Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) jest to zespół ekspertów i specjalistów, realizujących różne rodzaje wsparcia, kierowanego do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie inkluzji społecznej.

Kontakt