Mikrogranty • Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych.
 • Łodzianie mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji czy rekreacji dotyczące lokalnej społecznościMogą to być spotkania, warsztaty, kursy, szkolenia, projekty kulturalne, takie jak wystawy czy koncerty, ale też infrastruktura, np. ławki, kosze na śmieci, czy nasadzenia roślin. Kwota projektu może wynosić nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 5 tys. zł. Oceną, podziałem pieniędzy oraz rozliczeniem wszystkich projektów zajmie się zewnętrzny operator.
 • W pierwszej, rekordowej edycji z 2018 roku mieszkańcy zrealizowali takie działania, jak: piec chlebowy, lekcje pływania dla kobiet czy wycieczki po osiedlu Stary Widzew, przybliżające historię tego miejsca. Druga edycja w 2019 r. „Mirecką Latającą Kawiarenkę Sąsiedzką”, projekt „Pszczeli sąsiedzi” czy przygodowy plac zabaw o nazwie „Skwerania wolnych dzieci”. Kolejny 2020, to rok, który upłynął pod znakiem COVID-19. Mikrogranty także były nakierowane na ten obszar – wsparcia i pomocy osobom najbardziej dotkniętym skutkami pandemii. Co roku na Miejski Program Mikrograntów przeznaczane jest 200 tys. zł.

 • Tegorocznym Operatorem Konkursu Mikrograntów 2022 jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje o wymogach konkursu jak i spotkaniach informacyjnych:

Miejski Program Mikrograntów w Łodzi 2022


Dla kogo?

 • W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i nieformalne grupy osób fizycznych z dorosłym przedstawicielem.
 • Nabór wniosków na realizację projektów prowadzony będzie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 20.05.2022 r. (piątek) do godz. 16.00. 
 • Po zamknięciu etapu składania projektów komisja sprawdzi je pod względem formalnym oraz wytypuje zwycięskie wnioski.
 • Projekty będzie można realizować w okresie: 01.07.2022 do 30.11.2022 r.
 • Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla pojedynczego projektu to 5 000 zł brutto. Oprócz tej kwoty można liczyć na nasze wsparcie w kwestiach, które będą dla Was problematyczne, np. w działaniach administracyjnych, prawnych, logistycznych lub promocyjnych.

Na co?

 • małej infrastruktury (np. ławki, trawniki, nasadzenia zieleni),
 • projektów kulturalnych (np. koncerty w parkach, wystawy plenerowe),
 • projektów edukacyjnych (np. kursy, warsztaty, szkolenia),
 • projektów wpływających na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • inicjatyw zwiększających integrację z nowymi mieszkańcami Łodzi (zwłaszcza z osobami doświadczonymi przez wojnę w Ukrainie) o charakterze włączającym Ich do wspólnego działania, służącym wzajemnemu poznawaniu się i rozumieniu.
 • inicjatyw i działań na rzecz nowych mieszkańców Łodzi (zwłaszcza osób doświadczonych przez wojnę w Ukrainie).

 • W ramach jednego projektu możesz wnioskować maks. o kwotę 5.000,00 zł i nie niższą niż 500,00zł.

Masz pytania?

Skontaktuj się z:

Operatorem Mikrograntów 2022 - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Doradztwo w ramach projektu prowadzą:

 

Aleksandra Reszka: areszka@opus.org.pl

Krzysztof Smug:  ksmug@opus.org.pl

Agnieszka Furmaniak: afurmaniak@opus.org.pl

 

Wsparcie inkubatora dla grup nieformalnych:

 

Marta Smejda: msmejda@opus.org.pl

Zbigniew Grądys: zgradys@opus.org.pl

 

W innych sprawach związanych z konkursem:

 

Magdalena Poulain: mpoulain@opus.org.pl

 

 

Biuro projektu:

Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź
Telefon: 509 899 449
E-mail: opus@opus.org.pl

 

----------------------------------------------------

 

Oddział ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Biuro Aktywności Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi

Artur Skórzak/ e-mail: a.skorzak@uml.lodz.pl,tel. 42 638 46 99


PRZYKŁADY


POPRZEDNIE EDYCJE

Kontakt