Program 2021 - 2025

„Program polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021 – 2025” jest kontynuacją działań podejmowanych przez Miasto Łódź w latach 2016 – 2020.

W obliczu obserwowanych oraz prognozowanych krytycznych zmian demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa oraz coraz większą liczbą par borykających się z problemem niepłodności, uzasadnione jest zwiększenie dostępności do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi oraz dalsze wspieranie niepłodnych par dofinansowaniem do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego.

Celowość kontynuacji tych działań odzwierciedlają analizy dotychczasowych wyników Programu realizowanego w latach 2016 – 2020 oraz wysoka skuteczność wykonywanych procedur biotechnologicznych.

„Program polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021 – 2025” uzyskał status kontynuowanego w niezmienionej formie w stosunku do Programu realizowanego w latach 2016 – 2020. W związku z powyższym obecna edycja nie będzie podlegała ponownemu zaopiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zarządzenie Nr 4619/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania założeń i monitorowania realizacji „Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025”. 

Uchwała nr XXXII/1068/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021 – 2025”. 

Kontakt