Organizacje pozarządowe

Fundacja Działania
Adres: ul. Zachodnia 10b/14
Telefon: (+48) 504250262
E-mail: fundacjadzialania@gmail.com
Witryna:
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Fundację Działania tworzy zespół około 30 łódzkich artystów, edukatorów, animatorów kultury – inicjatorów wielu oddolnych działań, zaangażowanych w organizację i realizację projektów społeczno-artystycznych, edukacyjno-artystycznych, oraz innych z zakresu kultury i sztuki. Celem organizacji jest upowszechnianie kultury i sztuki, rozbudzanie świadomości kulturalnej społeczeństwa i przez udostępnianie kultury z uwzględnieniem tzw. sztuki wysokiej – niwelowanie barier w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym. Fundacja swoje działania rozwija poprzez: edukację kulturalną, realizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Flagowym projektem Fundacji jest „Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi”. Zadanie to zwane też „Świetlicami Artystycznymi” realizowane jest przez Fundację od marca 2015 r. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży ze środowisk wykluczonych; daje młodym ludziom szansę konstruktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym. Udział w nim biorą przede wszystkim podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łodzi. Jest to bezpośrednie działanie z mieszkańcami na rzecz poprawy warunków ich życia.
Stowarzyszenie Targowa 62
Adres: ul. A. Struga 90
E-mail: teatrszwalnia@teatrszwalnia.pl
Witryna:
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Jednymi z najważniejszych celów, jakie stawia sobie Stowarzyszenie Targowa 62 są poszerzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców Łodzi – działalność w miejscu łączącym funkcje kameralnego teatru, galerii, ośrodka warsztatowego, małej sceny koncertowej. Ponadto dla członków i uczestników działań Targowej 62 ważna jest praca artystyczna i edukacyjna skierowana do łódzkiej młodzieży i dzieci oraz osób niepełnosprawnych oraz propagowanie ich twórczości. Stowarzyszenie w ciągu ostatnich 10 lat zrealizowało kilkadziesiąt akcji i zadań z zakresu edukacji kulturowej oraz działań artystycznych w ramach działalności Teatru Szwalnia: dwie edycje projektu „Szwalnia Amatorów Teatru” sześć edycji „Szwalni Kultury”. Wśród najważniejszych działań Teatru w zakresie edukacji kulturowej znajduje się Festiwal szwalnia.DOK – przegląd sztuki dokumentu, non-fiction i verbatim. Natomiast „Kolektyw Szwalnia” to wiodące działanie programowe Szwalni w roku 2021, wokół którego tworzone są projekty o charakterze artystyczno-społecznym i edukacyjnym.
Fundacja Łódzki Szlak Kobiet
Adres: ul. Mikołaja Kopernika 68/45
Telefon: (+48) 691749140
E-mail: kontakt@lodzkiszlakkobiet.pl
Witryna:
www.lodzkiszlakkobiet.pl
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Fundacja Łódzki Szlak Kobiet działa na rzecz pamięci o kobietach związanych z Łodzią, budując wspólną troskę o lokalne dziedzictwo kulturowe i rozwijając chęć świadomego uczestnictwa w kulturze. Popularyzację historii łodzianek społeczniczki związane z Fundacją traktują nie jako cel sam w sobie, lecz jako narzędzie zmiany społecznej – w działaniach towarzyszy im krytyczne spojrzenie na stereotypową wizję roli kobiet w historii, stawiają sobie za cel budzenie refleksji nad pamięcią zbiorową, chcą też pokazywać wzorce osobowe sprawczych kobiet. Pragną wzmacniać więzi mieszkańców z miastem, jak również wspierać i promować twórczość współczesnych kobiet - pisarek, poetek, artystek. Mają na koncie kilkadziesiąt otwartych spacerów (np. szlakiem pisarek, śladami emancypantek, szlakiem pracy kobiet), prelekcji, spotkań, warsztatów, wystaw, akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej. Zbierają też wspomnienia „zwykłych” łodzianek. Członkinie Fundacją są inicjatorkami głośnych obchodów rocznicy marszu głodowego łodzianek (1981 r.), który był u nas w mieście wydarzeniem zapomnianym. Współpracują z łódzkimi instytucjami kultury oraz z podobnymi inicjatywami w innych miastach. Są autorkami łódzkiego rozdziału w książce „Szlaki kobiet” wydanej przez Fundację Przestrzeń Kobiet.
