Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego przy ul. Sosnowej 9 w Łodzi
zatrudni od: po zakończonym naborze
stanowisko: SPECJALISTA ds. KADR i PŁAC
aplikacje/CV:
http://www.muzyczna-sosnowa.pl/index.php/nabor-na-stanowisko-specjalista-ds-kadr-i-plac/
kontakt: 42 681-15-68, 42 681-15-69
data złożenia oferty/aktualizacja: 08.10.2019
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Karolewskiej 30/34 w Łodzi
zatrudni od: 2 stycznia 2020 r.
stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT ds. PŁAC
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:
oferty do 16 października 2019 r. http://www.bip.zss2lodz.wikom.pl/?url=przetargi/1/13,dyrektor-zespolu-szkol-specjalnych-nr-2-w-lodzi-ul-karolewska-3034-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-samodzielny-referent-ds-placowych.html
data złożenia oferty/aktualizacja: 03.10.2019
Przedszkole TPD Łódź - Bałuty przy ul. M. Kasprzaka 66 A w Łodzi
stanowisko: PRACOWNIK ds. KADR
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu - umowa o pracę
aplikacje/CV:
kontakt: 42 655 - 02 - 13
data złożenia oferty/aktualizacja: 09.09.2019

Praca dla nauczycieli

Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: zaraz do 31 sierpnia 2020 r.
przedmiot: RELIGIA
wymiar zatrudnienia: dla 4-ech grup przedszkolnych w łącznym wymiarze 3.30 godz. tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 679 -39 -02
data złożenia oferty / aktualizacja: 22.10.2019
Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: zaraz do 31 sierpnia 2020 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: dla 4-ech grup przedszkolnych w łącznym wymiarze 3.30 godz. tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 679 -39 -02
data złożenia oferty / aktualizacja: 22.10.2019
Przedszkole Miejskie nr 146 przy ul. Gustawa Morcinka 3 w Łodzi
zatrudni od: zaraz do 31 sierpnia 2020 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 3 godziny tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt@pm146.elodz.edu.pl
kontakt: 42 643-88-21
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.10.2019
Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Przyszkole 42 w Łodzi
przedmiot: NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
wymiar zatrudnienia: etat - 20 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 684 - 23 - 68
data złożenia oferty / aktualizacja: 14.10.2019
Przedszkole Miejskie nr 171 przy ul. A. Sacharowa 41 (d. Gorkiego) w Łodzi
zatrudni od: zaraz do 31 sierpnia 2020 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: dla 3-ech grup przedszkolnych w łącznym wymiarze 2.30 godz. tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt@pm171.elodz.edu.pl
kontakt: 42 673-01-20
data złożenia oferty / aktualizacja: 14.10.2019
Przedszkole Miejskie nr 230 przy ul. Przylesie 22 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu tj. 11 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 648-83-22
data złożenia oferty / aktualizacja: 14.10.2019
Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii przy ul. Hipotecznej 3/5 w Łodzi
zatrudni od: zaraz (zastępstwo)
przedmiot: LOGOPEDA ze specjalnością terapii pedagogicznej
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt@spwrit.elodz.edu.pl
kontakt: 42 653-76-75
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.10.2019
Przedszkole Miejskie nr 183 przy ul. Stanisława Czernika 18 w Łodzi
zatrudni od: zaraz do 31 sierpnia 2020 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: dla 4-ech grup przedszkolnych w łącznym wymiarze 3 godziny tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt@pm183.elodz.edu.pl
kontakt: 42 673 -85 -97
data złożenia oferty / aktualizacja: 25.09.2019
Szkoła Podstawowa nr 46 przy ul. kpt. Franiszka Żwirki 11/13 w Łodzi
przedmiot: PLASTYKA
wymiar zatrudnienia: 8 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt@sp46.elodz.edu.pl
kontakt: 42 637 -77 -32
data złożenia oferty / aktualizacja: 25.09.2019
Przedszkole Miejskie nr 138 przy ul. Przędzalnianej 40 w Łodzi
zatrudni od: zaraz - umowa o pracę
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 0,2 etatu tj. 3.30 godz. tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt@pm138.elodz.edu.pl
kontakt: 42 674-72-39
data złożenia oferty / aktualizacja: 24.09.2019
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2019 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
kontakt: sekretariat@liceummundurowe.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 17.09.2019
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
sekretariat@liceummundurowe.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 11.09.2019
Kontakt