Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Żeromskiego 115 w Łodzi
zatrudni od: września 2024
stanowisko: SEKRETARZ SZKOŁY
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 637-72-78
data złożenia oferty/aktualizacja: 17.05.2024
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Żeromskiego 115 w Łodzi
zatrudni od: września 2024
stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 637-72-78
data złożenia oferty/aktualizacja: 17.05.2024
Przedszkole Miejskie nr 227 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 przy ul. Milionowej 72 w Łodzi
zatrudni od: 1 lipca 2024
stanowisko: KUCHARZ
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 672-33-00
data złożenia oferty/aktualizacja: 04.03.2024

Praca dla nauczycieli

Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636-01-80
data złożenia oferty / aktualizacja: 04.06.2024
Przedszkole Miejskie nr 218 przy ul. J. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2024
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:
kontakt: 42 672-94-26
data złożenia oferty / aktualizacja: 03.06.2024
Przedszkole Miejskie nr 218 przy ul. J. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2024
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 0,23 et. (5.30 godz. tygodniowo)
aplikacje/CV:
kontakt: 42 672-94-26
data złożenia oferty / aktualizacja: 03.06.2024
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2024
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: etat
data złożenia oferty / aktualizacja: 21.05.2024
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Karolewskiej 30/34 w Łodzi
zatrudni od: od zaraz
przedmiot: NAUCZYCIEL REHABILITANT
wymiar zatrudnienia: etat - zastępstwo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 635-17-80 lub 504 822 976
data złożenia oferty / aktualizacja: 17.05.2024
Przedszkole Miejskie nr 153 przy ul. Sierakowskiego 47 w Łodzi
zatrudni od: września 2024 - zastępstwo na rok szkolny 2024/2025
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat - 22 godziny tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 251-70-65
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.05.2024
Przedszkole Miejskie nr 153 przy ul. Sierakowskiego 47 w Łodzi
zatrudni od: września 2024
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ze znajomością języka angielskiego (certyfikat)
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 251-70-65
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.05.2024
Przedszkole Miejskie nr 73 przy ul. Gandhiego 3 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 651 -62 -14
data złożenia oferty / aktualizacja: 25.04.2024
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2024
przedmiot: BIOLOGIA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 681-21-11 lub 571-332-204
data złożenia oferty / aktualizacja: 25.04.2024
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat - 25 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.04.2024
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 9 godzin tygodniowo tj. 0,41 etatu
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.04.2024
Przedszkole Miejskie nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 8 i 1/2 godz. tygodniowo (8,30/22)
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.04.2024
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PEDAGOG SPECJALNY
wymiar zatrudnienia: 9 godzin tygodniowo tj. 0,41 et.
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.04.2024
Przedszkole Niepubliczne ABC przy ul. Solidarności Walczącej 24 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat - umowa o pracę
aplikacje/CV:
kontakt: 42 647- 15- 20 lub 608 626 060
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.04.2024
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: LOGOPEDA
wymiar zatrudnienia: 15 godzin tygodniowo tj. 0,68 et.
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.04.2024
Przedszkole Miejskie nr 164 przy ul. Czajkowskiego 4 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG SPECJALNY
wymiar zatrudnienia: 0,25 et.
aplikacje/CV:
kontakt: 42 673-01-10
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.04.2024
Przedszkole Miejskie nr 224 przy ul. Kopcińskiego 54 w Łodzi
zatrudni od: września 2024
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: 2 etaty
aplikacje/CV:
kontakt: 42 674-18-63
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.04.2024
Przedszkole Miejskie nr 224 przy ul. Kopcińskiego 54 w Łodzi
zatrudni od: września 2024
przedmiot: PEDAGOG SPECJALNY
wymiar zatrudnienia: 0,47 et.
aplikacje/CV:
kontakt: 42 674-18-63
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.04.2024
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 8,25 godziny
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636- 01- 80
data złożenia oferty / aktualizacja: 05.04.2024
PRZEDSZKOLE Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź-Bałuty przy ul. Kasprzaka 66a w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 655-02-13
data złożenia oferty / aktualizacja: 05.04.2024
Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK Natolin 50 /dojazd komunikacją miejską z Łodzi MPK: linie 53B, 54C i 54D oraz busy: spod Galerii Łódzkiej, Manufaktury i Dworca Północnego/
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
aplikacje/CV:
kontakt: 505 102 604
data złożenia oferty / aktualizacja: 06.03.2024
Przedszkole Miejskie nr 227 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 przy ul. Milionowej 72 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2024
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 672-33-00
data złożenia oferty / aktualizacja: 05.03.2024
Przedszkole Miejskie nr 227 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 przy ul. Milionowej 72 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2024 - zastępstwo na cały rok szkolny 2024/2025
przedmiot: PEDAGOG
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 672-33-00
data złożenia oferty / aktualizacja: 04.03.2024
Przedszkole Miejskie nr 227 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 przy ul. Milionowej 72 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat - zastępstwo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 672-33-00
data złożenia oferty / aktualizacja: 14.02.2024
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School przy ul. Klaretyńskiej 9
zatrudni od: września 2024
przedmiot: HISTORIA
wymiar zatrudnienia: 6 godzin - umowa zlecenie
data złożenia oferty / aktualizacja: 14.02.2024
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2024
przedmiot: JĘZYK POLSKI
wymiar zatrudnienia: etat - 27 godzin
aplikacje/CV:
kontakt: 42 681-21-11 lub 571-332-204
data złożenia oferty / aktualizacja: 06.02.2024
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School przy ul. Klaretyńskiej 9
zatrudni od: września 2024
przedmiot: JĘZYK POLSKI
wymiar zatrudnienia: etat
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.01.2024
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School przy ul. Klaretyńskiej 9
zatrudni od: września 2024
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: etat
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.01.2024
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School przy ul. Klaretyńskiej 9
zatrudni od: września 2024
przedmiot: JĘZYK HISZPAŃSKI
wymiar zatrudnienia: etat
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.01.2024
Kontakt