Stowarzyszenie Teatralne Chorea
Adres: ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 3
Telefon: (+48) 506 103 207
E-mail: chorea@chorea.com.pl
Witryna:
www.chorea.com.pl
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Stowarzyszenie Teatralne Chorea to grupa artystów, performerów, muzyków, tancerzy, aktorów, praktyków i teoretyków teatru, którzy tworzą interdyscyplinarne projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne: spektakle, koncerty, warsztaty i performensy. Posługują się autorskimi i innowacyjnymi metodami pracy, wychodząc poza mainstream kulturalny. Do najważniejszych projektów edukacyjnych Chorei zaliczyć można Laboratorium Kreatywnego Działania, cykl interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu edukacji kulturowej oraz edukacji teatralnej dla nauczycieli, pedagogów, kadry kultury, absolwentów pedagogiki teatralnej, młodych animatorów kultury, młodzieży i seniorów. Na program składają się warsztaty, mające dać narzędzia osobom działającym w sferze edukacji kulturowej, pracują z amatorskimi grupami teatralnymi oraz działają w systemie kształcenia szkolnego, gdzie często nauczyciel tworzący kulturę szkoły, obarczony jest kilkoma rolami jednocześnie. Projekt LKD daje możliwość i spełnia pod wieloma względami potrzeby nauczycieli i pedagogów, bowiem coraz silniej akcentuje się społeczną rolę nauczyciela, pedagoga, pracownika domu kultury w zakresie pomocy w organizowaniu życia społecznego uczniów, współpracy z rodziną, środowiskiem lokalnym i instytucjami edukacji równoległej oraz inicjowaniu działalności kulturowej. Z kolei Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi realizowane merytorycznie przez Teatr Chorea to comiesięczny program kilkunastu wydarzeń przeznaczonych dla rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanych w myśl idei warsztatów rodzinnych i międzypokoleniowych, podkreślających znaczenie wspólnego spędzania czasu wolnego. W programie znajdują się warsztaty ruchowe, teatralne, taneczne, muzyczne, wokalne, plastyczne, sensoryczne, performerskie oraz warsztaty mistrzowskie, prowadzone przez doświadczonych instruktorów i artystów z całej Polski. W 2021 roku Fabryka Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z Teatrem CHOREA, rozpoczęła realizację nowego projektu społeczno-edukacyjno-artystycznego „Przestrzenie Sztuki”, w ramach ogólnopolskiego programu, rozwijanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca.
Fundacja 2035
Adres: ul. Srebrna 11/7
Telefon: (+48) 603 866 547
E-mail: fundacja@2035.pl
Witryna:
www.2035.pl; www.lodzkidetal.pl
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Gros działań Fundacji 2035 na polu kultury koncentruje się na popularyzacji dziedzictwa architektonicznego Łodzi, które prowadzone są pod markami „Łódzki detal” i „Łódzkie rzeźby”. „Łódzki detal” to sposób na odkrycie Łodzi z perspektywy szczegółów jej architektury i opowieści, jakie w sobie przechowują. Na tę stworzoną przez Marię Nowakowską markę turystyczną składają się wykłady, wycieczki, warsztaty, a także souveniry, czyli wszelkiego typu pamiątki i bibeloty związane z ornamentami łódzkich budynków. W portfolio „Łódzkiego detalu” znajdują się również animacje – takie jak gry miejskie i akcje artystyczne. Przełomowy był 2016 r., kiedy udało się wspólnie z Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju „Regio” wydać napisany w ramach stypendium Prezydent Miasta Łodzi pierwszy detalowy przewodnik po naszym mieście. Od czasu premiery zorganizowano wspólnie z partnerami niemal 40 wykładów i spotkań autorskich w trzech polskich miastach – Łodzi, Warszawie i Krakowie. Od 2019 r. „Łódzki detal” organizuje w formule biennale jedyny na świecie Międzynarodowy Festiwal Detalu Architektonicznego #detalfest. Równolegle w ramach projektów „Bogactwo łódzkiego dziedzictwa” i „Dziedzictwo industrialne Łodzi pod lupą – detale przemysłu dostępne online” stworzono bazę detali techniki i przemysłu dostępną online. Drugi blok działań Fundacji 2035 związanych ze sztuką miejską koncentruje się na rozpoznaniu, zinwentaryzowaniu i popularyzacji łódzkiej rzeźby plenerowej (i innego typu artefaktów przestrzennych o charakterze artystycznym) oraz tzw. małej architektury (np. kapliczki, fontanny, altany) na terenie Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem Strefy Wielkomiejskiej.
Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości Convivo
Adres: ul. R. Traugutta 5/5
Telefon: (+48) 664 770 918
E-mail: biuro@convivo.pl
Witryna:
http://www.convivo.pl/
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Fundacja podejmuje twórcze inicjatywy w dziedzinach kultury, sztuki i nauki. Projekty CONVIVO mają służyć rozwojowi społeczeństwa potrafiącego twórczo i mądrze korzystać z dóbr cywilizacji, dbającego o środowisko naturalne i zdrowy styl życia. Działania i projekty Fundacji to przede wszystkim łączenie wspieranie, edukowanie, pomaganie, rozwijanie talentów. Ale CON VIVO tylko inaczej napisane, oznacza zupełnie coś innego – z życiem, w tempie, z energią, do przodu. I właśnie tak – ŁĄCZĄC te dwa znaczenia Fundacja chce działać. Realizując swoje projekty Fundacja wspiera młodych utalentowanych ludzi, którzy zajmują się różnymi dziedzinami sztuki i nauki – muzyków, piosenkarzy, dziennikarzy, artystów-plastyków, filmowców, aktorów, pisarzy, poetów, naukowców. Jednym ze sztandarowych projektów jest Międzynarodowy Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE, realizowany od 2011 roku, we współpracy z Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. Każdego roku festiwal składa się z 15-30 projektów artystycznych i edukacyjnych, tanecznych, wokalnych, modowych, fotograficznych, rękodzielniczych, designerskich, ulicznych, filmowych, koncertowych zrealizowanych zarówno w przestrzeni miasta jak i w sieci.
Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie!
Adres: ul. Piotrkowska 122/9a
Telefon: (+48) 606 658 665
E-mail: alezgustawie@gmail.com
Witryna:
https://alezgustawie.pl
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie! istnieje od 2011 r. Jest na co dzień związana z kulturą i sztuką. Pośród członków są zarówno aktorzy, jak i pasjonaci teatru. Celem statutowym jest upowszechnianie sztuki, stąd podejmowane są działania na wielu polach; od tworzenia spektakli, po organizowanie wydarzeń teatralnych (np. czytania współczesnej dramaturgii, tematyczne panele dyskusyjne) i warsztatów artystycznych (teatralnych, literackich, plastycznych). Swoje propozycje ależ Gustawie! kieruje zarówno do dorosłych odbiorców, dzieci i młodzieży (uwzględniając także osoby z niepełnosprawnościami), jak i tych pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych. Podstawowe cele Fundacji to „wychodzenie” z kulturą bezpośrednio do widza, edukacja kulturalna (warsztaty, zajęcia, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji innych osób), docieranie do osób mających z różnych powodów utrudniony dostęp do kultury i sztuki, rozwój umiejętności artystycznych.
