Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego?

Skontaktuj się z nami: Biuro Aktywności Miejskiej tel. 42 638 46 00 lub mailowo: projekt.bo@uml.lodz.pl

Masz pytania dotyczące projektu? Nie wiesz jakie elementy wycenić, co uwzględnić we wniosku? Skontaktuj się z realizatorami. 

PAMIĘTAJ:

Wybierz pracownika jednostki / biura / wydziału, który merytorycznie będzie mógł Ci pomóc - np. zielenią w parkach zajmuje się Zarząd Zieleni Miejskiej.

Kontakty do pracowników wydziałów i jednostek miejskich
Biuro Energetyki i Jakości Powietrza
Krzysztof Magosa  e-mail:  k.magosa@uml.lodz.pl
Roksana Banachowicz-Brodowicz  e-mail: r.banachowicz@uml.lodz.pl
Piotr Niewinowski  e-mail: p.niewinowski@uml.lodz.pl
Biuro Inżyniera Miasta
Agnieszka Chmielewska e-mail: ag.chmielewska@uml.lodz.pl
Dominika Wojtysiak e-mail: d.wojtysiak@uml.lodz.pl
Wiesław Żak e-mail: w.zak@uml.lodz.pl
Adrian Glonek   e-mail: a.glonek@uml.lodz.pl
Szymon Burzyński  e-mail: s.burzynski@uml.lodz.pl
Arkadiusz Kanicki  e-mail: a.kanicki@uml.lodz.pl
Adam Bak e-mail: a.bak@uml.lodz.pl
Tomasz Kałużny e-mail: t.kaluzny@uml.lodz.pl
Piotr Kaźmierczak  e-mail: p.kazmierczak@uml.lodz.pl
Aleksandra Kaczmarek  e-mail: al.kaczmarek@uml.lodz.pl
Ilona Witczak e-mail: i.witczak@uml.lodz.pl
Jagoda Masztakowska  e-mail: j.masztakowska@uml.lodz.pl
Martyna Madej  e-mail: ma.madej@uml.lodz.pl
Jakub Jabłoński e-mail: j.jablonski@uml.lodz.pl
Marcin Polak  e-mail: m.polak@uml.lodz.pl
Marcin Kazimierski  e-mail: m.kazimierski@uml.lodz.pl
Biura Promocji i Nowych Mediów
Monika Kudlicka tel. 42 638 44 20, e-mail: m.kudlicka@uml.lodz.pl
Kamila Szymczak tel. 42 638 43 28, e-mail: kamila.szymczak@uml.lodz.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Eliza ZiółkowskaLewandowicz tel. (42) 685-43- 43; e-mail: e.lewandowicz@mops.lodz.pl
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Marta Jurga tel. 42 272 14 12, e-mail: m.jurga@mosir.lodz.pl
Emilia Zwolińska tel. 42 272 14 12, e-mail: e.zwolinska@mosir.lodz.pl
Mirosław Mokrzycki  tel. 42 272 14 16, e-mail: m.mokrzycki@mosir.lodz.pl
Urszula Kapczyńska tel. 42 272 14 16, e-mail: mu.kapczynska@mosir.lodz.pl
Straż miejska
Rejon Bałuty:  
Krzysztof Sobierajczyk  e-mail: k.sobierajczyk@strazmiejska.lodz.pl
Rejon Górna:  
Mirosław Chatys  e-mail: m.chatys@strazmiejska.lodz.pl
Rejon Ponadosiedlowe:  
Paweł Trojanowski, Joanna Chruściel e-mail: ptrojanowski@strazmiejska.lodz.pl; jchrusciel@strazmiejska.lodz.pl
Rejon Polesie:  
Jarosław Stachlewski e-mail: jstachlewski@strazmiejska.lodz.pl
Rejon Śródmieście:  
Krzysztof Bratkowski e-mail: kbratkowski@strazmiejska.lodz.pl
Rejon Widzew:  
Krzysztof Krzesiński e-mail: kkrzesinski@strazmiejska.lodz.pl
Monitoring:  
Ryszard Kozłowski e-mail: rkozlowski@strazmiejska.lodz.pl
Wydział Edukacji
Norbert Janeczek e-mail: n.janeczek@uml.lodz.pl
Wydział Gospodarki Komunalnej
Aleksandra Dąbkowska  tel.: 42 638 49 73, e-mail: a.dabkowska@uml.lodz.pl
Paulina Kamińska  tel.: 42 638 49 73, e-mail: p.kaminska@uml.lodz.pl 
Jan Ślósarski tel.: 42 638 49 73, e-mail: j.slosarski@uml.lodz.pl 
Agnieszka Ircha  tel.: 42 638 49 73, e-mail: a.ircha@uml.lodz.pl 
Magdalena Müller  tel.: 42 638 49 73, e-mail: m.muller@uml.lodz.pl 
