Mapa 2023/2024

Poniżej możesz wybrać interesujący Cię rejon (dzielnicę lub zadania ogólnomiejskie), osiedle czy kategorię i sprawdzić na mapie jakie zadania zrealizowano w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

ŁBO 2023/2024 projekty do realizacji mapa

B001BC Uzupełnienia szpalerów drzew i nowe nasadzenia - Bałuty Centrum
Opis: Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew wzdłuż ulic. Należy nasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa w chodniku lub w pasie zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte elementy szpaleru w miejscach do tego przystosowanych. Ulice: Franciszkańska, Marysińska, Kowalska, Szklana, Młynarska, Okopowa, Malarska, Szklarska, Marynarska, Organizacji WiN, Zbożowa, Garbarska, Rysownicza, Wawelska, Łagiewnicka, Spacerowa, Zawiszy, Złotnicza, Racjonalizatorów
Lokalizacja: Ulice: Franciszkańska, Marysińska, Kowalska, Szklana, Młynarska, Okopowa, Malarska, Szklarska, Marynarska, Organizacji WiN, Zbożowa, Garbarska, Rysownicza, Wawelska, Łagiewnicka, Spacerowa, Zawiszy, Złotnicza, Racjonalizatorów
Rejon: Bałuty
Osiedle: Bałuty-Centrum
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B005TW Wybieramy Teofilów: KINO LETNIE DLA TEOFILOWA TEO_SEANS
Opis: Projekt zakłada 4 pokazy filmowe (2 pokazy w lipcu i 2 pokazy w sierpniu, jednego dnia może odbyć się tylko jeden pokaz).W stworzonym na potrzeby realizacji projektu Wybieramy Teofilów: Kino Letnie dla Teofilowa „TEO_Seans”, które zostaniezlokalizowane na terenie osiedla (planowo w dwóch różnych lokalizacjach). Pokazy filmowe w letnim kinie promowane będąpoprzez wszystkie możliwe kanały informacyjne (plakaty, administracje osiedli (Wspólnoty, Spółdzielnie), w parafii, nastronach Urzędu Miasta Łodzi, w mediach społecznościowych - grupach dedykowanych dla Teofilowa i os. Wielkopolska) idostępne będą dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Do obsługi projektu zastosowany zostanie duży ekranpneumatyczny. Odbiorcami projektu będzie młodzież i dorośli mieszkańcy osiedla Teofilów-Wielkopolska. Letnie kino tociekawa forma spędzenia wolnego czasu, poprzez wspólne oglądanie seansu filmowego w plenerze z rodziną, przyjaciółmilub najbliższymi.
Lokalizacja: Numer działki: B44-108/10 - teren przy ulicy Żubardzkiej/Inowrocławskiej
Rejon: Bałuty
Osiedle: Teofilów-Wielkopolska
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B007BC Zielona ul. Julianowska - drzewa i krzewy w pasie rozdziału
Opis: Zadanie polega na nasadzeniu drzew oraz krzewów w pasie rozdziału jezdni. Nasadzenia należy wykonać w sposób kompleksowy, aby uzyskać efekt zielonego płotu wzdłuż drogi.
Lokalizacja: ul. Julianowska
Rejon: Bałuty
Osiedle: Bałuty-Centrum
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B010BC Rozbetonowanie skrzyżowania Lutomierska/Włókniarzy
Opis: Zadanie polega na usunięciu niepotrzebnej kostki brukowej w rejonie skrzyżowania, przygotowaniu podłoża pod nasadzenia krzewów, oraz wykonanie nasadzeń.
Lokalizacja: Skrzyżowanie Lutomierska/Włókniarzy
Rejon: Bałuty
Osiedle: Bałuty-Centrum
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B012BC Remont zieleńców na ul. Piwnej
Opis: Zadanie polega na remoncie zieleńców wzdłuż ulicy. Należy przewidzieć nasadzenia drzew, krzewów i zabezpieczenie zieleńca i chodnika przed nielegalnym parkowaniem.
