Realizatorzy

Od 2 stycznia 2024 roku rusza nabór wniosków do Programu IN VITRO na rok 2024

W celu zgłoszenia chęci udziału w Programie oraz złożenia wniosków kierujących do Programu prosimy o bezpośredni kontakt z realizatorami

Projekt finansowany jest z budżetu Miasta. Realizatorzy odpowiedzialni za rekrutację uczestników oraz za przeprowadzenie procedury biotechnologicznej zostali wyłonieni w drodze postępowania konkursowego.

Realizatorzy Programu w latach 2021 - 2025

W wyniku rozpatrzenia ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony na podstawie Zarządzenia Nr 5993/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów w latach 2021-2025 "Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025" oraz powołania Komisji Konkursowej - Komisja Konkursowa wybrała na realizatorów Programu w latach 2021 - 2025 niżej wybranych oferentów, których oferty spełniły warunki formalne i uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną Komisji Konkursowej (wyniki konkursu ofert).

1. GAMETA - SZPITAL Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

http://gameta.pl/gameta-lodz/

Rzgów, ul. Rudzka 34/36

tel. (42) 645 77 77.

2. SALVE MEDICA Sp. z o.o. Sp. k. 

http://salvemedica.pl/

Łódź, ul. Szparagowa 10

tel. (42) 254 64 10. 

Kontakt