Statystyki

SKUTECZNOŚĆ PROGRAMU

Skuteczność Programu IN VITRO w Łodzi wynosi 46,08% (mierzona stosunkiem liczby ciąż do liczby wykonanych transferów). Dane te mogą ulec zmianie. 

Od początku trwania Programu (2016 - 2022):

  • wykonano 1059 transferów,

  • odnotowano 488 ciąż,

  • urodziło się 377 dzieci, w tym 18 par bliźniąt,

  • skorzystało z niego 1169 par. 

Kontakt