ZaprojektujMY

Projektowanie partycypacyjne - program pilotażowo prowadzony w ramach realizacji wybranych zadań, które zwyciężyły w IX edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Zakłada spotkania warsztatowe dla mieszkańców, podczas których wspólnie wypracowane zostaną zalecane wytyczne dla Wykonawcy zadania. Propozycje mieszkańców z założenia bazować mają na elementach składowych wskazanych w Karcie analizy merytorycznej podczas etapu opiniowania projektów.

Wykaz projektów

Kontakt

  Koordynacja zadań - Biuro Aktywności Miejskiej +42 638 56 24

Kontakt