Zasady ŁBO

Zgodnie z Uchwałą NR LXXIII/2173/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego obowiązywać będą nowe zasady składania projektów:

Zmiany:

- zadania dotyczące bibliotek, Stawów Jana, Stawów Stefańskiego i Młynka mogą mieć charakter wyłącznie ponadosiedlowy.

- formularz zawierający deklarację sposobu realizacji klauzuli ogólnodostępności - dotychczas funkcjonował w ramach zarządzenia, obecnie stanowi załącznik do Uchwały.

Kontakt