Piotr Bardziński   tel.: 42 638 49 01, e-mail: p.bardzinski@uml.lodz.pl 
Klaudia Kaleta  tel.: 42 638 49 95, e-mail: k.kaleta@uml.lodz.pl
Wydział Kształtowania Środowiska
działania inwestycyjne:  
Alicja Jasińska  tel.: 42 272 65 72, e-mail: al.jasinska@uml.lodz.pl
Joanna Stańczak   tel.: 42 272 65 73, e-mail: jo.jankowska@uml.lodz.pl 
działania miękkie, tematy dotyczące pszczół:  
Adam Pąsiek  tel. 42 272 66 78, e-mail: a.pasiek@uml.lodz.pl
Wydział Kultury
Agata Koszewska   e-mail: agata.koszewska@uml.lodz.pl; tel. 42 638-59-16
Jolanta Jachimowicz  e-mail: j.jachimowicz@uml.lodz.pl ; tel. 42 638-42-12
Artur Kierzek  e-mail: a.kierzek@uml.lodz.pl; tel. 42 638-40-20
Paulina Pajor  e-mail: p.pajor@uml.lodz.pl; tel. 42 638-43-56
Monika Słupińska e-mail: m.slupinska@uml.lodz.pl;  tel. 42 638-44-84
Anna Wolska e-mail: an.wolska@uml.lodz.pl;  tel. 42 638-55-21
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
Sylwia Dębicka e-mail: s.debicka@uml.lodz.pl
Jolanta Dubowska e-mail: j.dubowska@uml.lodz.pl
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
Piotr Gluba  e-mail: p.gluba@uml.lodz.pl
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
Piotr Bugajak  e-mail: p.bugajak@uml.lodz.pl
Wydział Sportu
działania inwestycyjne:  
Małgorzata Belta tel. 42 638 48 30, e-mail: m.belta@uml.lodz.pl
działania miękkie:  
Bartłomiej Mielczarek tel. 42 638 48 75, e-mail: b.mielczarek@uml.lodz.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Marina Kulisiewicz  e-mail: m.kulisiewicz@uml.lodz.pl
Anna Łaska  e-mail: a.laska@uml.lodz.pl
Adrian Siudak e-mail: a.siudak@uml.lodz.pl
Wydział Zdrowia
Oddział Organizacyjno-Inwestycyjny:  
Dorota Jarzębska tel.: 42 638 47 21; e-mail: d.jarzebska@uml.lodz.pl
Oddział ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności:  
Sylwia Komornicka tel.: 42  638 45 43; e-mail: s.komornicka@uml.lodz.pl
Samodzielne stanowisko ds. Elektromobilności:  
Grzegorz Justyński tel.: 42 638 56 81; e-mail: g.justynski@uml.lodz.pl
Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej:  
Joanna Głowacka tel.: 42 638 47 30; e-mail: e-mail: jo.glowacka@uml.lodz.pl,
Karolina Granatowska tel.: 42 638 47 31; e-mail: k.granatowska@uml.lodz.pl
Anna Piliszek tel.: 42 638 47 31; e-mail: a.piliszek@uml.lodz.pl
Oddział ds. Społecznych i Uzależnień:  
Juliusz Kurzawa tel.: 42  638 47 38; e-mail: j.kurzawa@uml.lodz.pl
Zarząd Dróg i Transportu
Wydział Inżynierii Ruchu:
Michał Gryczman tel. (42) 272-67-21, e-mail: m.gryczman@zdit.uml.lodz.pl
Beata Skoczna tel. (42) 272-67-30, e-mail: b.skoczna@zdit.uml.lodz.pl
Wydział Transportu Zbiorowego:
Robert Wdowiak tel. (42) 272-67-50, e-mail: r.wdowiak@zdit.uml.lodz.pl
Piotr Jołkiewicz tel. (42) 272-67-50, e-mail: r.wdowiak@zdit.uml.lodz.pl
Wydział Transportu Drogowego i Biletów (punkt naprawy rowerów):
Marta Kaczewiak tel. (42) 272-64-38, e-mail: m.kaczewiak@zdit.uml.lodz.pl
Wydział Oświetlenia i Infrastruktury Torowo-Sieciowej:
Andrzej Sobiech  tel. (42) 272-67-43, e-mail: a.sobiech@zdit.uml.lodz.pl 
Krzysztof Uraziński tel. (42) 638-58-55, e-mail: k.urazinski@zdit.uml.lodz.pl
Wydział Eksploatacji Dróg i Obiektów Inżynierskich:
Bałuty:  
