Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Przedszkole Miejskie nr 73 przy ul. Gandhiego 3 w Łodzi
zatrudni od: 1 sierpnia 2021 r.
stanowisko: ROBOTNIK GOSPODARCZY
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 651- 62 -14
data złożenia oferty/aktualizacja: 04.05.2021
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI
wymiar zatrudnienia: etat - umowa na zastępstwo
aplikacje/CV:

kontakt@pm75.elodz.edu.pl

kontakt: 42 636-01-80
data złożenia oferty/aktualizacja: 28.04.2021
Przedszkole Miejskie nr 88 przy ul. Stefana Szolc - Rogozińskiego 4 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2021 r.
stanowisko: KUCHARKA
aplikacje/CV:
data złożenia oferty/aktualizacja: 27.04.2021

Praca dla nauczycieli

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 06.05.2021
Przedszkole Miejskie nr 14 (dla dzieci z cukrzycą i alergiami) przy ul. Lubeckiego 5 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2021 r.
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat - 25 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 678 -36 -74
data złożenia oferty / aktualizacja: 06.05.2021
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r. - na rok szkolny 2021/2022
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE kwalifikacje do nauki języka angielskiego będą dodatkowym atutem
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636-01-80
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.04.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
wymiar zatrudnienia: etat
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.04.2021
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 14.04.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: JĘZYK POLSKI
wymiar zatrudnienia: 10 godzin tygodniowo - umowa zlecenie lub możliwa praca na cały etat
data złożenia oferty / aktualizacja: 14.04.2021
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: GEOGRAFIA
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 14.04.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI - native speaker
wymiar zatrudnienia: 14 godzin tygodniowo - umowa zlecenie
data złożenia oferty / aktualizacja: 10.03.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: INFORMATYKA
wymiar zatrudnienia: 14 godzin tygodniowo - umowa zlecenie
data złożenia oferty / aktualizacja: 10.03.2021
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: FIZYKA
wymiar zatrudnienia: etat - umowa o pracę
aplikacje/CV:

sekretariat@liceummundurowe.pl

data złożenia oferty / aktualizacja: 10.03.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK HISZPAŃSKI
wymiar zatrudnienia: 16 godzin tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 10.03.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: etat
data złożenia oferty / aktualizacja: 24.02.2021
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: 4 godziny tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt@pm75.elodz.edu.pl
kontakt: 42 636-01-80
data złożenia oferty / aktualizacja: 19.02.2021
Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: RELIGIA
wymiar zatrudnienia: 3,5 godziny tygodniowo (30 min - dzieci 3-4 letnie, 1 godz. dzieci 4-5 letnie, 2 x 1 godz. 5-6 latki)
aplikacje/CV:
kontakt@pm63.elodz.edu.pl
kontakt: 42 679 - 39 - 02
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.01.2021
Kontakt