Lokalizacja: ul. Piwna
Rejon: Bałuty
Osiedle: Bałuty-Centrum
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B016BD Monitoring na Osiedlu Bałuty-Doły – ETAP II
Opis: Celem zadania jest rozbudowa sieci monitoringu na Osiedlu Bałuty Doły w ramach etapu II. Monitoring na terenie Osiedla ma powstać w miejscach znanych policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne w których mogą powstawać sytuacje prawdopodobnie zagradzające życiu i bezpieczeństwu mieszkańców osiedla, tj . - w okolicy sklepów nocnych (monopolowych), przy wylotach ulic, terenach rekreacyjnych takich jak place zabaw, boiska, skwery, w rejonach szkół oraz w okolicy placówek użyteczności publicznej.Projekt zakłada rozmieszczenie 6 kamer w 6 punktach, uznawanych za niebezpieczne, wskazanych w załączonym do Projektu Wykazie proponowanych punktów kamerowych i stanowi uzupełnienie kamer z etapu I. Początkowo projekt zakładał budowę 7 PK, ale ze względu na na zmiany - zwiększenie się kosztów budowy - wybudowanych zostanie 6 PK w poniższych lokalizacjach zwizualizowanych na załączonej mapie poglądowej, oraz w "Wykazie propozycji rozmieszczenia kamer".2. Franciszkańska/Organizacji WIN3.Górnicza/E.Plater/Przemysłowa4.Górnicza/Próżna5. Park Szarych Szeregów – rejon Pomnika Pękniętego Serca6. Łagiewnicka/Kowalska7.Okopowa/Miarki Punkt kamerowy oznaczony, jako 1.Marynarska/Szklana - nie będzie budowanyKamery podłączone zostaną do sieci Miejskiego Systemu Monitoringu. Zadanie ma na celu zwiększenia zasięgu i poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców, a tym samym stworzenie możliwości szybszego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za ratowanie zdrowia, życia i mienia.
Lokalizacja: Teren osiedla
Rejon: Bałuty
Osiedle: Bałuty-Doły
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B029RA Rowerowe połączenie osiedla przy Liściastej z drogą rowerową wzdłuż Zgierskiej
Opis: Projekt zakłada budowę łącznika rowerowego łączącego uliczki osiedlowe między blokami równoległe do Liściastej z drogą rowerową wzdłuż Zgierskiej.
Lokalizacja: Numer działki: 381/2, 381/3 i 392/4 w obrębie B-5
Rejon: Bałuty
Osiedle: Radogoszcz
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B033BZ Doposażenie Jednostki OSP Łódź-Mikołajew ul. Plonowa 18
Opis: Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu znajdującego się na budynku strażnicy przy ul. Plonowej 18. Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt ochrony osobistej Strażaka-Ratownika oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Sala multimedialna będzie przeznaczona do szkoleń podnoszących umiejętności Strażaków-Ratowników, młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz dla mieszkańców osiedla Bałuty Zachodnie.
Lokalizacja: OSP Łódź-Mikołajew ul. Plonowa 18
Rejon: Bałuty
Osiedle: Bałuty-Zachodnie
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B034BD Łąka bylinowa dla owadów i motyli przy ul. Marysińskiej
Opis: Projekt zakłada stworzenie zieleńca pożytecznego dla motyli i pszczół, a także cieszącego oko kwitnącymi bylinami i krzewami od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Jest to teren mijany przez wszystkich mieszkańców pobliskich bloków codziennie.
Lokalizacja: Lokalizacja obejmuje 200m2 trawiastego zieleńca. Numer działki: B49- 495/199
Rejon: Bałuty
Osiedle: Bałuty-Doły
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B035LA Budowa oświetlenia na ul. Godlewskiego
Opis: Budowa oświetlenia ul. Godlewskiego - latarnie z okablowaniem ziemnym. Rezygnacja (z inicjatywy lidera) z chodnika oraz opraw w ul. Przyklasztorze. Ograniczenie oświetlenia w ul. Godlewskiego do odcinka od ul. Przyklasztorze do terenu cmentarza - etap I.
Lokalizacja: ul. Godlewskiego od ul. Przyklasztorze do cmentarza
Rejon: Bałuty
Osiedle: Łagiewniki
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B037BC Pielęgnujmy Klony na Klonowej
Opis: Projekt zakłada pielęgnacje drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Klonowej, na odcinku od ulicy Lutomierskiej do ulicy Powstańców Wielkopolskich. Głównym celem projektu jest usunięcie suchych i złamanych gałęzi oraz jemioły. Wpłynie to pozytywnie na jakość życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwo.
Lokalizacja: Pas drogowy ulicy Klonowej, na odcinku od ulicy Lutomierskiej do ulicy Powstańców Wielkopolskich
Rejon: Bałuty
Osiedle: Bałuty-Centrum
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B039TW ZIELONY TEOFILÓW - Lawendowe pole w Parku Żeromskiego
Opis: Wprowadzenie kwitnących nasadzeń roślin ma na celu podniesienie estetyki. Lawenda jest rośliną miododajną, przyjazną dla owadów zapylających oraz niewymagającą i odporną na suszę. Wykonanie kolorowych i pachnących nasadzeń lawendy na terenie parku wpłynie pozytywnie na jakość życia Mieszkańców.
