Łódzka Karta Dużej Rodziny

Urząd Miasta Łodzi informuje, że od dnia 1 października 2019 r. Łódzka Karta Dużej Rodziny oraz Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny nie są już obsługiwane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

W celu złożenia wniosków i odbioru kart zapraszamy  do Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00, we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00.

 

 


Łódzka Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Łódź na rzecz rodzin wielodzietnych. 

Wydawana jest rodzinom spełniającym łącznie następujące warunki:

 • w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • rodzina mieszka pod wspólnym adresem w Łodzi,
 • rodzice/opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego w Łodzi.

Cele projektu:

 • ułatwianie dużym rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje Miasta Łódź i inne podmioty;
 • promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
 • zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;
  Program ma charakter otwarty i ewolucyjny - zakłada nie tylko stałe poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w Programie, ale także aktywny udział  łódzkich rodzin.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁODZI

Zniżka w wysokości 75% wartości biletu normalnego imiennego sieciowego 30-dniowego lub 90-dniowego dla:

 • dzieci i młodzieży - użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny (3) - w wieku od 4 lat do ukończenia 25 roku życia, uczęszczających do przedszkola, uczących się lub studiujących, wychowujących się w rodzinach posiadających troje dzieci.
 • młodzieży - użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny (4+) - w wieku od 20 roku życia do ukończenia 25 roku życia, uczącej się lub studiującej, wychowującej się w rodzinach posiadających czworo lub więcej dzieci.

Bezpłatne przejazdy dla:

 • dzieci i młodzieży - użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny (4+) - w wieku od 4 lat do ukończenia 20 roku życia, uczęszczających do przedszkola, uczących się lub studiujących, wychowujących się w rodzinach posiadających czworo lub więcej dzieci.

Do zniżki lub bezpłatnych przejazdów upoważnia zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem, obecnie wydawane przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, ul Piotrkowska 175.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu +42 638 58 59

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW

Pierwszeństwo przy przyjęciu dzieci z rodzin wielodzietnych do żłobków jeśli oboje rodzice lub opiekunowie pracują bądź uczą się.

 

 

 

UŚMIECH MALUCHA - ŻŁOBEK PROZDROWOTNY M. Piotrowska

http://www.zlobek-usmiechmalucha.pl/, Łódź, ul. Włościańska 13, tel.: 535 303 053

W przypadku przyjęcia trójki rodzeństwa zwolnienie z opłaty wpisowej (400 zł) oraz 10% zniżki dla drugiego dziecka i 15% zniżki dla trzeciego dziecka od opłaty stałej.

 

 

ŻŁOBEK SŁONECZKO

www.sloneczkolodz.pl, https://www.facebook.com/prywatneprzedszkole?fref=ts             Łódź, ul. Pługowa 40

 • 50% zniżki na wpisowe
 • pełna opłata za opiekę nad dziećmi wraz z wyżywieniem - 600 zł (kolejne dzieci  -10% każde)
 
 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLA

Zwolnienie użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny z opłat za świadczenia wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (podstawę programową).

 

EKOLUDEK PRZEDSZKOLE EKOLOGICZNE

Łódź, Natolin 50, tel.: 505 102 604

50% zniżki od opłaty wpisowej i 10% zniżki od czesnego dla każdego dziecka.

 

 

ABC123 PEDAGOGICZNE USŁUGI „MAŁE PRZEDSZKOLE”

Łódź, ul. Cynarskiego 9 lok. 1, www.przedszkole-zakladowa.pl,tel.: +42 663 71 23

czesne w wysokości 350 zł ze śniadaniem i podwieczorkiem, obiad 6 zł i 50% zniżki na opłaty za zajęcia dodatkowe. Zwolnienie z opłaty wpisowej. W przypadku nieobecności odliczenia od czesnego rozliczane są następująco:

 • od 1 do 4 kolejnych dni roboczych - 0 zł
 • od 5 do 9 kolejnych dni roboczych - 25 zł
 • od 10 do 14 kolejnych dni roboczych - 50 zł
 • od 15 do 19 kolejnych dni roboczych - 75 zł
 • 20 lub więcej kolejnych dni roboczych - 100 zł
 

 

 

 

PRYWATNE PRZEDSZKOLE PLAYSCHOOL

Łódź, ul. Rydzowa 7, www.playschool.wikom.pl, tel.: +42 655 91 43

 • 50% zniżki na wpisowe
 • 50% zniżki na czesne za drugie dziecko
 • czesne za trzecie dziecko gratis
 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 
 

PRZEDSZKOLE ŻYWIOŁY 

http://www.zywioly.edu.pl, Łódź, ul. Chocimska 13

Rabat na opłatę wpisową do przedszkola:

 • drugie dziecko zapisane do przedszkola - 50% opłaty wpisowej
 • trzecie dziecko zapisane do przedszkola - bez opłaty wpisowej
 
 

PRZEDSZKOLE SŁONECZKO

www.sloneczkolodz.pl, https://www.facebook.com/prywatneprzedszkole?fref=ts               Łódź, ul. Pługowa 40

 • 50% zniżki na wpisowe
 • pełna opłata za przedszkole (z wyżywieniem) - 470 zł
 • bezpłatna opieka nad dziećmi do godziny 11.30
 

KORNELÓWKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA

www.kornelowka.edu.pl, Łódź, ul. Sucharskiego 3

 • 30% zniżki w czesnym dla drugiego dziecka i 50% zniżki w czesnym dla trzeciego i kolejnych dzieci,
 • 50% zniżki w opłacie czesnego na trzecie i kolejne dziecko.
 
 

 

BRITISH CENTRE B. ZIEMNIEWICZ, M. MIKUŚ SP. J.

Łódź, ul. Pomorska 140

zniżki w wysokości:

 • 50 zł z tytułu uczestniczenia w kursie językowym dziecka w wieku od 2 do 12 lat,
 • 100 zł z tytułu uczestniczenia w kursie językowym członka rodziny w wieku powyżej 12 lat.
 
 

 

empik school

Łódź, ul. Narutowicza 8/10, www.empikschool.com

 • 10% rabatu na standardowe kursy językowe (semestralne)
 
 • 20% rabatu na standardowe kursy językowe (roczne).
 
 

 

 

LLOYD WOODLEY ENGLISH LANGUAGE CENTRE

Łódź, ul Narutowicza 86

15% zniżki na dowolnie wybrany całoroczny kurs języka angielskiego dla każdego członka rodziny.

 

 

PURE SPEAK - CENTRUM EDUKACJI

www.purespeak.pl, Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 8, bl. 190, tel. 530 419 419, email: kontakt@purespeak.pl

zniżki na zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne prowadzone w placówce:

 • 15% rabatu dla pierwszego dziecka
 • 25% rabatu dla kolejnego dziecka.
 
 

FIKOŁKOWO - STREFA ZADAŃ I EDUKACJI DZIECKA

Łódź, ul. Dąbrowskiego 17/21

20% rabatu na wejścia indywidualne na salę zabaw „Fikołkowo”,

 • od poniedziałku do piątku w godz. 12-20
 • w sobotę i niedzielę w godz. 10-20.
 

 

JUPI PARK ŁÓDŹ - sala zabaw

Łódź, al. Piłsudskiego 5 (budynek Silver Screen) www.jupipark.pl/kraina-lodz

 •  3 godziny zabawy w cenie 1 godziny, tj. 15 zł,
 •  50 zł zniżki na zorganizowanie imprezy urodzinowej (dla grupy minimum 10-osobowej).
 
 

SZYMONEK ANCYMONEK - sala zabaw dla dzieci

Łódź, ul Tatrzańska 42/44, http://www.szymonekancymonek.pl

 • 50% zniżki na bilety wstępu we wszystkie dni tygodnia
 • 20% zniżki na zorganizowanie imprezy okolicznościowej we wszystkie dni tygodnia
 
 

EXPERYMENTARIUM (nauka przez zabawę)

Łódź, ul. Drewnowska 58 (Manufaktura)

10% rabatu na bilety. 

 

MOMAKIN PAULINA ZACHAREK

http://www.momakin.pl, Łódź, al. Kościuszki 39, tel.: 690 320 715:

zniżka na zajęcia plastyczno-filmowe w ramach cyklu "Rodzinne warstaty twórcze" oraz "Książek Poruszanie". Cena regularna 38 zł dla dziecka i 5 zł dla rodzica, cena dla posiadacy Karty 28 zł dla dziecka i 3 zł dla rodzica. Obecność rodziców podczas warsztatów jest dobrowolna.

W trakcie warsztatów uczestnicy wykonują zadania plastyczne rozwijające umiejętnośc logicznego myślenia, kreatywność, poszerzające wiedzę z zakresu literatury, sztuki, matematyki, ligiki i kultury. W oparciu i stworzone elementy realizują film metoda poklatkową. Czas trwania: 2 godziny.

