Mapa 2022/2023

Poniżej możesz wybrać interesujący Cię rejon (dzielnicę lub zadania ogólnomiejskie), osiedle czy kategorię i sprawdzić na mapie jakie zadania zrealizowano w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

W185ZA Kosze na psie odchody na Zarzewie
Lokalizacja: Obszar osiedla Zarzew ze szczególnym uwzględnieniem ul.: Tyrmanda, Grota Roweckiego i Małej Piętnastki
Rejon: Widzew
Opis: Projekt zakłada zakup i montaż na terenie Osiedla Zarzew 10 koszy na psie nieczystości, ze szczególnym uwzględnieniem ulic Tyrmanda, Grota Roweckiego i Małej Piętnastki.
Osiedle: Zarzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W184WW Widzewski Park Zabaw
Lokalizacja: Park Widzewska Górka
Rejon: Widzew
Opis: Projekt polega na rozbudowie istniejącego placu zabaw na terenie Parku Widzewska Górka. Inwestycja powinna być uzupełnieniem do powstającego parku wodnego. Wspólnie z istniejącą tężnią solankową wszystkie projekty przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności Widzewskiej Górki dla mieszkańców osiedla i całej dzielnicy.
Osiedle: Widzew-Wschód
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W183ZA Treningi Ninja dla mieszkańców osiedla Zarzew
Lokalizacja: Park Podolski Street Workout Park
Rejon: Widzew
Opis: Projekty mają na celu szerzenie kultury sportowej wraz z rozwojem młodzieży i osób starszych pod kątem treningów OCR. Dzięki przeprowadzeniu 20 treningów po 2h każdy pod okiem doświadczonych trenerów, każdy uczestnik będzie w stanie zdobyć niezbędną technikę aby rozwijać się w sposób bezpieczny i przyjemny dla każdego. Trening będzie opierał się głownie na pracy interwałowej wraz z wzmocnieniem mięśni głębokich. Ma to na celu wzmocnienie całego układu immunologicznego wraz z oddechowym.
Osiedle: Zarzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W181ST Gra miejska dla mieszkańców Stoków-Sikawy-Podgórza
Lokalizacja: Teren osiedla
Rejon: Widzew
Opis: Zadanie polega na organizacji gry miejskiej dla mieszkańców osiedla, która to gra przyczyni się do: wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców, integracji lokalnej, zwiększenia umiejętności orientacji w terenie oraz poznania całego osiedla przez uczestników. W ramach zadania zostanie przeprowadzony jednorazowy event (wiosna-jesień 2023 r.), który zgromadzi chętnych mieszkańców osiedla - młodzież, dorosłych, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania.
Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W178ZA Więcej radości na placu zabaw przy ulicy Nurta-Kaszyńskiego
Lokalizacja: Numer działki: 198/13| Id działki: 106106_9.0030.198/13
Rejon: Widzew
Opis: Projekt zakłada rozbudowę istniejącego placu zabaw znajdującego się na terenie zielonym przy ulicy Nurta-Kaszyńskiego. Obecny plac zabaw jest zaniedbany, dużo atrakcji jest zepsutych, nie działających. Pobliskie osiedle liczy około 16 bloków mieszkalnych- brakuje tu takiego placu zabaw.
