Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Zespół Szkół Gastronomicznych przy ul. Sienkiewicza 88 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2021 r.
stanowisko: REFERENT ds. MAGAZYNOWYCH
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636- 75- 44
data złożenia oferty/aktualizacja: 27.07.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI
wymiar zatrudnienia: etat
data złożenia oferty/aktualizacja: 10.05.2021
Przedszkole Miejskie nr 73 przy ul. Gandhiego 3 w Łodzi
zatrudni od: 1 sierpnia 2021 r.
stanowisko: ROBOTNIK GOSPODARCZY
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 651- 62 -14
data złożenia oferty/aktualizacja: 04.05.2021

Praca dla nauczycieli

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 przy ul. Maratońskiej 47b w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2021 r. - na cały rok szkolny
przedmiot: CHEMIA
wymiar zatrudnienia: 6 godzin tygodniowo - 0,33 et.
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258- 48- 83
data złożenia oferty / aktualizacja: 29.07.2021
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: GEOGRAFIA
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.07.2021
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021
przedmiot: BIOLOGIA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 571 332 204 lub 42 681-21-11
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.07.2021
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.07.2021
Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2021 r.
przedmiot: RELIGIA
wymiar zatrudnienia: 3,5 godziny tygodniowo - 0,15 et.
aplikacje/CV:
kontakt: 42 679 - 39 - 02
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.07.2021
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: FIZYKA
wymiar zatrudnienia: etat - umowa o pracę
aplikacje/CV:

sekretariat@liceummundurowe.pl

data złożenia oferty / aktualizacja: 28.07.2021
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
wymiar zatrudnienia: 6 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.07.2021
Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK (niepubliczne) Natolin 50 /dojazd komunikacją miejską z Łodzi MPK: linie 53B, 54C i 54D oraz busy: spod Galerii Łódzkiej, Manufaktury i Dworca Północnego/
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: 30 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 505 102 604
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.07.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
wymiar zatrudnienia: etat
data złożenia oferty / aktualizacja: 24.06.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: JĘZYK HISZPAŃSKI
wymiar zatrudnienia: 16 godzin tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 21.06.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: INFORMATYKA (z jęz. angielskim)
wymiar zatrudnienia: 14 godzin tygodniowo - umowa zlecenie
data złożenia oferty / aktualizacja: 21.06.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI - native speaker
wymiar zatrudnienia: 14 godzin tygodniowo - umowa zlecenie
data złożenia oferty / aktualizacja: 21.06.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: BIOLOGIA (z jęz. angielskim)
data złożenia oferty / aktualizacja: 21.06.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: GEOGRAFIA (z jęz. angielskim)
data złożenia oferty / aktualizacja: 21.06.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: MATEMATYKA (z jęz. angielskim)
data złożenia oferty / aktualizacja: 21.06.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE (z jęz. angielskim)
data złożenia oferty / aktualizacja: 21.06.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: ŚWIETLICA
wymiar zatrudnienia: etat
data złożenia oferty / aktualizacja: 08.06.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA
wymiar zatrudnienia: 1 godzina tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 08.06.2021
Kontakt