TERMIN: 19 kwietnia - 21 maja 2018 r.

Celem konsultacji było zebranie propozycji i opinii dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.

Kontakt