Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Przedszkole Miejskie nr 153 przy ul. Sierakowskiego 47 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2022
stanowisko: KUCHARKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 251 -70 -65
data złożenia oferty/aktualizacja: 28.06.2022
Przedszkole Miejskie nr 153 przy ul. Sierakowskiego 47 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2022
stanowisko: POMOC KUCHENNA
wymiar zatrudnienia: cały etat - 40 godzin tygodniowo; 1/4 etatu – 10 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 251 -70 -65
data złożenia oferty/aktualizacja: 28.06.2022
Przedszkole Miejskie nr 73 przy ul. Gandhiego 3 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2022
stanowisko: KUCHARZ
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 651 -62 -14
data złożenia oferty/aktualizacja: 28.06.2022
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Karolewskiej 30/34 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2022
stanowisko: POMOC NAUCZYCIELA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 635-17-80
data złożenia oferty/aktualizacja: 28.06.2022
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Karolewskiej 30/34 w Łodzi
zatrudni od: 28 lipca 2022 (możliwość zatrudnienia na stałe)
stanowisko: SPRZĄTACZKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 635-17-80
data złożenia oferty/aktualizacja: 28.06.2022
Przedszkole Miejskie nr 73 przy ul. Gandhiego 3 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2022
stanowisko: WOŹNA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 651 -62 -14
data złożenia oferty/aktualizacja: 28.06.2022
Technikum nr 3 przy ul. Kilińskiego 159/163 i ul. Sienkiewicza 117 w Łodzi
zatrudni od: po zakończonym naborze
stanowisko: REFERENT / STARSZY REFERENT
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty/aktualizacja: 10.06.2022

Praca dla nauczycieli

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.06.2022
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2022
przedmiot: BIOLOGIA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 681-21-11 lub 571 332 204
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.06.2022
Przedszkole Miejskie nr 73 przy ul. Gandhiego 3 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2022
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: 1 etat - pensum 25 godz. tygodniowo - zastępstwo od 1.09.2022 do 31.01.2023
aplikacje/CV:
kontakt: 42 651 -62 -14
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.06.2022
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2022
przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 681 -21 -11 lub 571 332 204
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.06.2022
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2022
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.06.2022
Przedszkole Miejskie nr 13 przy ul. Włókienniczej 16 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2022
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 3 godziny tygodniowo
kontakt: 42 633 -89 -47
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.06.2022
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2022
przedmiot: HISTORIA
wymiar zatrudnienia: 6 - 8 godzin tygodniowo (umowa zlecenie)
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.06.2022
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2022
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: cały etat i 1/2 etatu
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.06.2022
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2022 r.
przedmiot: JĘZYK HISZPAŃSKI
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatU
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.06.2022
Przedszkole Miejskie nr 218 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: jeden etat - pensum 25 godzin tygodniowo / drugi etat - pensum 22 godz. tygodniowo - zastępstwo do 31 sierpnia 2022
aplikacje/CV:
kontakt: 42 631-98-49
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.06.2022
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2022
przedmiot: HISTORIA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.06.2022
Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2022
przedmiot: JĘZYK NIEMIECKI
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258 -48 -83
data złożenia oferty / aktualizacja: 14.06.2022
Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2022
przedmiot: GEOGRAFIA
wymiar zatrudnienia: 0,77 etatu (14 godzin tygodniowo) możliwość uzupełnienia do pełnego etatu w zależności od posiadanych kwalifikacji
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258 -48 -83
data złożenia oferty / aktualizacja: 14.06.2022
Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2022
przedmiot: CHEMIA
wymiar zatrudnienia: 6 godzin tygodniowo (0,33 etatu)
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258 -48 -83
data złożenia oferty / aktualizacja: 31.05.2022
Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2022
przedmiot: BIOLOGIA / PRZYRODA
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258 -48 -83
data złożenia oferty / aktualizacja: 31.05.2022
Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2022
przedmiot: NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258 -48 -83
data złożenia oferty / aktualizacja: 31.05.2022
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2022
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat - zastępstwo na rok
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636 -01-80
data złożenia oferty / aktualizacja: 12.05.2022
Kontakt