Inicjatorzy

Adam Wieczorek
Wiceprezydent
Miasta Łodzi

Małgorzata Moskwa-Wodnicka
Wiceprezydent Miasta Łodzi
Przewodnicząca Klubu Radnych
Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

Robert Kowalik
Dyrektor Departamentu Planowania
i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miasta Łodzi

Kontakt