Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego przy ul. Sosnowej 9 w Łodzi
zatrudni od: po zakończonym naborze
stanowisko: SPECJALISTA ds. KADR i PŁAC
aplikacje/CV:
http://www.muzyczna-sosnowa.pl/index.php/nabor-na-stanowisko-specjalista-ds-kadr-i-plac/ oferty należy składać w sekretariacie szkoły do 13 września 2019 r.
kontakt: 42 681-15-68, 42 681-15-69
data złożenia oferty/aktualizacja: 23.08.2019
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: września 2019 r. - umowa o pracę na rok szkolny
stanowisko: WOŹNA
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:
przedszkolemiejskie75@o2.pl
kontakt: 42 636- 01- 80
data złożenia oferty/aktualizacja: 20.08.2019
XXXIV Liceum Ogólnokształcące
zatrudni od: 1 września 2019
stanowisko: sprzątaczka
wymiar zatrudnienia: 1 etat - umowa o pracę
aplikacje/CV:

kontakt@lo34.elodz.edu.pl

kontakt: 42 653 39 91
data złożenia oferty/aktualizacja: 19.08.2019
Szkoła Podstawowa nr 199 przy ul. Józefa Elsnera 8 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2019
stanowisko: SPRZĄTACZKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 671-03-63 lub 509-694-737
data złożenia oferty/aktualizacja: 05.07.2019
Przedszkole Miejskie nr 81 przy ul. Młynarskiej 38 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2019
stanowisko: ROBOTNIK GOSPODARCZY
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt@pm81.elodz.edu.pl
kontakt: 42 657- 20- 45
data złożenia oferty/aktualizacja: 01.07.2019
Szkolne Centrum Profilaktyczno - Wychowawcze przy ul. Gdańskiej 156 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2019
stanowisko: POMOC W KUCHNI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636- 91- 02
data złożenia oferty/aktualizacja: 25.06.2019
Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK w Natolinie (www.ekoludek.com.pl)
zatrudni od: września 2019
stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:
rekrutacja@ekoludek.com.pl
kontakt: 505 102 604
data złożenia oferty/aktualizacja: 19.06.2019

Praca dla nauczycieli

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2019 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: etat
kontakt: 503-555-233
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.08.2019
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: września 2019 r. - zastępstwo na cały rok szkolny
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 4 godziny tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636- 01- 80
data złożenia oferty / aktualizacja: 20.08.2019
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Krochmalnej 21 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2019 r.
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt@sp38.elodz.edu.pl
kontakt: 42 663- 66- 81
data złożenia oferty / aktualizacja: 14.08.2019
Szkolne Centrum Profilaktyczno - Wychowawcze przy ul. Gdańskiej 156 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2019 r.
przedmiot: BIOLOGIA
wymiar zatrudnienia: 17 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636- 91- 02
data złożenia oferty / aktualizacja: 08.08.2019
Przedszkole Miejskie nr 13 przy ul. Więckowskiego 10 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2019 r. - zastępstwo w grupie dzieci 4-5 letnich
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat - 25 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt@pm13.elodz.edu.pl
kontakt: 42 633- 89- 47
data złożenia oferty / aktualizacja: 07.08.2019
Przedszkole Miejskie nr 81 przy ul. Młynarskiej 38 w Łodzi
zatrudni od: 13 września 2019 r. - zastępstwo na rok
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt@pm81.elodz.edu.pl
kontakt: 42 657- 20- 45
data złożenia oferty / aktualizacja: 01.08.2019
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2019 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
sekretariat@liceummundurowe.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 31.07.2019
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2019 r.
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
sekretariat@liceummundurowe.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 31.07.2019
Szkoła Podstawowa nr 169 przy ul. Napoleońskiej 7/17 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2019 r.
przedmiot: HISTORIA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt@sp169.elodz.edu.pl
kontakt: 42 634- 74- 11
data złożenia oferty / aktualizacja: 30.07.2019
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2019 r.
przedmiot: ŚWIETLICA
wymiar zatrudnienia: etat, praca w godz. 13.30 - 18.00
kontakt: 503-555-233
data złożenia oferty / aktualizacja: 05.07.2019
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2019
przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
aplikacje/CV:
sekretariat@liceummundurowe.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.06.2019
Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK w Natolinie (www.ekoludek.com.pl)
zatrudni od: sierpnia 2019
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: 30 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 505 102 604
data złożenia oferty / aktualizacja: 19.06.2019
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2019
przedmiot: GEOGRAFIA
wymiar zatrudnienia: 2 godziny tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.06.2019
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2019
przedmiot: NAUCZYCIEL WSPIERAJĄCY
wymiar zatrudnienia: etat - 25 godzin tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.06.2019
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2019
przedmiot: RELIGIA
wymiar zatrudnienia: od 4 do 16 godzin tygodniowo - do ustalenia
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.06.2019
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2019
przedmiot: PRZYRODA
wymiar zatrudnienia: 2 godziny tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 10.06.2019
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2019
przedmiot: BIOLOGIA
wymiar zatrudnienia: 2 godziny tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 10.06.2019
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: 12 godzin tygodniowo, umowa zlecenie
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.05.2019
Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD Łódź - Bałuty przy ul. Plantowej 7
zatrudni od: zaraz - umowa o pracę
przedmiot: TERAPIA ZAJĘCIOWA
wymiar zatrudnienia: etat - 40 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
wtztpd@poczta.onet.pl
kontakt: 42 655 - 87 - 48
data złożenia oferty / aktualizacja: 06.05.2019
Przedszkole Miejskie nr 73 przy ul. Gandhiego 3 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2019 r.
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt@pm73.elodz.edu.pl
kontakt: 42 651- 62 - 14
data złożenia oferty / aktualizacja: 04.04.2019
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2019 r.
przedmiot: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
wymiar zatrudnienia: etat
kontakt: 503-555-233
data złożenia oferty / aktualizacja: 04.03.2019
Kontakt