowisko powstało na podstawie legendy „Jak to było z panną Piotrkowską, czyli narodziny łódzkiej Pietryny”, pochodzącej ze zbioru „Łódź w baśni i legendzie”, wydanego przez Wydawnictwo Literatura.

 • Reżyseria i produkcja – Maciej Sztąberek
 • Scenariusz – Michał Grzelak i Maciej Sztąberek
 • Montaż – Hubert Tymiński
 • Realizacja dźwięku – Marek Sirecki (MarAtlon Studio)
 • Muzyka – Paweł Odorowicz
 • Oprawa graficzna – Paulina Świątek i Filip Koszlaga

WYSTĄPILI:

 • Rajmund Rembieliński – Bronisław Wrocławski
 • Helena Dudziczanka/Panna Piotrkowska – Agnieszka Skrzypczak
 • Jan Leszczyński – Kamil Maćkowiak
 • Aptekarz Dudzicz – Dymitr Hołówko
 • Jan Leśniewski – Paweł ErdmanLektor – Henryk Sirecki

Konsultacje historyczne - Beata Kamińska i Bruno Kamiński z Muzeum Miasta Łodzi. 

Zadanie (Słuchowisko „Legenda o pannie Piotrkowskiej”) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łódź.

Słuchowisko:

Kontakt