Łódzka Akademia Dramy
Adres: ul. Piotra Bardowskiego 52/37
Telefon: (+48) 666 156 987
E-mail: drama@ład.net
Witryna:
www.drama.lodz.pl
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Stowarzyszenie ŁAD było organizatorem wielu integracyjnych projektów dotyczących edukacji kulturalnej, między innymi takich jak „Dramogwara”, „Fryderyk Chopin i jego muzyka”, „Szkoła Dramy Bohaterskiej Wyobraźni”, „Bezsenność Jutki”. Stowarzyszenie organizowało dwie edycje Przeglądu Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych; roczny projekt „Akademia Dramy” (w tym 200 godzin warsztatów i kursów dla nauczycieli ) oraz projekt „Pracownia Dramy 2” dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 170 w Łodzi. Animatorzy Stowarzyszenia prowadzą zajęcia w ramach Dramowej Akademii Rodziny, które w realizowane były w ramach projektu Szkolny Socjoterapeuta. Wraz z partnerami – Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi oraz Szkołą Podstawową nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Łodzi od roku 2018 wspólnie realizują program edukacyjny „Barwy Polski”. Stowarzyszenie ŁAD skupia animatorów którzy są jednocześnie tyflopedagogami, surdopedagogami i oligofrenopedagogami pracującymi z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo, słuchowo i intelektualnie. Członkowie Stowarzyszenia współpracują z placówkami doskonalenia, instytucjami kultury i łódzkimi szkołami. Jednocześnie są inicjatorami wielu projektów z edukacji kulturalnej, które realizowane były w łódzkich szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Ich celem jest pokazanie, że formuła łączenia działań artystycznych z działaniami społecznymi sprzyja aktywizacji uczniów niepełnosprawnych, daje im poczucie sprawstwa, daje siłę płynącą z własnej aktywności na rzecz innych..
Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
Adres: ul. Piotrkowska 56 lok. 4U
E-mail: stowarzyszenie@topografie.pl
Witryna:
www: topografie.pl
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Misją Stowarzyszenia Topografie jest wzmacnianie tożsamości kulturowej Łodzi. Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 2007 roku. W latach 2010–2016 prowadziło społeczną instytucję kultury „Miejski Punkt Kultury PREXER-UŁ”. Od roku 2016 jego rolę przejął, znajdujący się w zabytkowej kamienicy, przy głównej ulicy Łodzi Piotrkowskiej „Poziom wyżej”. Organizacja rozwija się na wielu obszarach: tworzy i popularyzuje gry miejskie i planszowe, prowadzi działalność z zakresu partycypacji społecznej oraz wspiera rozwój tożsamości lokalnej poprzez prowadzenie Cyfrowego Archiwum Łodzian Miastograf.pl. Działalność Topografii obejmuje głównie edukację regionalną, kulturalną i historyczną oraz udział w projektach dotyczących poprawy jakości przestrzeni publicznej w Łodzi. Istotne dla działalności Stowarzyszenia jest krzewienie lokalnej postawy patriotycznej. W ramach tych działań zrealizowanych zostało wiele projektów. Istotnym narzędziem edukacyjnym stosowanym przez Stowarzyszenie są gry miejskie oraz historie mówione, wsparte nowymi technologiami i atrakcyjną formą przekazu. Od roku 2012 członkowie Topografii angażują się w działania wspierające demokrację partycypacyjną i akcje promocyjne (m.in. Budżety Obywatelskiego dla Łodzi) oraz działalność badawczą i publikacyjną z zakresu nauk o kulturze i nauk o przeszłości m.in. realizacja badań, kwerend oraz seminariów. W roku 2017 Stowarzyszenie Topografie zrealizowało projekt „Opowieści z miasta włókniarek” a jego zwieńczeniem była wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. W ramach Cyfrowego Archiwum Łodzian Miastograf.pl w 2015 roku zdigitalizowano zbiór dokumentujący wielkie przemiany urbanistyczne w centrum Łodzi z lat 60 i 70 XX wieku. Zwieńczeniem pracy badawczej nad historią przemysłu w czasach PRL było wydanie, na przełomie 2020 i 2021 r. książki pod tytułem „Wielki przemysł, wielka cisza. Łódzkie zakłady przemysłowe 1945–2000”.
