O BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Budżet obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu miasta Łodzi, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Zatem zgłoś swoje zadanie do budżetu obywatelskiego i zmieniaj nasze miasto!

Łódzki Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w Łodzi w perspektywie kolejnego roku budżetowego.


Oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji oraz Komisję Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi, a także opiniowane przez Rady Osiedla;
  • projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej.
Kontakt