Konkursy i dotacje

KONKURSY

Prezydent Miasta Łodzi rokrocznie ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

W ramach konkursu dotacje uzyskać mogą następujące zadania:

 • realizacja krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi (wymagane również zapewnienie transmisji online lub zamieszczenie filmu z całości wykładu w Internecie), wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki; preferowane będą działania, które będą zakładać transmisje online;
 • zapewnienie czynnego udziału łódzkich studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp., służących poszerzaniu wiedzy; wymianie doświadczeń; prezentacji dorobku naukowego lub artystycznego; nawiązaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu współpracy łódzkich ośrodków naukowych z zagranicznymi ośrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi; propagowaniu łódzkich osiągnięć naukowych za granicą; w ramach tego zadania dopuszcza się udział studentów wraz z ich opiekunami naukowymi;
 • budowa i wzmocnienie wizerunku Łodzi jako miasta atrakcyjnego do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów studiów I stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego; działania powinny przybliżyć adresatom prowadzonych działań m.in. bogatą i unikalną ofertą edukacyjną, a także kulturalną, turystyczną i rozrywkową Łodzi; pokazywać kampusy łódzkich uczelni; informować o prowadzonych przez łódzkie uczelnie rekrutacjach i oferowanych kierunkach studiów; przybliżać informacje praktyczne o warunkach życia w Łodzi (wynajem mieszkania, warunki życia w akademikach, komunikacja w Łodzi, koszty życia w mieście, życie studenckie, itp.); informować o perspektywach zawodowych związanych z wyborem konkretnego kierunku studiów i łódzkim rynku pracy; przybliżać program „Młodzi w Łodzi”, itp.; preferowane będą działania, które będą przybliżać ofertę więcej niż 1 uczelni, skierowane do min. 500 odbiorców oraz wychodzące także poza obszar województwa łódzkiego; w ramach tego zadania dopuszcza się także realizację działań skierowanych do obcokrajowców stojących przed wyborem uczelni wyższej, potencjalnie zainteresowani podjęciem studiów w Polsce, w Łodzi, na łódzkiej uczelni publicznej, a także studentów zagranicznych uczelni potencjalnie zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus;
 • realizacja działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni;
 • realizacją internetowych kampanii promocyjnych przedstawiających ofertę edukacyjną  łódzkich uczelni w kraju i zagranicą  ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Białorusi.

W ramach konkursu dotacyjnego Łódź Naukowa, Łódź Akademicka 2020/2021 dofinansowanie otrzymały następujące organizacje i projekty:

 

 1. Łódzcy studenci uczestnikami Mistrzostw Świata Samochodów Solarnych w Australii - Fundacja Politechniki Łódzkiej – 24750 zł (z uwagi na odwołanie mistrzostw projekt nie został zrealizowany)
 2. Akcja Edukacja (edycja 3) – Fundacja FKA – 19 460 zł
 3. Łódź - stolicą najatrakcyjniejszych uczelni wyższych w Polsce - Europejskie Centrum Młodzieży – 17 300 zł
 4. Regionalny Festiwal E(x)plory w Łodzi - Fundacja Zaawansowanych Technologii – 19 840 zł
 5. "Konferencja naukowa /POWROTY/ w ramach ECO MAKE 2021 " - Stowarzyszenie Pola Designu (Design Fields) – 19 580 zł
 6. 38. Konkurs im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne 2021 - Stowarzyszenie Pola Designu (Design Fields) – 7 011 zł
 7. Drzwi Otwarte on-line Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2021 - Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – 19 500 zł
 8. „Karl Dedecius – Europejczyk z Łodzi” - Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego – 17 483 zł
 9. Generative Urban Small Turbine (CISE) - Generative Urban Small Turbine – 18 000 zł
 10. Łódzki musical w akcji scenicznej - Musicalowe Koło Naukowe "Śliska Błyskawica" (CISE) – 10 206 zł
 11. Lem i Polska Szkoła Plakatu. Konkurs i wystawa plakatów studentów ASP - Fundacja Urban Forms – 19 430 zł
 12. Łódzcy tancerze w Calarts, Los Angeles - Fundacja Nowszego Teatru – 23 500 zł
 13. Łódzkie Dni Informatyki 2021 - Fundacja Politechniki Łódzkiej – 20 040 zł
 14. Konkurs Inżynierski EBEC Łódź 2021 - Stowarzyszenie Studentów BEST PŁ – 12 050 zł

W ramach dodatkowego naboru otwartego dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

 1. Fundacja Politechniki Łódzkiej – Wczoraj uczeń, dziś pracownik – kontynuacja projektu Join IT in Łódź – 7 425, 00 zł;
 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich – Study in Lodz – 7 047,00 zł
 3. Fundacja Politechniki Łódzkiej – Łódzkie Dni Informatyki 2021 – ścieżka Junior – 7 425,00 zł
 4. Fundacja Urban Forms – Stacja Badawcza osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Prezentacja badań prowadzonych przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego na wystawie „Mein Haus/Mein Wohnblock. Die Montwiłł-Mirecki Wohne Siedlung in Lodz, 1928-31” we Frankfurcie n. Menem – 13 200, 00 zł
Kontakt