Jaka propozycja podziału jednostki pomocniczej miasta Łodzi - Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze?

TERMIN KONSULTACJI: 8 września do 18 października 2021 r.

Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze opinii, uwag i wniosków na temat podziału Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze i utworzeniu: Osiedla Stoki-Podgórze i Osiedla Sikawa.

Kontakt