Osiedle: Zarzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W173ZA Kolorowo przez cały rok- zielony skwer przy ulicach Piwnika i Nurta- Kaszyńskiego
Lokalizacja: Numer działki: 193/5| Id działki: 106106_9.0030.193/5
Rejon: Widzew
Opis: Głównym założeniem projektu są nowe nasadzenia drzew i krzewów kolorowo wyglądających o różnych porach roku, wyrównanie i uporządkowanie terenu, dosianie trawy oraz budowa chodnika o długości 28m. Przewidziano również łąkę kwietną składającą się z polnych i dzikich kwiatów zarówno wieloletnich jak i jednorocznych. Rozpatrywany teren obecnie jest zniszczony, zaniedbany, dużo tu gałęzi i uschniętych krzewów czy drzew. Projekt stworzyłby nową przestrzeń do odpoczynku, cieszyłby swym wyglądem przez cały rok dzięki zastosowaniu roślin dekoracyjnych o zróżnicowanej barwie, takich jak Lilak, Głóg pośredni, Forsycja, Jarzębina, Surmia, Dereń (łącznie 33 drzew i krzewów zgodnie z projektem z załącznika). Wszystkie rośliny są gatunkami łatwymi w uprawie i nie potrzebują specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Łąki kwietne są odporne na suszę i zatrzymują 2 razy więcej wody niż trawnik, dodatkowo oczyszczają powietrze, a latem delikatnie ochładzają. Nowy chodnik byłby połączeniem istniejącego chodnika przy ul. Piwnika "Ponurego" i chodnika pomiędzy blokami 195/2 i 195/3. Obecnie na rozpatrywanym terenie w miejscu tym jest wydeptana ścieżka.
Osiedle: Zarzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W172WW Osiedlowe treningi touch rugby - Widzew Wschód
Lokalizacja: Teren osiedla
Rejon: Widzew
Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie serii 6 bezpłatnych treningów touch rugby (bezkontaktowa forma tej dyscypliny) dla mieszkańców osiedla Widzew Wschód w celu zawiązania sąsiedzkiej drużyny oraz zakup sprzętu niezbędnego dla dalszej kontynuacji jej działalności. Zajęcia mają być przeznaczone są dla osób od 13 do 65 roku życia, bez względu na płeć czy poziom sprawności fizycznej.
Osiedle: Widzew-Wschód
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W171ST Na spacer z mapą - Stoki-Sikawa-Podgórze
Lokalizacja: Teren osiedla
Rejon: Widzew
Opis: Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację fragmentu terenu Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze, która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg / spacer na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób szczególny rodziny z dziećmi. Uczestnicy imprezy otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2023 r., kiedy miałaby odbyć się impreza. Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania.
Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W170NR Na spacer z mapą - Osiedle Nr 33
Lokalizacja: Teren osiedla
Rejon: Widzew
Opis: Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację fragmentu terenu Osiedla Nr 33, która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg / spacer na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób szczególny rodziny z dziećmi. Uczestnicy imprezy otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2023 r., kiedy miałaby odbyć się impreza. Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania.
Osiedle: Nr 33
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W169WW Gimnastyka na Widzewskiej Górce
Lokalizacja: Park Widzewska Górka| Numer działki: 631/156| Id działki: 106106_9.0021.631/156
Rejon: Widzew
Opis: Gimnastyka na Widzewskiej Górce to zajęcia, które dadzą mieszkańcom możliwość poprawienia swojej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia w grupie na świeżym powietrzu pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia będą ogólnousprawniające, dostosowane do potrzeb i możliwości grupy. Zajęcia będą odbywać się w miesiącach czerwiec/lipiec/sierpień dwa razy w tygodniu (raz przedpołudniem, raz popołudniu/wieczorem- aby każdemu umożliwić w nich udział) i będą trwać 1 h.
Osiedle: Widzew-Wschód
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W168WW Kino plenerowe na Widzewskiej Górce
Lokalizacja: Park Widzewska Górka| Numer działki: 631/156| Id działki: 106106_9.0021.631/157
Rejon: Widzew
Opis: Kino plenerowe na Widzewskiej Górce w okresie czerwiec - sierpień (15 projekcji) stanowić będzie atrakcyjną alternatywę wśród możliwości spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy osiedla z pewnością chętnie wybiorą taką formę rozrywki w letnie wieczory.
