Najczęściej zadawane pytania

KWESTIE PODSTAWOWE I ETAP SKŁADANIA PROJEKTÓW DO ŁBO

Etap analizy merytorycznej projektów

Etap głosowania

ETAP USTALANIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA ORAZ REALIZACJI PROJEKTÓW

Kontakt