Posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi

Zapraszamy na otwarte posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi, podczas których będą rozpatrywane projekty złożone do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022.

Wszystkie posiedzenia Komisji rozpoczynają się o godzinie 16:30
Miejsce: Duża Sala Obrad RM w Łodzi (UMŁ), ul. Piotrkowska 104 (wejście od Placu Komuny Paryskiej)

Prosimy pamiętać o zachowaniu szczególnej uwagi i zasad bezpieczeństwa. W posiedzeniach Komisji można uczestniczyć tylko w maseczkach.

Terminy obrad Komisji wraz z wykazem projektów, które będą rozpatrywane

DATA ZAKRES POSIEDZENIA WYKAZ OPINIOWANYCH PROJEKTÓW
3 sierpnia 2021 r. Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Wydział Kształtowania Środowiska

zestawienie projektów

(tabela aktualna na dzień 03.08.2021 r.)

4 sierpnia 2021 r. Wydział Gospodarki Komunalnej, Straż Miejska, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

zestawienie projektów

(tabela aktualna na dzień 03.08.2021 r.)

5 sierpnia 2021 r. Wydział Kultury, MOSiR, Wydział Sportu, Zarząd Lokali Miejskich, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej

zestawienie projektów

(tabela aktualna na dzień 03.08.2021 r.)

10 sierpnia 2021 r.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Zarząd Lokali Miejskich, Łódzkie Centrum Wydarzeń, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Wydział Kształtowania Środowiska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Biuro Aktywności Miejskiej, Biuro Promocji i Nowych Mediów, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Zarząd Zieleni Miejskiej, Wydział Edukacji

zestawienie projektów

(tabela aktualna na dzień 09.08.2021 r.)

11 sierpnia 2021 r.
Zarząd Dróg i Transportu, Zarząd Inwestycji Miejskich

zestawienie projektów

(tabela aktualna na dzień 09.08.2021 r.)

17 sierpnia 2021 r.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Łódzkie Centrum Wydarzeń, Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej, Wydział Edukacji, Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Kultury, Biuro Promocji i Nowych Mediów, Biuro Aktywności Miejskiej, Wydział Sportu, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Zarząd Zieleni Miejskiej

zestawienie projektów

(tabela aktualna na dzień 16.08.2021 r.)

19 sierpnia 2021 r.
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej, Wydział Edukacji, Biuro Aktywności Miejskiej, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zarząd Zieleni Miejskiej, Biuro Promocji i Nowych Mediów, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Sportu, Zarząd Dróg i Transportu, Zarząd Inwestycji Miejskich

zestawienie projektów

(tabela aktualna na dzień 19.08.2021 r.)

Transmisja on-line | AUDIO

Transmisja audio posiedzeń Komisji Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi, dostępna w czasie trwania spotkań odbywających się w Dużej Sali Obrad

Kontakt