Przędzalnia Sztuki
Adres: ul. Stefana 4 lok. 8
Telefon: (+48) 668 908 048
E-mail: art.warsztaty@o2.pl
Witryna:
www.przedzalniasztuki.pl
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Fundacja Przędzalnia Sztuki jest organizacją założoną przez dwie artystki – Ewę Żochowską i Natalię Kalisz - Patelak. Artystki, równolegle do własnej twórczości artystycznej aktywnie działają w zakresie edukacji kulturalnej. W tym kontekście sztukę pojmują jako narzędzie komunikacji międzyludzkiej. Działania Fundacji skupiają się na realizacji działań artystyczno-integracyjnych, w szczególności na terenie Księżego Młyna, którego mieszkańcy wymagają ciągłej aktywizacji społeczno-kulturalnej. Jako Fundacja współpracują z placówkami kulturalno-oświatowymi. Mimo krótkiego stażu Fundacja zrealizowała już kilka przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym: „Miejskie Kody Kultury” – cykl warsztatów graficznych, upcyklingowych, performatywnych, muzyczno-ruchowych, reportażowych i spacerów dźwiękowych inspirowany architekturą Księżego Młyna; „Wszystkie trzyMAMY się razem” – warsztaty artystyczno-terapeutyczno-relaksacyjne dla matek dzieci niepełnosprawnych; „Sąsiedzkie planowanie na Księżym Młynie” – działanie z grupą inicjatywną Mieszkańcy Księżego Młyna – sprzątanie osiedla i towarzyszące jej wydarzenia edukacyjno-artystyczne o tematyce ekologicznej z udziałem młodzieży, „ARTbulans – Artystyczna Strefa Intensywnej Terapii” – cykl warsztatów i akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej i pracowniach twórczych oraz plenerowe multidyscyplinarne wydarzenie artystyczno- integracyjne o charakterze międzypokoleniowym na Księżym Młynie.
Stowarzyszenie Kamienica 56
Adres: ul. H. Sienkiewicza 61a, lok. 24 u
Telefon: (+48) 509 811 499
E-mail: stowarzyszenie@kamienica56.org.pl
Witryna:
http://kamienica56.org.pl
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Stowarzyszenie Kamienica 56 od ponad czternastu lat czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta Łodzi, dzięki pracy swoich członków – artystów, terapeutów, edukatorów wpływa na rozwój obecnego i przyszłego odbiorcy kultury, kształci niezależność kulturalną i społeczną. Zespół Kamienicy 56 tworzy programy edukacyjne, spektakle teatralne, pomoce szkolne i terapeutyczne. Członkom Stowarzyszenia zależy na tym, żeby faktycznie sztuka wypełniła naszą przestrzeń, żeby się „zadomowiła”, co nie znaczy – „ugrzeczniła”. Przeciwnie, chcą, żeby prowokowała do refleksji, wzbudzała emocje, zmieniała nasze odbiorcze przyzwyczajenia. Stowarzyszenie Kamienica 56 realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczeństwa, głównie jednak zajmuje się pracą na rzecz dzieci i młodzieży. Dba o edukację i wychowanie dzieci, duży nacisk kładzie na działania artystyczne, edukację kulturową, działania rękodzielnicze oraz promocję czytelnictwa i ich aktywizację społeczną. W latach 2017-2021 realizowane są kolejne odsłony projektu Art Puzzle – niezależnej sceny działań artystycznych, która łączy wiele dziedzin sztuki. Dzięki tej różnorodności zmieniają się tematy, obszary działań, co za tym idzie także grupy odbiorców. Kamienica 56 jest członkiem i partnerem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA. Działając w Lokalnej Grupie Wsparcia, współpracuje z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami i grupami wyznaniowymi tworząc wspólne programy i upatrując w tym źródło siły do wspólnego działania na rzecz edukacji kulturalnej.