Lokalizacja: Park Żeromskiego
Rejon: Bałuty
Osiedle: Teofilów-Wielkopolska
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B042JM Pielęgnujmy Zieleń na Stawach Wasiaka
Opis: Projekt zakłada pielęgnację zieleni na terenie Stawów Wasiaka, aby miejsce stało się jeszcze bardziej przystępne i atrakcyjniejsze dla mieszkańców Łodzi.
Lokalizacja: Stawy Wasiaka
Rejon: Bałuty
Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B057JM Drzewom też się coś należy! - pielęgnacja drzew w Parku Julianowskim
Opis: Drzewa w parku sprawiają radości młodym i starym, aby dalej spełniały tą funkcję należy poddawać je regularnym cięciom. Projekt zakłada usunięcie z drzew konarów suchych i tych porażonych jemiołą.
Lokalizacja: Park im. A. Mickiewicza
Rejon: Bałuty
Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B058JM Jak na grilla, to tylko u Adama - Park A. Mickiewicza
Opis: Projekt zakłada odnowienie altany oraz zapewnienie koszy na gorące odpady. Drzewa w najbliższej okolicy zostaną poddane pielęgnacji
Lokalizacja: Park im. A. Mickiewicza
Rejon: Bałuty
Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B059BC Strefa relaksu na Żubardziu
Opis: Projekt zakłada rewitalizację przestrzeni na działce B45-45/43 na osiedlu Bałuty-Centrum. Plan zagospodarowania przestrzeni obejmuje umieszczenie elementów małej architektury w tym: 5 ławek miejskich, 3 koszy na śmieci, jednego na psie odchody, montaż 1 lub 2 urządzeń zabawowych dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną, 2 latarni solarnych, gazonu z nasadzeniem, stojaka na rowery. Ponadto projekt zakłada: inwentaryzacje zieleni (wycięcie dziko rosnącego krzewu w zatoczce chodnikowej) odnowienie trzepaka, utworzenie 2 ścieżek oraz nasadzenia (krzewy trzmieliny ogradzające właz, trawy ozdobne i krzewy przy ścieżkach, dwie magnolie.
Lokalizacja: Bałuty-Centrum, Numer działki: B45-45/43
Rejon: Bałuty
Osiedle: Bałuty-Centrum
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B062LA Drewniany EKO PRZYSTANEK na krańcówce MPK „Arturówek”
Opis: Celem projektu jest zastąpienie starej i mocno zużytej blaszanej wiaty przystankowej na krańcówce MPK „Arturówek”.Dotychczasowa wiata przystankowa jest bardzo zdegradowana, pamiętająca zapewne jeszcze czasy PRL. Jednocześnie przystanek ten jest regularnie użytkowany przez mieszkańców Łodzi chcących odpocząć i zrelaksować się na terenie Arturówka. Nowa wiata wykonana z drewna będzie wpisywała się w leśny charakter tego miejsca i sprzyjała bardziej komfortowemu oczekiwaniu na autobus, jednocześnie surowiec z czego zostanie nowa wiata wykonana – drewno – bardziej licuje z miejscem, w którym się ma znajdować.Wiata powinna być dość długa, posiadać w środku ławki oraz móc ochronić ludzi przed złymi warunkami atmosferycznymi.
Lokalizacja: Pętla autobusowa w Arturówku
Rejon: Bałuty
Osiedle: Łagiewniki
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B065BC Łąka kwietna na Skwerze Jagiełły
Opis: Projekt zakłada utworzenie łąki kwietnej na Skwerze Jagiełły. Utworzenie łąki kwietnej podniesie walory estetyczne Skweru.
Lokalizacja: Skwer Króla Wladysława Jagiełły
Rejon: Bałuty
Osiedle: Bałuty-Centrum
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B067JM Bezpieczne schody w Parku Julianowskim
Opis: Projekt zakłada renowację schodów znajdujących się na terenie Parku Julianowskiego, tak aby nie zagrażały bezpieczeństwu korzystających oraz aby były przystępne dla osób starszych i rodziców z dziećmi.
Lokalizacja: Park im. A. Mickiewicza
Rejon: Bałuty
Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
B074BD Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Bałuty Doły
Opis: Projekt zakłada organizację 90 godzin warsztatów szachowych dla mieszkańców osiedla. Projekt będzie realizowany od 15 lutego do 31 grudnia 2024 roku. Warsztaty będą trwały jednorazowo od 120 do 180 minut. Realizator zapewnia niezbędny sprzęt do prowadzenia warsztatów (bierki, szachownice, zegary) oraz instruktora szachowego, który będzie prowadził szkolenie.
Lokalizacja: Teren osiedla
Rejon: Bałuty
Osiedle: Bałuty-Doły
Kategoria: Sport i rekreacja
edycja budżetu - rok: 2023/2024
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt