Projekt "Zdalna Szkoła"

Miasto Łódź realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zdalna Szkoła”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie projektu z UE – 99 999,00 zł.

W ramach uzyskanego grantu Miasto zakupiło 41 laptopów przeznaczonych dla 11 szkół.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w oświacie, związaną z wprowadzeniem
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zagrożeniem zakażeniami COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Zakup 41 laptopów został sfinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. 

Fabrycznie nowe komputery trafiły do uczniów 11 łódzkich szkół, w tym do:

6 szkół podstawowych,
2 liceów ogólnokształcących 
3 szkół zawodowych
.

Sprzęt został przekazany szkołom i na czas zdalnej edukacji będzie użyczany uczniom.

Decyzję o użyczeniu laptopa uczniowi podejmuje Dyrektor Szkoły.

Szkoły biorące udział w projekcie:

Galeria zdjęć

Kontakt