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”
Adres: al. Kard. St. Wyszyńskiego 86
Telefon: 42 688 52 15 w. 20
E-mail: gabinetfilmowy@op.pl
Witryna:
www.venaeartis.pl; https://edukacjafilmowa.pl/
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Stowarzyszenie Edukacyjno¬-Kulturalne „Venae Artis” od 2003 r. działające w Łodzi na rzecz promowania edukacji filmowej i medialnej, jest organizatorem wielu imprez, przeglądów filmowych, konferencji oraz warsztatów o charakterze artystycznym, edukacyjnym i kulturalnym. Należą do nich m.in. następujące inicjatywy: 30 edycji Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej, mającej na celu podniesienie kompetencji i doskonalenie zawodowe osób działających na rzecz edukacji filmowej, 12 edycji „Filmowych Pojedynków”, ogólnopolskiej imprezy filmowej poświęconej problemom współczesnego kina; 11 edycji konkursu „Dwa srebrne ekrany” – projekty skierowane do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju. Stowarzyszenie było organizatorem już 4 edycji Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI, zorganizowanego we współpracy z Łódzkim Kuratorem Oświaty i rozwijającego zainteresowania młodzieży tradycjami filmowymi oraz promującego dziedzictwo filmowe regionu łódzkiego. Kolejne projekty edukacyjne to „Łódź kadr po kadrze”, mający na celu przybliżenie zagadnień warsztatu filmowego poprzez prezentację analiz video w wykonaniu znawców tematu, projekt edukacyjny „Filmowe małe ojczyzny”, zakładający wzmocnienie świadomości historycznej, estetycznej, etycznej i kulturowej oraz wzmocnienie zaangażowania patriotycznego, projekt edukacyjny „Łódzki quest filmowy” i „Łódzki quest filmowy – ciąg dalszy”, przybliżający uczestnikom tradycji filmowych Łodzi z wykorzystaniem nowatorskich metod, opartych na aktywności odbiorców i ich twórczym zaangażowaniu, projekt edukacyjny „Młodzi w filmowej Łodzi” i jego kontynuacja, „Młodzi (znowu) w filmowej Łodzi”, zapoznający młodzież z filmowym dziedzictwem Łodzi – Miasta Filmu UNESCO i wzmacniający kompetencje nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w praktyce szkolnej. Pod egidą stowarzyszenia ukazało się wiele publikacji na temat edukacji medialnej przydatnych w praktyce szkolnej, m.in. 10 tomów publikacji metodycznej „Zoom – kino w zbliżeniu”, poradnik dla edukatorów „Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych”, „25 lat konferencji filmoznawczych w Borkach/Radziejowicach”, „Warszawskie fale historii”, „Warszawskie fale historii 2” i „Filmowe fale historii” – publikacje poświęcone filmom historycznym, a także „Filmowe małe ojczyzny” – książka splatająca tematykę filmową i etnograficzną. Stowarzyszenie, wspólnie z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, prowadzi wortal edukatorów i młodych kinomanów www.edukacjafilmowa.pl
Stowarzyszenie Byłych Włókniarzy i Włókniarek oraz Sympatyków Historii Łodzi „Ludzie Fabryki”
Adres: ul. Kusocińskiego 128/3
Telefon: (+48) 609 320 332
Witryna:
www.ludziefabryki.pl (w budowie)
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Stowarzyszenie „Ludzie Fabryki” jest jedyną jednostką zrzeszającą byłych włókniarzy po upadku wielkiego przemysłu włókienniczego w Łodzi; utworzone w 2019 r. przez nieformalną grupę dawnych pracowników skupionych przy Muzeum Fabryki w Manufakturze. Członkowie Stowarzyszenia wywodzą się w większości z grona byłych pracowników „Polteksu”. Ludzie ci i ich świadectwa historii – użyczane dotąd Muzeum Fabryki i za jego pośrednictwem upubliczniane stanowią „żywą kopalnię wiedzy” dla całego regionu łódzkiego. Do tej pory w Stowarzyszeniu zrealizowano szereg spotkań członkowskich oraz spotkań z odbiorcami przekazu historycznego: młodzieżą i dziećmi szkół podstawowych łącznie z inicjatywą nadania imienia Szkole Podstawowej nr 206 „Włókniarek Łódzkich”, autorami książek, dziennikarzami opisującymi historię włókiennictwa, realizatorami filmów dla Muzeum Solidarności. „Ludzie Fabryki” uczestniczyli w