Osiedle: Widzew-Wschód
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W165SW Kosz na śmieci przy Żabce ul. Wodna 25 (od strony ul. Nawrot)
Lokalizacja: ul. Wodna 25 (od strony ul. Nawrot)
Rejon: Widzew
Opis: Ustawienie kosza na śmieci obok sklepu Żabka na ulicy Nawrot. Aktualnie nie ma po tej stronie ulicy żadnego kosza, przez co chodnik jest często zaśmiecony.
Osiedle: Stary Widzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W158SW Połączyć Konstytucyjną - piesze przejście do parków
Lokalizacja: Numer działki: 4/8| Id działki: 106106_9.0023.4/8
Rejon: Widzew
Opis: Wskazane miejsce jest przejściem wykorzystywanym przez mieszkańców bloków południowej części ulicy Konstytucyjnej w celu dotarcia do pobliskich parków 3. Maja oraz Baden-Powella, a przez mieszkańców północnej części Konstytucyjnej do pobliskiego centrum handlowego oraz komunikacji miejskiej przy alei Piłsudskiego. Prowadzi ono przez zieleniec powstały na terenie dawnej bocznicy kolejowej i właśnie przez ukształtowanie terenu o charakterze kanału, którym bocznica była poprowadzona stanowi znaczące utrudnienie w przeprawie. Projekt ma na celu zniwelowanie różnicy poziomów w miejscu przejścia.
Osiedle: Stary Widzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W153NR Nordic Walking na Osiedlu 33
Lokalizacja: Numer działki: 177/7| Id działki: 106106_9.0035.177/7
Rejon: Widzew
Opis: Zadanie polega na przeprowadzeniu 60 ogólnodostępnych, bezpłatnych, półtoragodzinnych zajęć nordic walking dla mieszkańców Osiedla 33 w Łodzi w okresie od kwietnia do października 2023 roku. Zajęcia prowadzone będą regularnie z częstotliwością 2 lub 3 razy w tygodniu, w celu poprawienia kondycji fizycznej i psychicznej wśród uczestników. Marsze prowadzone będą przez certyfikowanego instruktora Nordic Walking, który będzie miał możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijków na zajęcia.
Osiedle: Nr 33
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W147OJ Uporządkowanie terenu leśnego na Janowie - etap I
Lokalizacja: Numer działki: 103/17| Id działki: 106106_9.0034.103/17
Rejon: Widzew
Opis: Uporządkowanie terenu leśnego na Janowie - etap I
Osiedle: Olechów-Janów
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W133ZA Wyginam śmiało ciało - joga latem w Parku Podolskim
Lokalizacja: Park Podolski
Rejon: Widzew
Opis: Zdrowe, giętkie ciało to także zdrowy duch. Projekt Wyginam śmiało ciało", to kontynuacja projektu złożonego w 2021 roku, który ma być realizowany latem 2022 roku. Mieszkańcy z osiedla Zarzew chętnie korzystają z bezpłatnych, letnich zajęć jogi, organizowanych w Parku Podolskim. W tegorocznej edycji proponuję 20 zajęć przez wakacje, rozłożonych równomiernie w najcieplejszych miesiącach roku - w lipcu i sierpniu. Zajęcia powinny odbywać się 2 razy w tygodniu, w dzień powszedni, popołudniu, tak żeby osoby pracujące mogły dotrzeć na zajęcia (nie wcześniej niż o godz. 17.00) a także w drugi dodatkowy dzień tygodnia, np. w weekend. Zajęcia pozytywnie wpływają na aktywność mieszkańców, ale także na sam wizerunek Parku i okolicy."
Osiedle: Zarzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W129NO Przystanek Nowosolna – poprawa bezpieczeństwa i komfortu korzystania z komunikacji miejskiej.
Lokalizacja: Przystanki MPK zlokalizowane na ulicach: Brzezińska, Pomorska, Kasprowicza, Grabińska, Byszewska, Wiączyńska w granicach administracyjnych osiedla.
