Konsultacje zmian Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+

TERMIN KONSULTACJI: 8 września - 2 października 2023 r.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców miasta Łodzi na temat projektu.

Zapoznaj się z projektem "Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+".

Kontakt