Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Przedszkole Miejskie nr 13 przy ul. Włókienniczej 16 w Łodzi
zatrudni od: 1 stycznia 2022
stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI - WOŹNA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 633 - 89 - 47
data złożenia oferty/aktualizacja: 02.12.2021
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: 1 stycznia 2022 - zastępstwo
stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI - WOŹNA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636 -01 -80
data złożenia oferty/aktualizacja: 25.11.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI - SPRZĄTACZKA
wymiar zatrudnienia: etat
data złożenia oferty/aktualizacja: 05.11.2021
Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź Bałuty przy ul. Marcina Kasprzaka 66A w Łodzi
zatrudni od: zaraz
stanowisko: TERAPIA ZAJĘCIOWA (pracownia gospodarstwa domowego z aktywizacją zawodową)
wymiar zatrudnienia: etat - praca w godzinach 8:00-16:00, warsztaty terapii zajęciowej TPD przy ul. Plantowej 7
aplikacje/CV:
kontakt: 42 655 -87 -48
data złożenia oferty/aktualizacja: 21.10.2021

Praca dla nauczycieli

Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK (niepubliczne) Natolin 50 /dojazd komunikacją miejską z Łodzi MPK: linie 53B, 54C i 54D oraz busy: spod Galerii Łódzkiej, Manufaktury i Dworca Północnego/
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: 30 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 505 102 604
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.11.2021
Przedszkole Miejskie nr 9 przy ul. Brackiej 51a w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 656-24-06
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.11.2021
Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: RELIGIA
wymiar zatrudnienia: 3,5 godziny tygodniowo - 0,15 et.
aplikacje/CV:
kontakt: 42 679 - 39 - 02
data złożenia oferty / aktualizacja: 25.11.2021
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 25.11.2021
Przedszkole Miejskie nr 230 przy ul. Przylesie 22 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 2.30 godz. tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 648 -83 -22
data złożenia oferty / aktualizacja: 25.11.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PLASTYKA
wymiar zatrudnienia: 5 godzin tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 25.11.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: TECHNIKA - 4 godziny tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 25.11.2021
Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź Bałuty przy ul. Marcina Kasprzaka 66A w Łodzi
zatrudni od: zaraz - warsztaty terapii zajęciowej TPD przy ul. Plantowej 7
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: etat - praca w godzinach 8:00-16:00
aplikacje/CV:
kontakt: 42 655 -87 -48
data złożenia oferty / aktualizacja: 21.10.2021
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: zaraz - zastępstwo
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636 -01 -80
data złożenia oferty / aktualizacja: 05.10.2021
Kontakt