Rejon: Widzew
Opis: Na terenie osiedla ulokowanych jest 47 przystanków MPK. Zaledwie pojedyncze przystanki posiadają nowe, estetyczne wiaty. Większość z nich nie posiada ich w ogóle lub zlokalizowana jest w starych, obskurnych wiatach. Przystanki nie spełniają więc swojej podstawowej roli , tj. zapewnienia bezpiecznego, chroniącego przed opadami oraz zapewniającego oczekującym na autobus miejsca do siedzenia. Jest to szczególnie ważne dla seniorów, osób z małymi dziećmi, osób niepełnosprawnych. W projekcie występujemy o zakup i montaż nowych, wymianę starych wiat na przystankach autobusowych oraz postawienie ławek na przystankach na ulicach Brzezińskiej, Pomorskiej,Wiączyńskiej, Byszewskiej, Grabińskiej, Kasprowicza – od Rynku Nowosolna do granic osiedla. Ulice te generują bardzo duży ruch samochodowy – dojazd do autostrady, Widzewa, gminy Nowosolna. 1 przystanek nr 0070 Brzezińska /Hiacyntowa wymiana wiaty oraz niezbędne prace brukarskie, 2 przystanek nr 0072 Brzezińska /Hiacyntowa wymiana wiaty oraz niezbędne prace brukarskie, 3 przystanek nr 0069 Brzezińska /Granatowa wymiana wiaty oraz niezbędne prace brukarskie, 4 przystanek nr 0073 Brzezińska /Granatowa wymiana wiaty oraz niezbędne prace brukarskie, 5 przystanek nr 1907 Byszewska zakup nowej wiaty typu Merkury wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi pod wiatą, 6 przystanek nr 1905 Byszewska zakup nowej wiaty typu Merkury wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi pod wiatą, 7 przystanek nr 1719 Kasprowicza wymiana wiaty na wiatę typu Merkury z niezbędnymi pracami brukarskimi pod wiatą 8 przystanek nr 1720 Kasprowicza wymiana wiaty na wiatę typu Merkury z niezbędnymi pracami brukarskimi pod wiatą 9 przystanek nr 0062 Grabińska wykonanie utwardzenia jak na pozostałych przystankach w ciągu ul.Grabińskiej wraz z ustawianiem nowej ławki 10 przystanek nr 0061 Grabińska wykonanie utwardzenia jak na pozostałych przystankach w ciągu ul.Grabińskiej wraz z ustawianiem nowej ławki za kwotę 350 000,00zł - ławki na 16 przystankach : 1626, 0839,0841,0838,0842,0035,0034, 1909,0059, 0060,1716,0073, 1799,1908,0043,1802
Osiedle: Nowosolna
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W121ST Ekologiczne osiedle – łąka kwietna w Parku im. Zaruskiego
Lokalizacja: Park im. M Zaruskiego
Rejon: Widzew
Opis: Projekt zakłada utworzenie łąki kwietnej ok. 150m2 w parku im. Zaruskiego. Pomysł ten z pewnością urozmaiciłby to często odwiedzane przez mieszkańców miejsce, a dodatkowo byłby wspaniałym i jakże przydatnym miejscem dla pszczół, motyli, czy wielu innych owadów.
Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W120ST Ekologiczne osiedle – łąka kwietna w Zieleńcu przy ul. Junackiej
Lokalizacja: Zieleniec przy ul. Junackiej
Rejon: Widzew
Opis: Projekt zakłada utworzenie łąki kwietnej ok. 150m2 w Zieleńcu przy ul. Junackiej. Pomysł ten z pewnością urozmaiciłby to często odwiedzane przez mieszkańców miejsce, a dodatkowo byłby wspaniałym i jakże przydatnym miejscem dla pszczół, motyli, czy wielu innych owadów.
Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W118ST Nowa wiata przystankowa – Brzezińska/Janosika
Lokalizacja: Przystanek Brzezińska/Janosika w stronę Nowosolnej
Rejon: Widzew
Opis: Projekt zakłada postawienie nowej wiaty przystankowej przy przystanku Brzezińska/Janosika w stronę Nowosolnej w miejsce obecnej mocno wysłużonej i będącej nienajlepszej już jakości.
Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W102SW Odtworzenie żywopłotów w Parku Źródliska I
Lokalizacja: Park Źródliska I
Rejon: Widzew
Opis: Żywopłot przy pomniku oraz za kawiarnią Tubajka zostały zniszczone przez ćmę bukszpanową. Projekt zakłada usunięcie starego żywopłotu i dokonanie nowych nasadzeń w pięknym Parku Źródliska I
Osiedle: Stary Widzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W100ZA Więcej zieleni w parku - Nasadzenia cebulic w Parku Podolskim
Lokalizacja: Park Podolski
Rejon: Widzew
Opis: Park Podolski w ostatnim czasie zaczyna przypominać park rozrywki, a nie miejsce odpoczynku na świeżym powietrzu w otoczeniu roślin. Projekt zakłada nasadzenie pięknych roślin cebulowych we zachodniej części parku na jednej z polan w okolicy fontanny
Osiedle: Zarzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W099ZA Więcej zieleni w parku - Nasadzenia krzewów w Parku Podolskim
Lokalizacja: Park Podolski
Rejon: Widzew
Opis: Park Podolski zaczyna ostatnio przypominać bardziej park rozrywki, niż miejsce odpoczynku wśród zieleni. Nasadzenia krzewów wzdłuż alejek parkowych pozwolą na spacery w odseparowaniu od licznej infrastruktury parkowej.
Osiedle: Zarzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W094ST Spielęgnujmy przyuliczne szpalery drzew - Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze
Lokalizacja: Stoki-Sikawa-Podgórze;
Rejon: Widzew
Opis: Pielęgnacja drzew wpłynie korzystnie na poprawę wyglądu naszych ulic oraz stan fitosanitarny drzew. Ponadto zapobiegnie rozprzestrzenianiu się jemioły.
Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W087NO NORDIC WALKING W NOWOSOLNEJ
Lokalizacja: Teren osiedla
Rejon: Widzew
Opis: Zadanie polega na organizacji 50 zajęć nordic walking na osiedlu Nowosolna. Marsze są darmowe, a uczestnicy otrzymają okolicznościowe gadżety np. koszuli, kubki, odblaski. Dodatkowo na 12 zajęciach pojawi się dietetyk, który przeprowadzi prelekcje dotyczące zdrowego odżywiania.
Osiedle: Nowosolna
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W073SW Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek!
Lokalizacja: Teren parku Kilińskiego (róg Kilińskiego z Tymienieckiego)
Rejon: Widzew
Opis: Celem jest odkrycie fragmentu rzeki Lamus na odcinku około 100 metrów na terenie parku Kilińskiego (róg Kilińskiego z Tymienieckiego). Ciek ten płynie przez park płytko pod ziemią w dwóch równoległych, krytych, ceglanych kanałach. Ze względu na bardzo zły stan techniczny (groźba zarwania stropów pod spacerującymi w parku mieszkańcami) kanały kilka lat temu zostały ogrodzenie siatką. Nie wygląda to estetycznie, zniechęca łodzian i przybywających do naszego miasta turystów do odwiedzenia parku. Wystarczy zdjąć ceglane stropy kanałów, usypać skarpy oraz odtworzyć znajdujący się nieopodal niewielki staw.
Osiedle: Stary Widzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W071AN ulica Taborowa - montaż koszy na śmieci
Lokalizacja: Ulica Taborowej - na odcinku między Gajcego a Szancera
Rejon: Widzew
Opis: Zakup i montaż koszy na śmieci w ilości ok 10 na ulicy Taborowej - na odcinku między Gajcego a Szancera
Osiedle: Andrzejów
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W070SW Platforma lęgowa dla ptaków wodnych - staw w Parku nad Jasieniem
Lokalizacja: Staw nad Jasieniem
Rejon: Widzew
Opis: Celem projektu jest umożliwienie ptactwu wodnego bezpiecznego lęgu. Platforma stanowić będzie osłonę młodych ptaków przed drapieżnikami. W pływającej wyspie mogą schronić się drobne organizmy i ryby. Struktura pływającej wyspy wspomaga procesy filtracji i oczyszczania wody w powyższym ekosystemie. Park nad Jasieniem jest jedynym parkiem w Łodzi, który nie posiada platformy dla ptactwa wodnego.