 

INSTYTUT POSTĘPOWANIA TWÓRCZEGO

 

20% rabatu na czesne dla pierwszego dziecka i 50% RABATU dla każdego kolejnego dziecka w klasach liczących nie mniej niż 5 osób w następujących placówkach:

 • Żłobek Tęczowy Świat Dziecka – Łódź, ul. Sterlinga 26, tel.: +42 299 57 41,
 • Międzynarodowe Przedszkole Edukacji Innowacyjnej - Łódź, ul. Sterlinga 26, tel.: +42 299 57 41, e-mail:  przedszkole@ipt.pl,
 • Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej – Łódź, ul. Pomorska 83/85, tel.: 501 322 943,
 • Gimnazjum Umiejętności Twórczych - Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 52, tel.: +42 631 59 20, e-mail: lodz@sei.ipt.pl,
 • Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych - Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 52, tel.: +42 631 59 20, e-mail: lodz@sei.ipt.pl,
 • Technikum Edukacji Innowacyjnej - Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 52, tel.: +42 631 59 20, e-mail: lodz@sei.ipt.pl,
 • Policealne Szkoły Zawodowe Edukacji Innowacyjnej - Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 52, tel.: +42 631 59 20, e-mail: lodz@sei.ipt.pl,
 • Gimnazjum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej - Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 52, tel.: +42 631 59 20, e-mail: lodz@sei.ipt.pl,
 • Liceum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej - Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 52, tel.: +42 631 59 20, e-mail: lodz@sei.ipt.pl,
 • Policealne Szkoły Medyczne Edukacji Innowacyjnej - Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 52, tel.: +42 299 56 38.

Z 20% rabatu mogą korzystać również rodzice.

 

 

 

 

 

PRACOWNIA DOBREGO RODZICA

 

Łódź, ul. Gdańska 90 (wejście od ul. A. Struga), www.pracowniarodzica.pl tel.: +42 207 24 74, e-mail: mzak@slonienabalkonie.pl, pracownia@slonienabalkonie.pl, 

 • warsztaty dla rodziców z dziećmi z 15% zniżką (cykliczne psychoedukacyjne warsztaty dla całej rodziny, poszerzajace kompetencje i usprawniające komunikację
 • kolonie na pół (półkolonie dla przedszkolaków i uczniów w wieku 5-10 lat w okresie letnim i zimowym, dwutygodniowa niezwykła podróż po krainie emocji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.30. Codzienne zabawy prowadzą psycholog, pedagog, animator i logopeda)
  • udział 1 dziecka – zniżka 10%,
  • udział 2 dzieci – zniżka 15%,
  • udział 3 dzieci – zniżka 20%.
 

 

GALILEUSZ

Łódź, al. 1 Maja 87, http://www.galileusz.com.pl, tel.: 888 388 215,

kursy maturalne, gimnazjalne przygotowanie do egzaminu szóstoklasisty, korepetycje indywidualne lub w małych grupach na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, warsztaty dla dzieci

 • 20% zniżki na kursy i zajęcia w grupach,
 • 10% zniżki na zajęcia indywidualne.
 

 

AKADEMIA BUDOWANIA KLOCKAMI

Łódź, ul. Piaski 4, http://akademiabudowania.com/

 • 10% rabatu na wejścia przez cały tydzień
 • 5% rabatu na zorganizowanie urodzin przez cały tydzień
 

 

 

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW KRZYSZTOFA KOŁODZIEJCZAKA

Łódź, ul. Więckowskiego 13, http://www.kkolodziejczak.pl/, tel. +42 630 01 01

10% zniżki na usługi szkoleniowe, tj. kurs podstawowy kat. B i jazdy dodatkowe.

 

SENSITIVA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

http://sensitiva.pl, Łódź, ul. Wróblewskiego 18 lok. 5

 • 10% rabatu od cen regularnych na indywidualne usługi diagnostyczne i terapeutyczne (nie dotyczy abonamentowych)
 • 5% rabatu od cen abonamentowych przy zakupie pakietów diagnostycznych i abonamentów terapeutycznych
 • 50% rabatu na pakiet diagnostyczny kwalifikujący do Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 
 

CENTRUM TAŃCA I ZABAWY „TWISTER”

www.facebook.com/TwisterCentrumTancaiZabawy,  http://www.twister.org.pl, Łódź, ul. Dolna 5, tel.: +42 279 67 08:

 • 25% rabatu na wejścia indywidualne na salę zabaw „TWISTER” we wszystkie dni tygodnia,
 • 20% rabatu na organizację urodzin we wszystkie dni tygodnia,
 • 20% rabatu na karnety miesięczne na wszystkie zajęcia taneczne, sportowe i plastyczne w Centrum Tańca i Zabawy „TWISTER”.
 
 

INTEGROOM MAŁGORZATA LOTKO

www.integroom.com.pl, Łódź, ul Górnicza 18/36 lok. 206, tel.: 796 585 467

 • diagnoza integracji sensorycznej - 15 % zniżki dla drugiego i 30% zniżki dla trzeciego dziecka,
 • terapia integracji sensorycznej - 15% zniżki na zajęcia dla drugiego i 25% zniżki dla trzeciego dziecka,
 • diagnoza metodą A Tamatisa - 50% zniżki dla drugiego i trzeciego dziecka,
 • terapia metodą A. Tomatisa - 40% zniżki dla drugiego, 60% zniżki dla trzeciego i kolejnego dziecka.
 
 

LOGOPEDA MOBILNY KRZYSZTOF ŻEBER

www.logopedamobilny.pl, Łódź, al. Piłsudskiego 133 d, II p., gab. 222, tel.: 600 708 300

Rabat 15% od cen regularnych na:

 • diagnozę i terapię logopedyczną,
 • biofeedback,
 • terapię ręki,
 • stymulację słuchu metodą Johansena.
 
 

 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

 • Pływalnie odkryte Wodny Raj, Łódź, ul. Wiernej Rzeki 2 Promienistych, Łódź, ul. Głowackiego 10/12: cena biletu ulgowego (od poniedziałku do piątku) 6,50 zł od osoby w okresie funkcjonowania pływalni.
 • Lodowiska przenośne: ulgowa opłata w wysokości 2,50 zł od osoby za godzinę korzystania z lodowiska i 2,50 zł od osoby za godzinę wypożyczenia łyżew na wszystkich lodowiskach przenośnych MOSiR w okresie ich funkcjonowania.
 • Lodowisko "Bombonierka", Łódź, ul. Stefanowskiego 28: 50% zniżki na wstęp oraz 50% zniżki za wypożyczenie pary łyżew.
 • Lodowisko "Retkinia", Łódź, ul. Popiełuszki 13 b: 50% zniżki na wstęp oraz 50% zniżki za wypożyczenie pary łyżew.
 • Pływalnia "Wodny Raj" (obiekt całoroczny), Łódź, ul. Wiernej Rzeki 2: 50% zniżki na wstęp.
 
 

AQUA PARK FALA

Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

20% zniżki na zakup indywidualnych biletów w Strefie Basenowej, biletów rodzinnych w Strefie Basenowej, biletów do Świata Saun oraz biletów łączonych Basen + Sauna. Zniżka nie przysługuje na zakup biletów wstępu do tężni solnej i solarium, kart wartościowych i kart klubu saunowicza, biletów grupowych, biletów wstępu na „Poranne Pływanie", na zajęcia Aquasenior i Aquaaerobik. Zniżka dla posiadaczy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi aktualnie w Aquaparku. Zniżka nie obejmuje dopłaty za przekroczony przez klienta czas pobytu w Aquaparku Osoba korzystająca w ramach programu z usług Aquaparku zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie obiektu.

 

BASENY SZKOLNE

W roku szkolnym 2016/2017: bezpłatny wstęp na baseny szkolne.

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne. Na basenie należy być 15 minut przed wejściem do wody.

 • Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi, ul. Balonowa 1, tel.: +42 687 61 53 czwartek, godz. 19.25 - 20.10 i 20.55 - 21.40 zgodnie z regulaminem pływalni
 • Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi, ul. Florecistów 3 b: sobota, godz. 11.00 - 11.45 Telefoniczna rezerwacja z podaniem liczby osób pod numerem +42 686 44 85. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką osób dorosłych
 • Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi, ul. Tatrzańska 69 a: wtorek, godz. 21.00 - 21.45 Zapisy z tygodniowym wyprzedzeniem pod numerem +42 643 93 21.
 • Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 46, tel.: +42 636 13 99 sobota, godz. 18.30 - 19.15 i 19.15 - 20.00 niedziela, godz. 16.15 - 17.00 i 17.00 - 17.45 Zapisy pod numerem +42 636 13 99
 • Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi, ul. Syrenki 19 a: wtorek i czwartek, godzina 20.15 - 21.00 sobota, godzina 12.00 - 12.45 i 12.45 - 13.30 Zgłoszenia telefoniczne pod numerem +42 658 11 07, decyduje kolejność zgłoszeń Użytkownicymogą korzystać jednorazowo tylko z jednego wejścia (45 min.). Liczba osób z ŁKDR pływających jednocześnie nie może przekraczać 20. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na pływalni tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
 • Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi, ul. Malczewskiego 37/47, tel.: +42 643 25 47 : piątek, godzina 18.00 - 18.45 Dodatkowe informacje na stronie www.sp190.szkoly.lodz.pl
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Czajkowskiego 14: piątek, godz. 20.15 - 21.00 Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem +42 673 35 77. Pełna grupa - 30 osób.
 
