Statystyki

SKUTECZNOŚĆ PROGRAMU

Skuteczność Programu IN VITRO w Łodzi wynosi 49,50% (mierzona stosunkiem liczby ciąż do liczby wykonanych transferów). Dane te mogą ulec zmianie. 

Od początku trwania Programu (2016 - 2023):

  • wykonano 1324 transfery,

  • odnotowano 656 ciąż,

  • urodziło się 494 dzieci, w tym 20 par bliźniąt,

  • skorzystało z niego 1335 par. 

(stan na dzień 20.12.2023 r.)

Kontakt