Złożone projekty

UWAGA!

Etap analizy formalnej został zakończony.

Trwa procedura analizy merytorycznej oraz opiniowanie projektów przez Rady Osiedla.

Kontakt