Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Szkoła Podstawowa nr 199 przy ul. Józefa Elsnera 8 w Łodzi
zatrudni od: 27 stycznia 2020 r.
stanowisko: SPRZĄTACZKA
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu - godziny pracy 14.00-18.00
aplikacje/CV:
kontakt@sp199.elodz.edu.pl
kontakt: 42 671- 03 - 63
data złożenia oferty/aktualizacja: 09.12.2019

Praca dla nauczycieli

Przedszkole Miejskie nr 73 przy ul. Mahatmy Gandhiego 3 w Łodzi
zatrudni od: 1 marca 2020 r.
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt@pm73.elodz.edu.pl
kontakt: 42 651- 62- 14
data złożenia oferty / aktualizacja: 10.01.2020
Szkoła Podstawowa nr 46 przy ul. kpt. Franciszka Żwirki 11/13 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: SURDOPEDAGOGIKA (zajęcia rewalidacyjne)
wymiar zatrudnienia: 2 godziny tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt@sp46.elodz.edu.pl
kontakt: 42 637 -77 -32
data złożenia oferty / aktualizacja: 10.01.2020
Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Przyszkole 42 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
wymiar zatrudnienia: etat - 20 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 684 - 23 - 68
data złożenia oferty / aktualizacja: 07.01.2020
Przedszkole Miejskie nr 146 przy ul. Gustawa Morcinka 3 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 3 godziny tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt@pm146.elodz.edu.pl
kontakt: 42 643-88-21
data złożenia oferty / aktualizacja: 03.01.2020
Przedszkole Miejskie nr 230 przy ul. Przylesie 22 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu tj. 11 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 648-83-22
data złożenia oferty / aktualizacja: 03.01.2020
Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: RELIGIA
wymiar zatrudnienia: dla 4-ech grup przedszkolnych w łącznym wymiarze 3.30 godz. tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 679 -39 -02
data złożenia oferty / aktualizacja: 03.01.2020
Przedszkole Miejskie nr 138 przy ul. Przędzalnianej 40 w Łodzi
zatrudni od: zaraz - umowa o pracę
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 0,2 etatu tj. 3.30 godz. tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt@pm138.elodz.edu.pl
kontakt: 42 674-72-39
data złożenia oferty / aktualizacja: 04.12.2019
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
sekretariat@liceummundurowe.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 03.12.2019
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
kontakt: sekretariat@liceummundurowe.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 03.12.2019
Mundurowe Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK HISZPAŃSKI
aplikacje/CV:
sekretariat@liceummundurowe.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 03.12.2019
Mundurowe Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK POLSKI
aplikacje/CV:
sekretariat@liceummundurowe.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 03.12.2019
Kontakt