Inicjatorzy

Adam Wieczorek
Wiceprezydent Miasta Łodzi

Małgorzata Moskwa-Wodnicka
Wiceprezydent Miasta Łodzi

Robert Kowalik
Dyrektor Departamentu Planowania
i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miasta Łodzi

Kontakt