Remigiusz Reczyk tel. (42) 272-64-42, (42) 638-49-36, e-mail: r.reczyk@zdit.uml.lodz.pl
Górna:  
Mateusz Frączak tel. (42) 272-64-42, (42) 638-49-39, e-mail: ma.fraczak@zdit.uml.lodz.pl
Polesie:   
Marek Nowak tel. (42) 272-64-42, (42) 272-64-41, e-mail: m.nowak@zdit.uml.lodz.pl
Śródmieście:  
Wiktor Kiedrowski tel. (42) 272-64-42, (42) 272-64-41, e-mail: w.kiedrowski@zdit.uml.lodz.pl
Obiekty inżynierskie:  
Szymon Zalewski tel. (42) 272-64-42, (42) 638-58-69, e-mail: sz.zalewski@zdit.uml.lodz.pl
Wiaty przystankowe, ławki:  
Michał Świniarski tel. (42) 272-64-42, e-mail: m.swiniarski@zdit.uml.lodz.pl
Zarząd Inwestycji Miejskich
Agata Bednarek-Sitarek e-mail: a.bednarek@zim.uml.lodz.pl;
Filip Prykowski e-mail: f.prykowski@zim.uml.lodz.pl;
Jacek Mospinka e-mail: j.mospinek@zim.uml.lodz.pl;
Marta Turtoń e-mail: m.turton@zim.uml.lodz.pl
Zarząd Lokali Miejskich
Paula Wiśniewska tel. 42 628-70-43; e-mail: p.wisniewska@zlm.lodz.pl
Tomasz Kot tel. 42 628-71-63; e-mail: t.kot@zlm.lodz.pl
Zarząd Zieleni Miejskiej
Parki i zieleńce: Pasy drogowe:
Rejon nr 1 JULIANÓW I - BAŁUTY ZACHÓD
Aleksandra Matczak - tel. 42 628-72-27, e-mail: a.matczak@zzm.lodz.pl
Rejon nr 2 DOLINA ŁÓDKI Patrycja Misiak tel. 42 628-72-23, p.misiak@zzm.lodz.pl
Bogusława Osetek - tel. 42 628-72-29, e-mail: b.osetek@zzm.lodz.pl
Rejon nr 8 STARE MIASTO - BAŁUTY ZACHODNIE II - BAŁUTY WSCHÓD
Aneta Motucka - tel. 42 628-72-23 wew. 420, e-mail: a.motucka@zzm.lodz.pl Daniel Klejman - tel. 42 628-72-27, d.klejman@zzm.lodz.pl
Rejon nr 3 STOKI - WIDZEW WSCHÓD III WIDZEW
Iga Rogozińska - tel. 42 628-72-25  e-mail: i.rogozinska@zzm.lodz.pl
Rejon nr 4 DOLINA JASIENIA Marta Drab-Wrońska - tel. 42 628-72-28 , m.drab@zzm.lodz.pl
Wojciech Wróblewski - tel. 42 628-72-25  e-mail: w.wroblewski@zzm.lodz.pl
Rejon nr 5 CHOJNY-DĄBROWA IV - GÓRNA WSCHÓD
Kamila Wojnarska tel. 42 628-72-26
Anna Maksymiuk - tel. 42 628-72-24 , e-mail: a.maksymiuk@zzm.lodz.pl IV - GÓRNA ZACHÓD
Anna Jóźwiak, tel. 42 628-72-24
Rejon nr 6 STARE POLESIE IV POLESIE
Monika Kacprzak, tel. 42 628-72-30, m.kacprzak@zzm.lodz.pl
Rejon nr 7 ZDROWIE-RETKINIA Tomasz Ziółkowski - tel. 42 628-72-28, t.ziolkowski@zzm.lodz.pl
Monika Wojtyra - tel. 42 628-72-30, e-mail: m.wojtyra@zzm.lodz.pl
Rejon nr 9 ŚRÓDMIEŚCIE VII - ŚRÓDMIEŚCIE
Grzegorz Wardęcki, tel. 42 628-72-29, g.wardecki@zzm.lodz.pl Przemysław Frątczak, tel. 42 628-72-26, pr.fratczak@zzmlodz.pl
Wydział Projektowania i Pielęgnacji Zieleni
Katarzyna Figiel tel. 42 628-72-11, k.figiel@zzm.lodz.pl
Agnieszka Klatka tel. 42 628-72-29, a.klatka@zzm.lodz.pl
Wydział Zarządzania Lasami
Marcin Ogrodzki - Naczelnik Wydziału tel. 42 628-72-91, m.ogrodzki@zzm.lodz.pl
Obchód Skotniki:  
Jacek Jóźwiak tel. 42 628-72-41, 500 037 261, j.jozwiak@zzm.lodz.pl
Obchód Lublinek-Ruda:  
Adrian Wawrzyniak tel. 42 628-72-41, 500 037 264, a.wawrzyniak@zzm.lodz.pl
Obchód Łagiewniki:  
Magdalena Sarnecka tel. 42 628-72-42, 500 037 262, m.sarnecka@zzm.lodz.pl
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
Kamil Polański tel. 42-628-72-44, 504 092 396, e-mail: k.polanski@zzm.lodz.pl
Wydział Cmentarzy Komunalnych - Doły, Szczecińska, Zarzew
Tomasz Łebkowski tel. 500 037 265, e-mail: t.lebkowski@zzm.lodz.pl
   
Kontakt