Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Urząd Miasta Łodzi informuje, że od dnia 1 października 2019 r. Łódzka Karta Dużej Rodziny oraz Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny nie są już obsługiwane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

W celu złożenia wniosków i odbioru kart zapraszamy do Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00, we wtorki od godz. 8.00 do godz. 17.00.

Wydawanie duplikatu karty dla mieszkańców Łodzi

!!! Informacja dotyczy TYLKO mieszkańców miasta Łodzi.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 11,00 zł płatnej na konto:

Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Księgowości

nr rachunku: 06 1240 1037 1111 0011 0911 0797 (PeKaO SA)

Karta wydawana jest na podstawie wniosku o wydanie duplikatu dla członka rodziny, którego karta została zagubiona lub ukradziona.

Kontakt