Jakie projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawie nadania statutów osiedlom?

TERMIN KONSULTACJI: 30 stycznia - 31 marca 2023 r.

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi o nadaniu statutów jednostkom pomocniczym miasta Łodzi – osiedlom.

Kontakt