Program 2021 - 2025

Od 2 stycznia 2024 roku rusza nabór wniosków do Programu IN VITRO na rok 2024

„Program polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021 – 2025” jest kontynuacją działań podejmowanych przez Miasto Łódź w latach 2016 – 2020.

W obliczu obserwowanych oraz prognozowanych krytycznych zmian demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa oraz coraz większą liczbą par borykających się z problemem niepłodności, uzasadnione jest zwiększenie dostępności do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi oraz dalsze wspieranie niepłodnych par dofinansowaniem do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego.

Celowość kontynuacji tych działań odzwierciedlają analizy dotychczasowych wyników Programu realizowanego w latach 2016 – 2020 oraz wysoka skuteczność wykonywanych procedur biotechnologicznych.

„Program polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021 – 2025” uzyskał status kontynuowanego w niezmienionej formie w stosunku do Programu realizowanego w latach 2016 – 2020. W związku z powyższym obecna edycja nie będzie podlegała ponownemu zaopiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zarządzenie Nr 2693/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania realizacji „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025”.

Zarządzenie Nr 4619/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania założeń i monitorowania realizacji „Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025”. 

Uchwała nr LXXVII/2317/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025”.

Uchwała nr XXXII/1068/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021 – 2025”. 

Licencję od Miasta Łódź na Program realizowany w latach 2021 - 2025 otrzymały:

  • Powiat Zduńskowolski - styczeń 2022
  • Miasto Suwałki - luty 2022
  • Miasto Rzeszów - luty 2022
  • Miasto Zawiercie - październik 2022
  • Miasto Zduńska Wola - styczeń 2023
  • Województwo Śląskie - marzec 2023
  • Miasto Przemyśl - lipiec 2023
  • Miasto Bytom - sierpień 2023
Kontakt