 

AKADEMIA PŁYWANIA

informacje na stronie: www.aquapark.lodz.pl w zakładce oferta Akademia Pływania i Akademia Malucha,

zajęcia odbywają się w Aqua Parku Fala w Łodzi, al. Unii Lubelskiej 4

 

Przy zakupie karnetu dla niemowląt, dzieci od lat 1 do 4, dzieci i młodzieży oraz dorosłych:

 

 • karnet na 4 zajęcia – dodatkowo 1 zajęcia gratis,
 • karnet na 8 zajęć – dodatkowo 2 zajęcia gratis,
 • karnet na 12 zajęć – dodatkowo 4 zajęcia gratis,
 • karnet na 24 zajęcia – dodatkowo 6 zajęć gratis.

 

 

GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY ANDRESPOLIA

Wiśniowa Góra, ul. Czajewskiego 8

10% zniżki w składkach miesięcznych dla dzieci trenujących piłkę nożną.

 

KLUB SPORTOWY BUDOWLANI ŁÓDŹ S.S.A

Łódź, ul. Górnicza 5, tel.: 782-997-053

oferuje bilety ulgowe w cenie 10 zł na mecze swojej drużyny (piłka siatkowa żeńska) odbywające się w Łodzi.

 

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDZEW ŁÓDŹ

Łódź, al. Piłsudskiego 138, tel.: 42 674 53 78

ulga w wysokości 50% ceny biletu na wszystkie mecze koszykarek Widzewa w Basket Lidze Kobiet.

 

FUTBOL BONITO DAMIAN RADOWICZ SZKÓŁKA PIŁKARSKA

Łódź, tel.: 793-988-988

www.futbolbonito.pl, https://www.facebook.com/Futbol-Bonito-1579627508928552/timeline/

 • 33% zniżki dla 1 zawodnika przy standardowej umowie miesięcznej na 2 treningi w tygodniu
 • 50% łącznej zniżki dla 2 zawodników przy standardowej umowie miesięcznej na 2 treningi w tygodniu
 • za trzecie i kolejne dziecko pobierana jest 10% miesięcznej opłaty przy standardowej umowie miesięcznej na 2 treningi w tygodniu
Zajęcia odbywają się w obiektach w dzielnicy Łódź-Górna
 

OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ KUNG FU

Łódź, ul. Jaracza 70

25% zniżki na zajęcia sportowo-rekreacyjne Kung Fu w klubie.

 

KOJI BUDO KLUB ŁÓDŹ

ul. Żubardzka 18/27, 91-032 Łódź

http://www.koji-budo.pl/kontakt.html

25% zniżki na zajęcia karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych we wszystkich sekcjach klubu. Zajęcia odbywają się w:

 • Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych, Łódź, ul. Klaretyńska 9 w poniedziałki i środy, godz. 19:15 - 20:30
 • Publicznym Gimnazjum nr 44, Łódź, ul. Deotymy 1 w poniedziałki i środy, godz. 18:00 - 19:30
 • Szkole Podstawowej nr 110, Łódź, ul. Zamknieta 3 we wtorki i czwartki, godz. 18:00 - 19:30
 

 

BERSERKER’S TEAM ŁÓDŹ

Łódź, ul Pomorska 83/85

15% zniżki na:

 • zajęcia grupowe Brazylijskiego Jiu Jitsu i Crossfit dla dzieci w wieku 5-12 lat,
 • zajęcia Open dla juniorów w wieku 13-18 lat (trening Brazylijskiego Jiu Jitsu i Crossfit),
 • wspólne zajecia dla dzieci i rodziców "Wesoła rodzina" (elementy ogólnorozwojowe i elementy sportów walki),
 • zajęcia dla dorosłych (pakiet podstawowy 8 treningów obejmujących MMA, Brazylijskie Jiu Jitsu, Boks, Crossfit),
 • Karnet Open dla dorosłych
 
 

ANETA KREUJE 

Łódź, ul. Matejki 9, tel.: 783 551 321, www.anetakreuje.pl

20% zniżki na zajęcia fitness, zumbę, pilates i inne zajęcia ruchowe (także dla dzieci).

 
 

KLUB I’M FIT

Łódź, al. Pilsudskiego 10

 • karta członkowska w cenie 50 zł na rok (cena regularna 80 zł),
 • 10% zniżki na wszystkie karnety (karnety nie obejmują squasha).
 
 

FIT FABRIC

http://www.fitfabric.pl

Klub FitFabric 1.0, Łódź, róg ul. Włókniarzy i Zielonej (czynny pn. - pt. w godzinach 6:00 - 23:00,      sb. - nd. w godzinach 8:00 – 22:00,

Klub FitFabric 2.0, Łódź, ul. Kilińskiego 122/128 (czynny pn. - pt. całą dobę, sb. do godz. 22:00,      nd. w godzinach 8:00 – 22:00,

Klub FitFabric 3.0, Łódź, ul. Zgierska 211 (czynny pn. - pt. w godzinach 6:00 - 23:00, sb, nd. w godzinach 8:00 – 22:00,

Klub FitFabric 4.0, Łódź, al. Politechniki 1 (CH Sukcesja) (czynny pn. - pt. w godzinach 6:00 - 23:00, sb, nd. w godzinach 8:00 – 22:00.

 • 10% zniżki na dowolny karnet z regularnej oferty dla osób dorosłych,
 • 10% zniżki na karnet Fit Kids dla pierwszego dziecka i 50% zniżki dla drugiego dziecka
 
 

FABRYKA TAŃCA

Łódź, ul. Dowborczyków 17/19, www.fabrykatancalodz.pl, e-mail: biuro@fabrykatancalodz.pl, tel.: 530 728 787

 • 20% rabatu na zakup karnetu na zajęcia taneczne
 • 10% rabatu na zakup karnetu na zajęcia fitness
 • 10% rabatu na zajęcia fit and jump
 
 

STUDIO KSZTAŁTOWANIA SYLWETKI

Łódź, ul. Żurawia 7/9, tel.: 572 122 131:

 

20% zniżki na:

 • ćwiczenia na przyrządach (bieżnia, rowerek, wioślarz itp.),
 • ćwiczenia ruchowe na stepach
 • masaże odchudzające
 
 

KUŻNIA CENTRUM ATLETYKI

Łódź, ul. Gdańska 126/128, http://www.kuznialodz.pl/, tel.: +42 292 91 29:

 • brak opłaty wpisowej
 • bezpłatny trening wprowadzający
 • bezpłatna comieszięczna analiza składu ciała: pomiar tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, wody w organiźmie, BMI, otłuszczenia organów wewnętrznych
 • dla osób dorosłych cena karnetu full 99 zł (cena regularna 149 zł)
 • dla studentów cena karnetu full 89 zł (cena regularna 119 zł)
 
 
 

 

WYPOCZYNEK I REKREACJA

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY, OGRÓD BOTANICZNY I PALMIARNIA

50% zniżki na bilety wstępu w stosunku do cen określonych w cenniku.

 

MALINOWE WZGÓRZA - DOM WAKACJI RODZINNYCH W BESKIDACH

ul. Malinowa 22, 43-436 Górki Wielkie, tel.: 501 551 500 lub +33 471 24 70, e-mail: rezerwacja@malinowewzgorza.pl

 • 15% rabatu na wynajem całego domu (11-15 osób),
 • 20% rabatu na wynajem pokoi trzy- i czteroosobowych,
 • 25% rabatu na wynajem czteroosobowego apartamentu z możliwością dostawki łóżeczka dziecięcego,
 • 30% rabatu na nocleg w namiocie
 
 

SZKOŁA TAŃCA DANCE HOPE - ADAM WIKLAK

Łódź, ul. Abramowskiego 20 m. 37, tel.: 507 454 257, www.dancehope.pl:

 • bezpłatny udział w warsztatach tanecznych organizowanych co kwartał,
 • 20% zniżki na zajęcia taneczne w ciągu roku szkolnego (od września do czerwca),
 • 20% zniżki na obozy taneczno-sportowe organizowane w czasie wakacji i ferii zimowych.
 
 

SZKOŁA TAŃCA URBAN DANCE ZONE

Łódź, ul. Zachodnia 85:

 • 20% zniżki na karnet podstawowy zajęć tanecznych,
 • 20% zniżki na karnet MIX zajęć tanecznych,
 • 20% zniżki na karnet OPEN zajęć tanecznych,
 • 20% zniżki na karnet podstawowy na zajęcia fitness
 • 20% zniżki na karnet OPEN na zajęcia fitness
 
 

FAMILY DANCE  SZKOŁA TAŃCA

Łódź, ul. Więckowskiego 16, tel.: 508 265 019, http://familydance.pl

20% zniżki na wszystkie zajęcia taneczne

 

 

STUDIO TAŃCA 4U - KAMIL GEBEL

Łódź, ul. Piotra Skargi 12 (CH GLOB - pl. Niepodległości) tel.: 691 444 234, http://www.studiotanca4u.pl

15% zniżki na wszystkie formy tańca

 

 

LILLA HOUSE - STUDIO TAŃCA

Łódź, ul. Wigury 21, http://lillahouse.com/pl/

od 1 września 2016r.