Osiedle: Stary Widzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W066DL Strefa rekreacji w Dolinie Łódki: Tor Rowerowy typu Pumptrack.
Lokalizacja: Numer działki: 21/2 2 obrębie W-11
Rejon: Widzew
Opis: Przedmiotem wniosku jest zadanie inwestycyjne związane z budową obiektu małej architektury w miejscu publicznym jakim jest tor do jazdy na wszystkim co ma kółka: rowerach górskich, rowerach BMX, rowerkach dziecięcych, rowerkach biegowych, hulajnogach, deskorolkach, a nawet na rolkach. Pumptrack zwany Rowerowym Placem Zabaw o powierzchni około 350 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak: ławka, stojaki na rowery, tablica regulaminowa i kosz na śmieci, przeznaczonym do zbiorowej rekreacji, który dzięki swej innowacyjności zdobywa coraz większą popularność.Asfaltowy tor rowerowy „pumptrack” jest specjalnie stworzonym torem przeszkód składającym się z garbów, zakrętów, profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Nabieranie prędkości możliwe jest dzięki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom (garbom), na których użytkownik wykonując ruchy góra-dół (tzw. pompowanie) porusza się w wybranym kierunku wykorzystując siłę ciężkości i siłę odśrodkową. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę, po której można jeździć w obu kierunkach. Dla maksymalnego wykorzystania terenu projektowane są odnogi i alternatywne linie przejazdu. Ważniejsze parametry toru EasyPump: - powierzchnia asfaltowa w rzucie – minimum 350,00 m2,- szerokość warstwy jezdnej toru – minimum 170 cm, - wysokość zakrętów profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najniższym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) – minimum 85 cm, - ilość zakrętów profilowanych – minimum 5 szt., - promień zakrętów – minimum 360 cm, - minimalna Projekt ten spełni następujące funkcje: - ? Podniesienie jakości dotychczasowej oferty uprawiania sportu, rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Stokow i okolic. ? Poprawi standard korzystania z rowerów, co uznać należy za doskonały sposób na utrzymanie dobrej kondycji zdrowia, wysportowane społeczeństwo oznacza mniejsze nakłady na służbę zdrowia (zmniejszenie problemu otyłości, chorób układu krążenia itp.). ? Stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności, które sprzyja budowaniu dobrych relacji społecznych ? Stworzenia miejsca angażującego do aktywności fizycznej całe rodziny, ułatwiającego zacieranie różnic międzypokoleniowych. ? Infrastruktura typu Pumptrack umożliwi lokalnej młodzieży aktywne spędzanie czasu,oderwie sprzed komputerów i telewizorów,będzie alternatywą do zostania w domu i grania na komputerze.Dzieci i młodzież będą mogły wzajemnie zarażać się pasją do nauki jazdy ekstremalnej i szlifowania swoich umiejętności wyczynowej jazdy na rowerach i innych kółkowych sprzętach. PUMPTRACK zaprojektowany świadomie z dbałością o detale może pełnić rolę przestrzennej rzeźby urozmaicającej krajobraz oraz arenę sportową umożliwiającą organizację imprez rowerowych. Jego użytkowanie jest ciche i przyjazne dla otoczenia. Propozycja przykładowego pumptracku w załączniku. Reasumując: Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Stoków w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Realizowany on będzie poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej – Rowerowego Placu Zabaw typu „pumptrack”, spełniającego rolę lokalnej strefy aktywności fizycznej. Na Stokach jest duże zapotrzebowanie na urządzenia rekreacyjno-sportowe dla rolkarzy, hulajnogarzy, deskorolkowców i rowerzystów. Jak dotąd nie ma na naszym osiedlu ,ani w bliskiej odległości od Stoków miejsc, w których mogliby oni rozwijać swoje pasje. Obecna oferta miasta skierowana do mieszkańców chcących uprawiać sport i spędzać aktywnie czas jest niewystarczająca.Brak jest odpowiedniej infrastruktury zapewniającej szeroki wachlarz sposobów spędzania czasu wolnego.