autorskich projektach „Wszyscy ludzie będą siostrami” (Muzeum Sztuki w Łodzi), „Wszyscy jesteśmy robotnikami” – działanie artystyczne Inside Out Project Łódź w ramach Łódź Design Festiwal. Stowarzyszenie zrealizowało projekty „Ludzie Fabryki – wizja lokalna”, w 2020 r. „200 lat ulicy Ogrodowej”, a w 2021 r. „Co wydarzyło się 50 lat temu – przesłanie od włókniarek z Marchlewskiego” – działania poświęcone strajkom z 1971 r. W 2021 r. trwa inicjatywa „Zostawić coś po sobie” - historie łódzkich rodzin robotniczych. Projekt zakłada stworzenie sieci „grup aktywności” – podobnych do Stref Aktywności Sąsiedzkiej. Członków poszczególnych grup wiązać będzie dawne miejsce zatrudnienia – zakłady istniejące w czasach PRL. Miejsce działań poszczególnych grup będzie znajdować się w obiektach położonych w ich pobliżu lub w obiektach pofabrycznych tego zakładu. W skład tej sieci wejdą „grupy działania” już funkcjonujące i nowo powstałe w placówkach istniejących i działających w pobliżu dawnych fabryk. Miejsca działania grup już istniejących: Centrum Manufaktura - Stowarzyszenie „Ludzie Fabryki”, Dom Kultury „Ariadna” (filia Widzewskich Domów Kultury). Miejsca działania grup tworzonych w ramach projektu: Dom Kultury „Widok” (filia Widzewskich Domów Kultury), Ośrodek Kultury Górna. Tematem wspólnych działań jest historia łódzkich rodzin robotniczych – w ujęciu rodów, ciągłości tradycji robotniczych i często wielopokoleniowych związków z danym zakładem pracy. Koordynowane działania o charakterze badawczym, arteterapeutycznym i artystycznym zakończone zostaną prezentacją powstałych prac w przestrzeni realnej – jako wystawa i w przestrzeni wirtualnej.
Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych „Wici”
Adres: ul. Południowa 40
E-mail: info@wici.org.pl
Witryna:
www.wici.org.pl
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Stowarzyszenie „Wici” działa w Łodzi w obszarze promocji kultury i rzemiosł dawnych. Promuje warsztaty twórcze oparte o rękodzieło, kreatywność i sztukę jako edukacyjną formę spędzania czasu wolnego oraz sposób integracji rodzin, grup i organizacji. Stowarzyszenie skupia artystów, badaczy, fotografów, trenerów, psychologów, edukatorów i przedsiębiorców sektora kreatywnego działających w Łodzi oraz województwie łódzkim. Członkowie posiadają szerokie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjno-artystycznych dla różnych grup wiekowych. W ostatnich latach prowadzili serię warsztatów rzemiosła na imprezach plenerowych (festiwale archeologiczne), warsztaty dla osób niepełnosprawnych (dla Międzynarodowego Stowarzyszenia „Słyszę Serce” w Łodzi) oraz warsztaty rękodzieła (tkania, haftu) w Łodzi, współtworząc „Dzień Tkaczki” w 2018 r. Stowarzyszenie od 2017 r. bierze udział w programie Erasmus+ (Edukacja dorosłych, Mobilność młodzieży) jako organizacja partnerska w projektach z zakresu komunikacji bez przemocy, rozwoju kompetencji pracowników społecznych, sektora kultury, sektora pozarządowego, oraz wzmacniania mikro przedsiębiorczości. W latach 2019-2022 Stowarzyszenie Wici jest partnerem w konsorcjum „StartCraft” na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w sektorze rzemiosła. Konsorcjum składa się z organizacji z Belgii, Grecji, Włoch, Hiszpanii i Polski, a jego organizatorem jest Hiszpańska Izba Handlu w Belgii i Luksemburgu. W 2019 nawiązana została trwała współpraca z Fabryką Równości, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oraz Stowarzyszeniem KobieTy – konsorcjum na rzecz współdziałania przy projektach edukacyjnych dla dorosłych. W 2020 roku Anna Raczkowska i Emilia Pawłusz opublikowały artykuł „Sztuka na wyciągnięcie ręki? Zmysł dotyku z perspektywy artysty, odbiorcy, instytucji” na łamach prestiżowego czasopisma MOCAK Forum, wydawanego przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Artykuł ukazał się w ramach numeru poświęconego wyzwaniom nowoczesnej edukacji i poruszał tematykę sensoryki w doświadczaniu obiektów muzealnych.