5% rabatu na wszystkie zajęcia i warsztaty.
 

LILLA HOUSE - STUDIO TAŃCA

Łódź, ul. Wigury 21, http://lillahouse.com/pl/

od 1 września 2016r.

5% rabatu na wszystkie zajęcia i warsztaty.

 

ZWIEDZANIE TORUNIA - ALTERNATYWA - PRACOWNIA PEDAGOGICZNO-SOCJOLOGICZNA

Dominika Łęcka, Toruń, ul. Rajmunda Galona 4c, www.zwiedzanietorunia.pl,

10% rabatu na usługę „Rodzinnego zwiedzania Torunia z przewodnikiem". Wymagane zgłoszenie na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą. Kontakt: poczta@zwiedzanietorunia.pl, tel.: 697 256 210.

 

GROTA SOLNA RELAX

Łódź, ul. Drewnowska 77, http://www.relax-grota.pl

bilet wstępu w cenie 15 zł dla rodzica/opiekuna i 5 zł dla dziecka. W przypadku zakupu dwóch biletów dla dzieci, pozostałe dzieci mają wstęp bezpłatny.

 

JAZDA! PARK

Jazda! Park Manufaktura, ul. Drewnowska 58 Jazda! Park Port Łódź, ul. Pabianicka 245

 • 20% rabatu na grę w kręgle i bilard w Jazda! Park Silver Screen, al. Piłsudskiego 5
 • 20% rabatu na grę w bilard w: Jazda! Park Manufaktura, łódź, ul Drewnowska 58 i Jazda! Park Port Łódź, ul. Pabianicka 245
 
 

ALFA LASER GAME (laserowy paintball)

Łódź, al. Piłsudskiego 135 (dawna fabryka WI MA, wejście C2), tel.: 669 445 685, http://www.alfalaser.pl

20% rabatu na drugą grę

 

ALMATUR - ŁÓDŹ - BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI 

Łódź, ul. Piotrkowska 59, tel.: 42 637 11 22

 • 10% rabatu na kolonie i obozy młodzieżowe organizowane przez BPiT Almatur Łódź Sp. z o. o.
 • 5% rabatu na pozostałe kolonie i obozy młodzieżowe

Uwaga: Oferta dotyczy wyłącznie rezerwacji założonych bezpośrednio w biurze Almaturu Łódź (Piotrkowska 59, tel.: 42 637 11 22) Aby uzyskać rabat należy okazać sprzedawcy Łódzką Kartę Dużej Rodziny rodzica/opiekuna lub uczestnika wyjazdu Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

 

UZDROWISKO RABKA S.A.

Rabka-Zdrój, http://www.uzdrowisko-rabka.pl/

udziela użytkownikom Karty następujących rabatów:

 • „Leśne Wzgórze", ul. Pasieczna 4, Rabka-Zdrój:

  • pobyt siedmiodniowy lub dłuższy: 20% rabatu
  • pobyt weekendowy: 15% rabatu
  • dzieci do lat 3 - pobyt bezpłatny bez świadczeń
 
 • „Jagiellonka", ul. Brzozowa 6, Rabka-Zdrój:

  • pobyt weekendowy, siedmiodniowy lub dłuższy: 15% rabatu
  • dzieci do lat 3 - pobyt bezpłatny bez świadczeń
 
 • Willa „Świt", ul. Brzozowa 1, Rabka-Zdrój:

  • pobyt weekendowy, siedmiodniowy lub dłuższy: 15% rabatu
  • zabiegi dostępne w Gabinecie Masażu: 15% rabatu
  • dzieci do lat 3 - pobyt bezpłatny bez świadczeń
 
 • Rabczański Zdrój Medical SPA, ul. Roztoki 7, Rabka-Zdrój:

  • pobyt siedmiodniowy - 10% rabatu
  • pobyt czternastodniowy - 20% rabatu
  • zabiegi SPA - 10% rabatu
  • zabiegi lecznicze - 20% rabatu
  • posiłki serwowane w restauracji obiektu - 10% rabatu
  • dzieci do lat 3 - pobyt bezpłatny bez świadczeń
 
 • Centrum Zdrowia i Urody, ul. Orkana 49, Rabka-Zdrój:

  • zabiegi SPA - 10% rabatu
  • zabiegi lecznicze - 10% rabatu

Uwaga:

 • Rabaty mają zastosowanie wyłącznie do pobytów komercyjnych i nie dotyczą pobytów organizowanych w ramach leczenia finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Rabaty będą udzielane od aktualnie obowiązujących cen katalogowych.
 • Rabaty nie łączą się z innymi aktualnie prowadzonymi akcjami promocyjnymi.
 
 

VISIT.ŁÓDŹ - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNYCH

http://www.visitlodz.com.pl, tel.: 603 341 922

bilety na imprezy turystyczne z 20% zniżką

 

SPORTY EKSTREMALNE 4X4

Nowa Gadka, ul. Ogrodników 2B, tel.: 508 016 894, http://www.sportyekstremalne4x4.pl

5% zniżki na:

 • jazdę quadem
 • szkolenie off-road autem terenowym
 • szkolenie z bezpiecznej jazdy w poślizgu
 • paintball

 

 

 

CANVI Jakub Książczyk - FIND OUT ESCAPE ROOM

Łódź, ul. Piramowicza 9 lok. 9, tel.: 506 633 360, http://findout.com.pl,

od 23 maja 2016r. dla grup od 2 do 5 osób:

 • od poniedziałku do piątku 20% zniżki od ceny regularnej (99zł) za 1 pokój,
 • w niedzielę 30% zniżki od ceny regularnej (99 zł) za 1 pokój.
 
 
 

CENTRUM PODRÓŻY BENTUR S. C.

Łódź, ul. Piotrkowska 67, tel.: +42 639 90 82, www.bentur.pl

10%zniżki na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży w kraju

 

 

SALTOS PARK - PARK TRAMPOLIN

Łódź, ul. Wydawnicza 5, http://www.saltos.pl

 • 5 zł (pow. 20%) zniżki na bilet na wejścia indywidualne (przy rezerwacji mailowej lub telefonicznej 18 zł za godzinę, bez wcześniejszej rezerwacji 23 zł za godzinę,
 • 15% zniżki na zakup karnetu na 10 wejść (170 zł zamiast 200 zł)
 
 

CENTRUM ROZWOJU SPORTU KOŁOWROTKI - WROTKARNIA

Łódź, ul. Piotrkowska 217/al. Kościuszki 132, http://kolowrotki.com.pl/, e-mail: wrotkarnia.lodz@gmail.com, tel.: 661 744 031, 608 222 308:

 • bilet normalny (wstęp i wypożyczenie sprzętu) w cenie 16 zł (cena regularna 18 zł),
 • bilet ulgowy (wstęp i wypożyczenie sprzętu) w cenie 12 zł (cena regularna 14 zł).
 

 

 

TEATR NOWY IM. KAZIMIERZA DEJMKA 
W ŁODZI

Łódź, ul. Więckowskiego 15

Bilety na wszystkie spektakle w cenie 15 zł od osoby. Nie dotyczy premier i imprez obcych.

Przerwa wakacyjna do 11 września 2015r.

 

 

TEATR LALEK ARLEKIN IM. HENRYKA RYLA W ŁODZI

Sala Widowiskowa - Łódź, ul. Wólczańska 5

 • bilet w cenie 10 zł za wstęp dla każdego dziecka - użytkownika Karty - we wszystkie dni tygodnia, oprócz „Niedzieli z Arlekinem"
 • bilet w cenie 15 zł za wstęp dla każdego dziecka - użytkownika Karty - na spektakle w ramach „Niedzieli z Arlekinem"

Uwaga: cena dotyczy widzów indywidualnych.

 

TEATR PINOKIO

Łódź, ul. Kopernika 16

obniżona cena biletów w wysokości 15 zł od osoby na spektakle niedzielne.

 

 

TEATR MUZYCZNY

Łódź, ul. Północna 47/51 

 • na spektakle poranne - bilet rodzinny w cenie 15 zł dla rodzica/opiekuna i 1 zł dla dziecka
 • na spektakle wieczorne - bilety w cenie 20 zł od osoby

Uwaga: zniżki nie obejmują spektakli gościnnych

Przerwa wakacyjna do 24 sierpnia 2015r.

 

 

TEATR POWSZECHNY W ŁODZI

Łódź, ul. Legionów 21

bilety ulgowe dla całej rodziny przy zakupie 2 biletów dla rodziców i trzech lub więcej dla dzieci.

