Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Szkoła Podstawowa nr 206 przy ul. Łozowej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2020 r.
stanowisko: KIEROWNIK GOSPODARCZY
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
http://sp206.edu.lodz.pl/ - oferty należy dostarczyć do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00
kontakt: kontakt@sp206.elodz.edu.pl lub 42 658-83-64
data złożenia oferty/aktualizacja: 28.07.2020

Praca dla nauczycieli

Przedszkole Miejskie nr 73 przy ul. Gandhiego 3 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2020 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 3 godziny tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt@pm73.elodz.edu.pl
kontakt: 42 651-62-14
data złożenia oferty / aktualizacja: 17.07.2020
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: JĘZYK HISZPAŃSKI
aplikacje/CV:
sekretariat@liceummundurowe.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 08.07.2020
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: INFORMATYKA
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 08.07.2020
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: września 2020 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 4 godziny tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636 01 80
data złożenia oferty / aktualizacja: 02.07.2020
Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2020 r.
przedmiot: RELIGIA
wymiar zatrudnienia: 3,5 godziny tygodniowo (30 min - dzieci 3-4 letnie, 1 godz. dzieci 4-5 letnie, 2 x 1 godz. 5-6 latki)
aplikacje/CV:
kontakt@pm63.elodz.edu.pl
kontakt: 42 679 - 39 - 02
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.06.2020
Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK Natolin 50 /dojazd komunikacją miejską z Łodzi MPK: linie 53B, 54C i 54D oraz busy: spod Galerii Łódzkiej, Manufaktury i Dworca Północnego/
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: 30 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
agnieszka@ekoludek.com.pl
kontakt: 505 102 604
data złożenia oferty / aktualizacja: 24.06.2020
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2020 r.
przedmiot: MUZYKA
wymiar zatrudnienia: 4 godz. tygodniowo - umowa zlecenie
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 21.05.2020
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2020 r.
przedmiot: BIOLOGIA
wymiar zatrudnienia: 4 godz. tygodniowo - umowa zlecenie
aplikacje/CV:
sekretariat@smartschool.lodz.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.05.2020
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2020 r.
przedmiot: JĘZYK HISZPAŃSKI
wymiar zatrudnienia: 6 godzin tygodniowo - umowa zlecenie
aplikacje/CV:
sekretariat@smartschool.lodz.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.04.2020
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2020 r.
przedmiot: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
sekretariat@smartschool.lodz.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 06.02.2020
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2020 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 06.02.2020
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2020 r.
przedmiot: PLASTYKA I TECHNIKA
wymiar zatrudnienia: 6-8 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
sekretariat@smartschool.lodz.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 06.02.2020
Kontakt