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Adres: ul. Narutowicza 8/10
Telefon: (+48) 509 899 449
E-mail: opus@opus.org.pl
Witryna:
www.opus.org.pl
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS od 20 lat rozwija projekty animacyjno-edukacyjne zarówno na terenie Łodzi jak i regionu łódzkiego. Jednym z elementów bardzo szeroko zakrojonej działalności są prowadzone programy mikrograntowe jako narzędzie budowania wspólnot lokalnych, edukacji i aktywności obywatelskiej oraz wsparcia inicjatyw z obszaru edukacji kulturowej. W 2020 roku w partnerstwie z Fundacją Strefa i Biblioteką Miejską w Łodzi Stowarzyszenie realizowało projekt Sąsiedzka Strefa Kultury (14 filia Biblioteki Miejskiej „Rozgrywka”) a w 4 filiach Biblioteki były prowadzone pilotażowe działania Strefy Aktywności Sąsiedzkiej. W tym roku SAS działa w filii BMŁ „Przy Kostki” dla mieszkańców osiedla Retkinia. Projekt SAS to inicjatywa aktywizująca, kulturalna i edukacyjna, działanie na rzecz mieszkańców i realizowane z mieszkańcami. Zadaniem SAS jest zwiększenie tożsamości i solidarności z miejscem, w którym żyją i które niesie ze sobą wiele ciekawych zwyczajów, tradycji i historii kulturowych. Dzięki projektowi wzrośnie aktywność mieszkańców i możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego. Jest on również elementem programu Sąsiedzkich Stref Aktywności, który ma tworzyć takie miejsca (SAS) wokół bibliotek i innych instytucji kultury. Celem tego działania będzie zaanimowanie wspólnie z instytucją różnorodnych działań mieszkańców, wynikających z ich potrzeb lub problemów.
Fundacja Instytut Działań Twórczych
Adres: ul. 28 pułku Strzelców Kaniowkskich 71/73
E-mail: instytutdt@gmail.com
Witryna:
www.instytutdt.pl
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Fundacja od 12 lat prowadzi działania z obszaru kultury, sztuki i twórczości. Od 2015 roku najważniejszą grupą docelową są osoby 60+ oraz działania międzypokoleniowe z ich aktywnym udziałem. Fundacja Instytut Działań Twórczych współprowadzi ośrodek edukacyjny 3 Piętra, który dysponuje 4 salami do pracy, w tym do pracy twórczej. W 2021 roku Fundacja realizuje projekt „Portret przyszłości młodego pokolenia w oczach artystów-amatorów 60+”, który jest kontynuacją działań, przerwaną w 2020 roku z powodu pandemii oraz przygotowuje sie do realizacji projektu międzykulturowego „First art kid”, który będzie ukierunkowany na wypracowanie narzędzi włączających seniorów w działania w przestrzeni miasta – pokazanie ich potrzeb, potencjału i aktywności. Projekt wpisuje się w strategię działań Fundacji na lata 2021-2022.
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani
Adres: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9
E-mail: biuro@spoleczniezaangazowani.pl
Witryna:
https://spoleczniezaangazowani.pl
Charakter działań | Najważniejsze projekty: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani to organizacja, której głównym celem jest szerzenie i wdrażanie idei współpracy (w tym sieciowania) oraz społecznego zaangażowania osób i organizacji na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Społecznie Zaangażowani są inicjatorami utworzenia i organizacją prowadzącą społeczny dom kultury na osiedlu Stare Polesie w Łodzi. Przyświecającą temu ideą było i jest tworzenie miejsca otwartego na różne działania, inicjatywy, aktywności grup zorganizowanych, organizacji, artystów, ale też osób indywidualnych. Miejsce Spotkań to dom kultury organizowany oddolnie przez lokalną społeczność. Działa na zasadzie dobrowolności – jeśli masz pomysł, który chcesz zrealizować, możesz przyjść do Miejsca Spotkań i otrzymasz tu wszelkie potrzebne wsparcie. W Miejscu Spotkań możesz też nieodpłatnie uzyskać pomoc psychologa i prawnika. Stowarzyszenie prowadzi też nieodpłatny klub dla dzieci i młodzieży. Wspierając tym samym w rozwoju zainteresowań, nauce, życiu społecznym i osobistym. W 2021 roku rozpoczęły się działania w nowej formule i w rozbudowanym zakresie – więcej zajęć ekologicznych i rozwojowych, więcej korepetycji i zajęć edukacyjnych. Więcej zabawy i prostych radości!
Kontakt