Podział środków w ramach ŁBO

 

Rejon

Nazwa osiedla

Skrót dla osiedla

Liczba mieszkańców

Kwota na osiedle (zł)

Bałuty

Bałuty-Centrum

BC

41 843

993 000,00

Bałuty-Doły

BD

38 192

941 000,00

Bałuty Zachodnie

BZ

7 021

499 000,00

Julianów-Marysin-Rogi

JM

11 379

561 000,00

Łagiewniki

LA

1 538

422 000,00

Radogoszcz

RA

29 550

819 000,00

Teofilów-Wielkopolska

TW

39 710

963 000,00

Wzniesień Łódzkich

WL

1 329

419 000,00

Górna

Chojny

CH

30 905

838 000,00

Chojny-Dąbrowa

CD

42 457

1 002 000,00

Górniak

GO

15 989

627 000,00

Nad Nerem

NN

1 092

415 000,00

Piastów-Kurak

PK

17 506

648 000,00

Rokicie

RO

15 628

621 000,00

Ruda

RU

10 578

550 000,00

Wiskitno

WI

3 708

453 000,00

Polesie

Karolew-Retkinia Wschód

KR

33 061

868 000,00

Koziny

KO

8 908

526 000,00

Lublinek-Pienista

LP

5 776

482 000,00

im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

MM

1 494

421 000,00

Retkinia Zachód-Smulsko

RS

24 146

742 000,00

Stare Polesie

SP

29 400

817 000,00

Zdrowie-Mania

ZM

3 243

446 000,00

Złotno

ZL

9 822

539 000,00

Śródmieście

Katedralna

KA

31 797

851 000,00

Śródmieście-Wschód

WS

15 527

620 000,00

Widzew

Andrzejów

AN

5 897

484 000,00

Dolina Łódki

DL

2 490

435 000,00

Mileszki

MI

2 228

432 000,00

Nowosolna

NO

4 604

465 000,00

Olechów-Janów

OJ

20 523

691 000,00

Osiedle nr 33

NR

1 427

420 000,00

Stary Widzew

SW

19 399

675 000,00

Stoki-Sikawa-Podgórze

ST

10 873

554 000,00

Widzew-Wschód

WW

35 097

897 000,00

Zarzew

ZA

18 648

664 000,00

SUMA Z OSIEDLI

592 785

22 800 000,00

KWOTA PONADOSIEDLOWA

7 000 000,00

SUMA KWOT

29 800 000,00

Kontakt