 

 

 

TEATR V6

Łódź, ul. Żeromskiego 74/76 http://www.teatrv6.pl

20% zniżki na zakup biletów na spektakle Teatru V6 oraz możliwość zakupu biletów
w ofercie specjalnej.

 

 

 

 

BAŚNIOWA KAWIARENKA

Łódź, ul. Narutowicza 79 c, www.basniowakawiarenka.pl

1 zł zniżki na bilet dla każdego członka rodziny (cena biletu po obniżce -16 zł). Spektakle w sobotę od godz. 15.30 i w niedzielę od godz. 16.00.

 

 

   

 

MUZEA


 

MUZEUM MIASTA ŁODZI

 • Pałac Poznańskich, ul. Ogrodowa 15,
 • Muzeum Sportu i Turystyki, ul. Skorupki 21,
 • Muzeum Kanału Dętka, pl. Wolności,
 • Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych, pl. Wolności 2

bezpłatny wstęp dla użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny na wystawy stałe i czasowe w dniach i godzinach otwarcia muzeum.

 

 

CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA

Łódź, ul. Piotrkowska 282

50% zniżki na bilety dla użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny - zniżka dotyczy tylko zwiedzania.

 

 

MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI

 • siedziba główna - Łódź, ul. Gdańska 13, tel.: +42 632 71 12
 • Oddzial Martyrologii - Łódź, ul. Zgierska 147, tel.: +42 655 36 66,
 • Oddział Stacja Radegast - Łódź, al. Pamieci Ofiar Litzmannstadt Getto 12, tel.: +42 655 36 66 

bezpłatny wstęp na wystawy stałe i czasowe, oprowadzanie z przewodnikiem muzealnym po ekspozycjach oraz udział w zajęciach edukacyjnych.

 

MIEJSKA GALERIA SZTUKI

Łódź, Stary Rynek 2

bilet rodzinny w cenie 4 zł dla użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.

 

 

MUZEUM FARMACJI IM. PROF. JANA MUSZYŃSKIEGO

Łódź, pl. Wolności 2

bezpłatny wstęp na wystawy stałe i czasowe w dniach i godzinach otwarcia muzeum.

 

 

 

MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI

Łódź, pl. Zwycięstwa 1

ulgowe bilety wstępu.

 

 

 

MUZEUM ANIMACJI SE-MA-FOR

Łódź, ul. Tuwima 54 B. 24

 • Bilet rodzinny: rodziny 3-osobowe - bilet wstępu na wystawę w cenie 10 zł na osobę, rodziny 4-osobowe lub liczniejsze - bilet wstępu na wystawę w cenie 9 zł na osobę (cena regularna dla indywidualnych gości: 15 zł osoba dorosła, 10 zł dziecko)
 • Dla indywidualnych gości - użytkowników Karty: bilet normalny w cenie 13 zł, bilet ulgowy w cenie 9 zł
 • Bilety na warsztaty:

warsztat filmowy (uczestnik) - 15 zł (cena regularna 17 zł)
warsztat plastyczny (uczestnik) - 10 zł (cena regularna 12 zł)
wstęp dla opiekuna - 5 zł

 

 

 

 

KINA


 

KINO BODO

Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 78/70

10% zniżki na bilety na seanse filmowe.

 

 

KINO CHARLIE

Łódź, ul. Piotrkowska 203/205

dla posiadacza Karty 10 zł za bilet na film 2D na wszystkie seanse filmowe w tygodniu, oraz w weekendy (piątek-niedziela) i święta do godziny 15.00, z wyłączeniem filmów, których dystrybutor nie wyraża zgody - informacja w kasie kina tel.: 42 636-00-92
(cena minimalna biletu na seans wynosi wówczas 12 zł od osoby)

 

 

   
   

 

INNE INSTYTUCJE


 

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Łódź, ul. Gdańska 100/102

użytkownicy Karty, po wypełnieniu karty bibliotecznej otrzymują ją bezpłatnie.

Z opłat za kartę biblioteczną zwolnione są po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lub legitymacji dzieci do lat 15, emeryci, renciści, osoby bezrobotne oraz niepełnosprawne)

 

 

WIDZEWSKIE DOMY KULTURY - DOM KULTURY WIDOK

Łódź, al. Piłsudskiego 133

 • Warsztaty plastyczne dla dzieci: 20% zniżki  
 • Warsztaty ceramiczne (również dla dorosłych):
 
- 20% zniżki za 1 godzinę zajęć
- 10% zniżki za wykupiony abonament
 
 

 

WIDZEWSKIE DOMY KULTURY - DOM KULTURY 502

Łódź, ul. Gorkiego 16:      

  20% zniżki dla każdego członka rodziny za udział w:   

 •  zajęciach Dziecięcych Zespołów Tanecznych: „Miś", „Misiaczek", „Flex"
 
 • zajęciach plastycznych dla dzieci

 

 

 

 

WIDZEWSKIE DOMY KULTURY - DOM KULTURY ARIADNA

Łódź, ul. Niciarniana 1/3

20% zniżki za udział w:
 
 • zajęciach Dziecięcego Zespołu Tanecznego „Kukułeczka"
 • zajęciach Dziecięcej Grupy Tanecznej „Brzdąc"
 • warsztatach tańca jazzowego
 • zajęciach aerobiku, gimnastyki (dla dorosłych)
 
 
 

 

CENTRUM KULTURY MŁODYCH

Łódź, ul. Lokatorska 13, tel.: 684 68 66

bezpłatny wstęp na imprezy okolicznościowe (pokazy, przeglądy, koncerty) organizowane przez CKM oraz 20% zniżki na opłaty za udział w następujących zajęciach płatnych:  

 • Studio Edukacji Plastycznej
 • Teatr Dziecięcy
 • Teatr Młodzieżowy
 • Kurs fotografii cyfrowej
 • Zajęcia Zespołów Pieśni i Tańca „Łódź" i „Łódeczki"
 

 

 

AKRYBIA sp. z o. o. -  księgarnia internetowa

 • jako operator sklepu www.podreczniki.akrybia.pl  - udziela 4% rabatu od finalnej wartości zamówienia,
 •  jako operator sklepu www.akrybia.pl.pl - udziela 4% dodatkowego rabatu od łącznej wartości zamówienia (łączy się z innymi rabatami i promocjami) - po wpisaniu w polu UWAGI numeru Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.
 
   

KSIĘGARNIE PWN

15% rabatu na całość oferty dostępnej w księgarniach stacjonarnych:

UWAGA! Rabat na Kartę Dużej Rodziny (-15%) nie łączy się z rabatami promocji bieżących obowiązujących w księgarniach

 

 

PSOTKI I ŚMIESZKI - KSIĘGARNIA DLA DZIECI

www.psotki-smieszki.pl,  Łódź, ul. Legionów 50 lok. 1 , tel,: 506 779 373

od 14 stycznia 2017r.: 10% rabatu na całą ofertę w sklepie stacjonarnym. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

 

   
 

KSIĘGARNIA GEOGRAF

Łódź, ul. Piotrkowska115/119, www.ksiegarnia-geograf.pl

10% rabatu na produkty z oferty szkolnej. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

   

 

TAXI, USŁUGI KURIERSKIE

  

TAXI PLUS

Michał Sarna, Sebastian Opesiak, Grzegorz Kostyra s. c.

20% rabatu na przejazdy taksówkami TAXI PLUS po telefonicznym wezwaniu pod numerem +42 6 500 500.

   

TAXI DWA DWA TWOJE TAXI W MIEŚCIE 800 300 200

10% rabatu na przejazdy taksówkami. Kartę należy okazać przed rozpoczęciem kursu.

   
 

QURIERS TOMASZ GAĆ

Łódź, ul. Naftowa 7/15, www.quriers.pl, tel: +42 630 80 08 lub 602 469 999:

10% rabatu na przesyłki lokalne i krajowe

 

   

FOTOGRAF

  

STUDIO FOTO SOBIERAJ

Łódź, al. Piłsudskiego 113b

 • 15% zniżki na zdjęcia do wszystkich dokumentów: legitymacji, dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, migawki,  dyplomu,
 • 10% zniżki na studyjne sesje fotograficzne (chrzest, komunia).

Ulgi wynikające z uczestnictwa w programie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny nie łączą się z innymi promocjami i rabatami wprowadzanymi okresowo przez Studio Foto „Sobieraj".

   

P.H.U.TRAILLER - STUDIO FOTOGRAFICZNE

Łódź, ul. M. Ćwiklińskiej 22

 • 20% zniżki na zdjęcia do wszystkich dokumentów (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, wiza, legitymacja, dyplom, migawka itp.)
 • 10% zniżki na sesje fotograficzne (studyjne i plenerowe)
 • 5% zniżki na pozostałe usługi

Zniżki wynikające z uczestnictwa w programie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny nie łączą się z innymi rabatami i promocjami.

   

INEB - ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY

Łódź, al. Kościuszki 40 a

20% ulgi na wykonanie zdjęć do dokumentów (paszport, dowód, prawo jazdy, legitymacja, dyplom, wizy do USA i innych krajów

 

 

REDIS - FOTOGRAFIA, USŁUGI KSERO

Łódź, ul Zachodnia 47 (budynek Urzędu Miasta Łodzi, I piętro, kiosk na wprost schodów

 • 20% zniżki na zdjęcia do dowodu osobistego, legitymacji lub dyplomu
 • 50% zniżki na usługi ksero
 
   

STUDIO EXPRESS POLAROID

Łódź, ul. Zachodnia 47, I piętro

10% zniżki na zdjęcia legitymacyjne.

   
     

SKLEPY SPOŻYWCZE i PRZEMYSŁOWE

  

MARKET SPOŻYWCZO-CHEMICZNY

www.studencik.com.pl - przy zakupach za pośrednictwem platformy zamówień internetowych  studencik.com.pl zakupy z dostawą gratis udziela użytkownikom Karty rabatu w wysokości 5% przy zakupach powyżej 50 zł, 7% przy zakupach powyżej 75 zł i 10% przy zakupach powyżej 144 zł.

 

   

MIESZKO - SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY

Łódź, ul. Jurczyńskiego 30a

rabat w wysokości 5% przy zakupach powyżej 50 zł z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholu.

   

KURCZACZEK - SKLEP SPOŻYWCZY

Łódź, ul. Lumumby 8

rabat w wysokości 5% przy zakupach powyżej 50 zł z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholu.

   

SUPER DROB S.A. ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE

sprzedaż@superdrob.pl

10% zniżki na produkty SuperDrob w sklepie firmowym przy ul. Traktorowej 180 w Łodzi wyłącznie przy zamówieniach składanych pocztą elektroniczną. Z asortymentem sklepu można się zapoznać i zamówienia złożyć od poniedziałku do środy pod adresem: sprzedaż@superdrob.pl.

Odbiór zamówienia w piątki. W zamówieniu należy podać numer Łódzkiej Karty Dużej Rodziny

   

U RENI - SKLEP SPOŻYWCZY

Łódź, ul. A. Struga 25

rabat w wysokości 5% na wyroby garmażeryjne. Dla stałych klientów dodatkowe rabaty.

   
 

HIPPO PHU - SKLEP INTERNETOWY

http://hippo-sklep.pl

10% rabatu na wszystkie produkty, m. in. pościel dla dzieci i niemowląt, antyalergiczne kołdry i poduszki dla dzieci i dorosłych, narzuty dziecięce, prześcieradła, koce, ręczniki kąpielowe i plażowe

Uwaga: aby skorzystać z rabatu należy w trakcie składania zamówienia na stronie internetowej sklepu podać numer Łódzkiej Karty Dużej Rodziny w polu "Uwagi do zamówienia.

   

MYAH JULIA KREYSER - POŚCIEL DZIECIĘCA

15% zniżki na wszystkie nieprzecenione produkty dostępne na stronie www.myah.com.pl

   

FRYZJERSTWO I KOSMETYKA

  
 

ARALLIA - NATURALNE PIĘKNO salon fryzjersko-kosmetyczny

Łódź, ul. Pabianicka 42, tel.: 42 682 15 94

10% rabatu  na wszystkie usługi.

   

SALON GUESS - salon fryzjerski

Łódź, ul Gorkiego 83a, tel.: 796 672 085, https://www.facebook.com/SalonGuess

 • 10% rabatu na następujące usługi: koloryzacja, baleyage, trwała ondulacja, keratynowe prostowanie,
 • 20% rabatu na strzyżenie (damskie, męskie lub dziecięce).
 
   

CIACH CIACH FRYZJER DZIECIĘCY

Łódź, al. Politechniki 1 (Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja, poziom -1), tel.: 510 088 696

http://www.ciachciach.com.pl

20% zniżki na wszystkie usługi w salonie fryzjerskim.

   

ESENCJA PIĘKNOŚCI - klinika kosmetyczna

Łódź, ul. Tymienieckiego 20, tel.: 730 100 004, http://klinika.esencjapieknosci.pl

10% rabatu na usługi.

   

KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA

Łódź, ul. Żurawia 7/9

20% zniżki na usługi kosmetyczne, fryzjerskie oraz masaże

   

eM.KA KOSMETYKI

Łódź, ul. Piotrkowska 317 pawilon 26

5% rabatu na cały asortyment kosmetyków i chemii gospodarczej.

   

FUKSAM - sprzedaż kosmetyków i ziół

Łódź, al. Piłsudskiego 157 (budynek Miejskiej przychodni Łódź Widzew)

godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:30

5% zniżki na zakup kosmetyków i ziół.

   

DROGERIA REMEDIUM

Łódź, ul. Dąbrowskiego 89

10% rabatu na kosmetyki, suplementy diety i wyroby medyczne nie objęte innymi rabatami.

   
 

ANETA KREUJE

Łódź, ul. Matejki 9, tel.: 783 551 321, www.anetakreuje.pl

10% zniżki na usługi fryzjerskie i kosmetyczne (oprócz mezoterapii igłowej i makijażu permanentnego)

 

   
 

STUDIO URODY 67 SEBASTIAN DERDA

Łódź, al. Wyszyńskiego 67 lok. 7 https://www.facebook.com/studiourody67/:

15% zniżki na wszystkie usługi fryzjerskie.

Zniżka nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.

 

   
 

SALON BELLA

Łódź, ul. Rzgowska 56 a, tel.: 663 057 658

od 10 grudnia 2016

 • 20% zniżki na strzyżenie dzieci
 • 10% zniżki na pozostałe usługi fryzjerskie
 • 10% zniżki na solarium
 
   

KWIACIARNIE

  

H. SKRZYDLEWSKA

wł. Helena Skrzydlewska

 • 50% rabatu od ceny detalicznej na bukiet z kwiatów dla dziecka do chrztu
 • 50% rabatu od ceny detalicznej na bukiet z kwiatów dla dziecka do komunii świętej.

       Adresy kwiaciarni:

ul. Bartoka 61   ul. Broniewskiego 2
ul. Brzezińska 88a ul. Dziewiarska 14
ul. Kurczaki 90 ul. Lodowa 78  
ul. Pabianicka / Rondo Lotników Lwowskich ul. Piotrkowska 112
ul. Piotrkowska 194 ul. Pojezierska 2/6
ul. Przybyszewskiego 325 ul. Smutna 9
ul. Srebrzyńska 44 ul. Szczecińska 100
ul. Tatrzańska 30 ul. Zakładowa 4
ul. Zakładowa 50 ul. Zgierska 141
Centrum Handlowe Carrefour, ul. Kolumny 36
Centrum Handlowe Galeria Łódzka,  al. Piłsudskiego 15/23
Centrum Handlowe E. Leclerc, ul. Gibalskiego 2/4
Centrum Handlowe M1, ul. Brzezińska 27/31  
Centrum Handlowe Manufaktura, ul. Jana Karskiego 5
Centrum Handlowe Manufaktura II,  ul. Jana Karskiego 5
Centrum Handlowe Port Łódź, ul. Pabianicka 245
Centrum Handlowe Real, al. Piłsudskiego 92
CH Real II, al. Jana Pawła II 30
CH Tesco, ul. Widzewska 22
Zgierz, ul. Parzęczewska 6
Galeria Konstantynów, Konstantynów, ul. Jana Pawła II  11/13
 
   

ŁÓDZKA KWIACIARNIA POKOLENIA

Łódź, ul. Kopernika 65, www.kwiaciarniapokolenia.pl, tel.: 511 570 510:

20% zniżki na całą ofertę kwiaciarni.

Zniżka nie łączy się z innymi rabatami i promocjami w kwiaciarni

 

   

RESTAURACJE, KAWIARNIE, CUKIERNIE

  

BERLIN DÖNER KEBAP

 10% rabatu na cały asortyment na podstawie okazanej Karty.

 • Łódź, ul. Drewnowska 58 (Manufaktura),
 • Łódź, ul. Pabianicka 245 (Port Łódź).
 
   

CAFFE PRZY ULICY

Łódź, ul. Łagiewnicka 120

10% rabatu na całą ofertę kawiarni.

   

CHATKA ECH - herbaciarnia, kawiarnia i ...

Łódź, ul. Piotrkowska 112 (wejście od al. Schillera)

25% rabatu na menu z karty.

   

JADŁODAJNIA DIETETYCZNA

Łódź, ul. Zielona 5/7

10% rabatu na cały asortyment: dania z menu, zamówienia świąteczne (w tym ciasta) i imprezy okolicznościowe.

   

KROKIET - WYROBY CUKIERNICZE

Łódź ul. Brzezińska 254,

10% zniżki na wyroby cukiernicze produkowane przez Firmę. Zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: 601 965 113.

   

ANIUTA - OBIADY DOMOWE 

Łódź, ul. Nowomiejska 4

 10% zniżki na zupy i drugie dania przy zamówieniu całej porcji.

   

RESTAURACJA GALICJA

Łódź, ul. Ogrodowa 19 a (Rynek Manufaktury)

przy złożeniu zamówienia dla minimum 4 osób, najtańsza zamówiona potrawa za darmo. Nie dotyczy napojów. Oferta nie łączy się z innymi rabatami.

   

RESTAURACJA GĘSI PUCH

Łódź, ul. Stefanowskiego 17

10% rabatu od kwoty rachunku (nie dotyczy alkoholu) przy przyjęciach zorganizowanych (chrzciny, komunie, urodziny) i wizytach w restauracji na co dzień.

   

RESTAURACJA U MĄDZIELI

Łódź, ul. Piotrkowska 276

15% upustu na wszystkie posiłki.

   

RESTAURACJA TAJSKA HOT SPOON

Łódź, ul. Drewnowska 58 (Rynek Manufaktury)

przy złożeniu zamówienia dla minimum 4 osób, najtańsza zamówiona potrawa za darmo. Nie dotyczy napojów. Oferta nie łączy się z innymi rabatami.

   

FIERO! PIZZA - sieć pizzerii

(firma „PERTE PIZZA" sp. z o. o.)

15% zniżki na wszystkie produkty z menu, oprócz napojów alkoholowych i kosztów dowozu. Zniżka obowiązuje we wszystkich lokalach należących do sieci pizzerii Fiero! Pizza, w lokalu i dostawie.

W przypadku dostawy należy w czasie składania zamówienia poinformować  obsługę o posiadaniu Karty. Zniżka w ramach programu Karty nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej Pizzaportal.pl.

Adresy lokali:

 • Fiero! Pizza Bałuty - ul. Łagiewnicka 118 b, tel.: 42 655 28 38,
 • Fiero! Pizza Chojny/Dąbrowa - ul. Rzgowska 180 pawilon 17, tel.: 42 645 88 78,
 • Fero! Pizza Retkinia - ul. Kusocińskiego 67 pawilon 11, tel.: 42 686 45 32,
 • Fiero! Pizza Teofilów - ul. Łanowa 4 a, tel.: 42 650 46 77,
 • Fiero! Pizza Widzew - ul. Neonowa 1, tel.: 42 673 03 03,
 • Fiero! Pizza Tomaszów Mazowiecki - ul. Oskara Lange 6, tel.: 44 724 30 40,
 • Fiero! Pizza Zgierz - ul. 1 Maja 67, tel.: 42 717 17 33.
 
   

TAWERNA PEPE VERDE

Łódź, ul. Ogrodowa 19 a (Rynek Manufaktury)

przy złożeniu zamówienia dla minimum 4 osób, jedna - najtańsza zamówiona potrawa za darmo. Nie dotyczy napojów. Oferta nie łączy się z innymi rabatami.

   

RESTAURACJA POLKA

www.restauracjapolka.pl,  Łódź, Manufaktura, ul. Ogrodowa 19 a

10% rabatu na całe zamówienie.

   

RESTAURACJA MARCELLO

www.restauracjamarcello.pl,  Łódź, Manufaktura, ul. Ogrodowa 19 a

10% rabatu na całe zamówienie

   

RESTAURACJA KUCHNIA POLSKA

Łódź, ul. Lutomierska 8
30% rabatu od całości rachunku za zupy, dania obiadowe i dodatki. Rabat nie obejmuje napojów zimnych, ciepłych i alkoholowych.
   

PRESTO PIZZA

15% rabatu na aktualnie obowiązujące menu (pizza z pieca opalanego drewnem oraz pasty i specjalna oferta dla dzieci).

Adresy lokali:

 • ul. Piotrkowska 27,
 • ul. Piotrkowska 142,
 • ul. Piotrkowska 67,
 • ul. Maratońska 67/69.
 
   

CUKIERNIA R. DYBALSKI

10% rabatu na wszystkie wyroby

Adresy cukierni:

 • Łódź, ul. Piotrkowska 56,
 • Łódź, ul. Piotrkowska 102a,
 • Łódź, ul. Piotrkowska 309,
 • Łódź, ul. Piotrkowska 317,
 • Łódź, ul. Ciołkowskiego 8,
 • Łódź, ul. Jaracza 5,
 • Łódź, al. Kościuszki 41,
 • Łódź, ul. Limanowskiego 6,
 • Łódź, ul. Mała 2,
 • Łódź, ul. Nastrojowa 58,
 • Łódź, ul. Kilińskiego 113,
 • Łódź, pl. Wolności 9,
 • Łódź, ul. Rojna 41,
 • Łódź, ul. Rydla 15c,
 • Łódź, ul. Tatrzańska 42/44,
 • Łódź, ul. Wujaka 5,
 • Łódź, ul. Zachodnia 55,
 • Łódź, ul. Zakładowa 52,
 • Łódź, ul. Kopcińskiego 22 (szpital Barlickiego),
 • Zgierz, ul. Długa 69,
 • Pabianice, ul. Warszawska 2,
 • Konstantynów, ul. Zgierska 3a.
 
   

BIESIADOWO ŁÓDŹ-WIDZEW

https://www.facebook.com/biesiadowolodzwidzew, Łódź, ul. Dostojewskiego 5G

15% zniżki na kazdą pozycję z menu.

W przypadku dostawy należy w czasie składania zamówienia poinformować obsługę o posiadaniu Karty

   
 

HOSTEL MOLO - BISTRO PATIO

http://hostelmolo.pl/pl/gastronomia, Łódź, ul. Okopowa 70/106:

15% rabatu na dwudaniowe posiłki obiadowe (cena regularna 16 zł od osoby, cena z rabatem 13,60 zł)

   

RESTAURACJA FILHARMONIA SMAKU (Fundacja Del Cielo)

Łódź, ul Pabianicka 132, tel.: 723 725 003, https://www.facebook.com/FilharmoniaSmaku/info

 • od poniedziałku do soboty 10% zniżki na wszystkie produkty sprzedawane w lokalu dla każdego posiadacza karty,
 • w niedzielę 20% zniżki na wszystkie produkty sprzedawane w lokalu dla każdego posiadacza karty,

 

   

CZEKOLADA RETRO CAFE

Łódź, ul. Moniuszki 11, www.retrocafe.net.pl

20% rabatu na zakupy w kawiarni z wyłączeniem zestawów promocyjnych.

   

 

UBRANIA, ZABAWKI, SPRZĘT SPORTOWY, AKCESORIA DZIECIĘCE

 

BABYJANTOL - komis

Łódź, ul. Nawrot 57

 • 15% rabatu na zakup odzieży nowej i używanej w komisie BABYJANTOL, 
 • 10% rabatu na zakup wózków, fotelików, akcesoriów dziecięcych i zabawek w komisie BABYJANTOL.
 

SŁOŃ - sklep z artykułami dziecięcymi

Łódź, ul. Pojezierska 99 A

5% rabatu. Rabat nie obejmuje wyprzedaży i promocji, sprzedaży internetowej, pieluch jednorazowych oraz nie łączy się z innymi rabatami.

   

SALON ROWEROWY BE-BIKE

Łódź, ul. Krzemieniecka 2, tel.: +42 209 49 52, www.be-bike.pl

 • 7% rabatu na rower powyżej 1000 zł
 • 5% rabatu na akcesoria i części rowerowe
 • 10% rabatu na 2 rowery lub więcej (powyżej 1000 zł każdy)

Uwaga: Rabaty nie łączą się z innymi promocjami

   

JÓZEFINKA - ubranka do chrztu i komunii

www.jozefinka.sklep.pl, Łódź, ul. Piotrkowska 291

5% rabatu przy zakupach za kwotę powyżej 50 zł

   

SZAFA - sklep odzieżowy

Łódź, ul. Moniuszki 11 (wejście od ul. Sienkiewicza)

5% rabatu na wybrane towary.

   

MAMA I JA- artykuły dla kobiet i dzieci

Łódź, ul. Piłsudskiego 135 H

10% rabatu na artykuły w sklepie w Łodzi.
Uwaga: Rabat nie dotyczy wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami

   

ATUT - sklep z odzieżą dziecięcą (i nie tylko)

Łódź, ul. Pojezierska 93 https://www.facebook.com/pages/Atut_gt/300820286786106,

10% rabatu na cały asortyment nie będący w promocji.

   

ULTRAMASZYNA

Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 23 lok. 2, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 51 lok. 3  www.ultramaszyna.com

 • 5% zniżki na zakup maszyny do szycia oraz darmowe szkolenie z obsługi maszyny
 • 7% zniżki na kurs szycia w Łodzi lub Warszawie
 
   

KLIPS - sklep odzieżowy

Łódź, ul. Zachodnia 57

5% rabatu na cały asortyment z wyłączeniem towaru przecenionego lub objętego wyprzedażą.

   

DLADZIECIACZKA.PL - ZABAWKI I ARTYKUŁY SZKOLNE

Łódź, ul. Łąkowa 7A, lok. C001 - sklep stacjonarny, http://dladzieciaczka.pl/ - sklep internetowy

5% rabatu na cały asortyment

   

EXPRESS - pracownia krawiecka

Łódź, al Piłsudskiego 153 (budynek Top Shopping - obok Lidla)

10% rabatu na wszystkie usługi.

 

 
     

 

MEBLE, OŚWIETLENIE, FARBY

MIKOMAX Meble Biurowe M. Haze

www.mikomax.pl/meble_biurowe_lodz__ul_przybyszewskiego_92.html, Łódź, ul. Przybyszewskiego 92

20% rabatu na wszelkie krzesła obrotowe do komputera.

   

DOBRA FORMA ŁÓDŹ

http://www.dobra-forma.pl,  Łódź, ul. Nawrot 101,

25% rabatu na krzesła obrotowe do biurek.

   

KOMANDOR ŁÓDŹ S.A.

udziela użytkownikom Karty:

 • 2% dodatkowego rabatu na szafy i zabudowy. Rabat łączy się z aktualnymi promocjami. Rabat nie obejmuje zabudów kuchennych,
 • 10% rabatu na meble z kolekcji mebli do sypialni. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

Adresy salonów:

 • Łódź, ul. Pojezierska 95, tel.: 42 640 70 00,
 • Łódź, ul. Rzgowska 6, tel.: 42 81 50 20,
 • Łódź, ul. Wyszyńskiego 7a, tel.: 42 640 43 37,
 • Łódź, ul. Rokicińska 192 - MARKET OBI, tel.: 667 662 343,
 • Łódź, ul. Brzezińska - M1 / PRAKTIKER, tel.: 510 050 589,
 • Łódź, ul. Szparagowa 3/6 - MARKET OBI, tel.: (0-42) 613-18-28.
 
   

FENICE - studio oświetlenia

Łódź, ul. Tymienieckiego 25A/4, tel. 42 207 12 20

20% rabatu na zakup opraw oświetleniowych.

   

KAZIMIERZ DERCZYŃSKI - SPRZEDAŻ FARB

Łódź, ul Sanocka 13

5%  upustu od ceny netto na cały asortyment

   

VODKAN - artykuły instalacyjne

www.vodkan.pl, Łódź, ul. Rojna 22

7% rabatu na oferowane artykuły instalacyjno-sanitarne do łazienki, kuchni lub kotłowni.

   

WINIMARK - meble i zabudowy

Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178 (Carrefour)

10% rabatu na meble kuchenne, łazienkowe, biurowe, specjalistyczne, użyteczności publicznej, meble dla dzieci, dla młodzieży, dla niepełnosprawnych, meble do salonów oraz zabudowy wnękowe.

   

TECHNICZNI.PL - usługi transportowe, elektryczne, remontowo-budowlane, sprzedaż używanego sprzętu RTV, AGD

Łódź, ul. Kilińskiego 77 lok. 5U, tel.: 570 177 606 lub 665 814 832

 • 30% rabatu na usługi elektryczne (robocizna),
 • 40% rabatu dla kart 4+ i 30% rabatu dla kart 3 na usługi pogotowia elektrycznego (robocizna),
 • 10% rabatu na usługi transportowe,
 • 10% rabatu na usługi remontowo-budowlane,
 • 25% rabatu na meble i sprzęt AGD i RTV.
 
   
     
     

MECHANIKA POJAZDOWA

PUH FILIPCZYŃSKI I SYN

Łódź, ul. Wschodnia 7

10% zniżki na usługi: blacharskie, lakiernicze, mechaniki pojazdowej, wulkanizacji, mycia i sprzątania, elektryki pojazdowej, samochodu zastępczego.

   

AUTO-SZYBY IAWA

http://www.przyciemnianie.auto.pl, Zgierz, ul. Fryderyka Chopina 2A, tel.: 602 350 935

 • 20% rabatu na montaż szyb samochodowych,
 • 20% rabatu na przyciemnianie szyb samochodowych
 
   

AUTO SERWIS OPONY

www.wulkanizacja-klimatyzacja.pl,  Łódź, ul. Piotrkowska 276

 • 20% rabatu na wymianę kompletu opon,
 • 15% rabatu na naprawy mechaniczne i inne.
 
   

GAL-ZEKO SERWIS ŠKODA, VW, SEAT, AUDI

www.serwis-skoda.cba.pl, Łódź, ul. Polna 8, 91-328 Łódź, tel.: +42 674 81 99

15% zniżki na usługi

   

RXS SERWIS

http://www.rxs.pl, Łódź, ul. Zbąszyńska 3

15% zniżki na usługi z zakresu mechaniki samochodowej, elektromechaniki, serwisu opon, układów wydechowych, zawieszeń i układów hamulcowych oraz powypadkowych napraw samochodów.

Firma udziela do 24 miesięcy gwarancji na swoje naprawy. Dysponuje także samochodami zastępczymi.

   

CORSA - PIOTR CIENIEWSKI

Łódź, ul Legionów 111

30% rabatu na zakup części samochodowych

   
     

KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE

MOBILO - informatyczna firma usługowa Adriana Kraik

Strzelce Opolskie,  oferuje możliwość zakupu licencji na oprogramowanie do kontroli i ograniczenia czasu spędzanego przez dzieci przy komputerze (kontrola rodzicielska) w liczbie odpowiadającej liczbie dzieci w rodzinie w cenie 1 licencji. Opis produktu dostępny pod adresem http://www.mobilo24.eu/limit. W czasie zakupu należy wpisać numer karty w polu UWAGI. Kupujący może zostać poproszony o przesłanie skanu karty pocztą elektroniczną. Licencja udzielana jest na wyłączny użytek rodziny, bez możliwości przekazania praw innym osobom lub podmiotom. Program udostępniany będzie w najnowszej i pełnej wersji - z możliwością definiowania limitów na dzień dla każdego użytkownika komputera i generowania kuponów przedłużających czas użytkowania oraz raportowaniem czasu spędzanego przez każde dziecko przy komputerze.

   
 

POWER COMPUTER MARCIN JABŁOŃSKI

http://powercomputer.com.pl

      20% zniżki na usługi serwisowe związane z naprawą komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa).

Adresy:

 • Łódź, al. Piłsudskiego 142, tel.: 661-61-67 (siedziba główna)
 • Łódź, ul Rzgowska 41, tel.: +42  663-75-74 (oddział)
 
   

 

POMOC PRAWNA I KSIĘGOWA

 

AVAILO SP. Z O.O.

 • 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct, w ramach którego można uzyskać telefoniczną pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa lokalowego, prawa pracy, prawa konsumenckiego, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeniowego, prawa karnego, prawa administracyjnego, zabezpieczenia społecznego, postępowania cywilnego, spraw związanych z darowiznami lub posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych.
 • 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct dla Rodziny, w ramach którego można uzyskać telefoniczną pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa lokalowego, prawa pracy, prawa konsumenckiego, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeniowego, prawa karnego, prawa administracyjnego, zabezpieczenia społecznego, postępowania cywilnego, spraw związanych z darowiznami lub posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych. Pakiet obejmuje dodatkowo opracowanie umowy, pisma urzędowego, pisma procesowego do wartości przedmiotu 100.000 zł wymienionych w załączniku nr 1 dostępnym pod adresem: http://availo.pl/media/availo_wykaz_uslug.pdf.

Zakup pakietów pod numerem infolinii Availo: 22 22 80

   
     

MICHAŁ KRÓL - KANCELARIA ADWOKACKA

Łódź, ul. Traktorowa 19 g

15% zniżki na usługi.

   

ADWOKAT MARCIN WRONA

Łódź, ul. Radwańska 4a lok. 1, tel: +42 298 85 09, www.wrona.co

 • Jedna ustna porada prawna w miesiącu bezpłatnie
 • 10% zniżki na prowadzenie sprawy
 
   
 

CONTO - BIURO RACHUNKOWE

Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 49 lok. 209, piętro II, tel.: 607 932 455 htttps://www.facebook.com/BiuroRachunkoweCONTO

 

20% rabatu na usługi księgowe

50% rabatu na rozliczenia roczne (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37).

Dla klientów firmy rozliczenia roczne bezpłatnie.

   
     

 

UBEZPIECZENIA

 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW

Łódź, ul. Swojska 4

 • 30% zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń majątkowych: Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny Dom w Budowie, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • 30% zniżki przy zawarciu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • 15% zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń komunikacyjnych: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz autocasco.
 
   
     

 

KSERO I POLIGRAFIA

     

 REDIS - usługi ksero i fotografia

Łódź, ul Zachodnia 47 (budynek Urzędu Miasta Łodzi, I piętro, kiosk na wprost schodów)

 • 50% zniżki na usługi ksero
 • 20% zniżki na zdjęcia do dowodu osobistego, legitymacji lub dyplomu
 

 

 

 • ułatwianie dużym rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje Miasta Łódź i inne podmioty;
 • promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
 • zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;
  Program ma charakter otwarty i ewolucyjny - zakłada nie tylko stałe poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w Programie, ale także aktywny udział  łódzkich rodzin.
Plik do pobrania

Łódzka Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Łódź na rzecz rodzin wielodzietnych. 

Kontakt