Osiedle: Dolina Łódki
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W063OJ Odpocznij w drodze na pocztę lub do lekarza- Ławki na Janowie
Lokalizacja: Olechów-Janów; Numer działki: 142/85;
Rejon: Widzew
Opis: Projekt zakłada postawienie 4 ławek wzdłuż chodnika przy ul. Juranda ze Spychowa na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Maćka z Bogdańca oraz dwóch ławek wzdłuż ul. Hetmańskiej na odcinku od ul. Juranda ze Spychowa do ul. Oleńki Billewiczówny. Na naszym osiedlu zamieszkuje wiele osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, dla których dojście na pocztę lub do lekarza stanowi duże wyzwanie, ponieważ nie są oni w stanie pokonać takiej odległości bez odpoczynku. Na tej trasie nie ma żadnego środka transportu komunikacji miejskiej, więc niektórzy są zmuszeni dojeżdżać na pocztę taksówką. Dzięki ławkom znacznie łatwiej będzie dotrzeć na pocztę lub do lekarza.
Osiedle: Olechów-Janów
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W061WW Unihokej jest Spoko! - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Osiedle Widzew-Wschód
Lokalizacja: ŁÓDŹ-WIDZEW| Osiedle: Widzew-Wschód| Numer działki: 351/18| Id działki: 106106_9.0021.351/18
Rejon: Widzew
Opis: Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać co najmniej 1 raz w tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 20 zajęć po 1,5 h = 30 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). Zajęcia odbywać się będą na terenie osiedla Stary Widzew w obiekcie spełniającym niezbędne wymogi i gwarantującym realizację projektu. Projekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych (dzieci i młodzież). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki (maksymalnie 50 sztuk) oraz będą mieli możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (10 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej jest Spoko!" oraz z logo budżetu obywatelskiego (50 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00 - 22:00. Godzina zostanie ustalona z zarządcą obiektu i dostosowana do możliwości czasowych instruktora. Organizator zadania zatrudni instruktora, który przeprowadzi zajęcia. Organizator zapewni wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat można zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmiany trybu życia. Coraz więcej ludzi młodych jest uzależnionych od Internetu co przekłada się na otyłość, a także wady postawy czy też inne schorzenia zdrowotne. Zadanie spełni funkcje profilaktyki zdrowotnej i walki z uzależnieniami młodzieży (alkohol, Internet i narkotyki)
Osiedle: Widzew-Wschód
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W060OJ Unihokej jest Spoko! - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Osiedle Olechów-Janów
Lokalizacja: Park "Źródła" Olechówki
Rejon: Widzew
Opis: Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać co najmniej 1 raz w tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 20 zajęć po 1,5 h = 30 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). Zajęcia odbywać się będą na terenie osiedla Stary Widzew w obiekcie spełniającym niezbędne wymogi i gwarantującym realizację projektu. Projekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych (dzieci i młodzież). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki (maksymalnie 50 sztuk) oraz będą mieli możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (10 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej jest Spoko!" oraz z logo budżetu obywatelskiego (50 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00 - 22:00. Godzina zostanie ustalona z zarządcą obiektu i dostosowana do możliwości czasowych instruktora. Organizator zadania zatrudni instruktora, który przeprowadzi zajęcia. Organizator zapewni wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat można zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmiany trybu życia. Coraz więcej ludzi młodych jest uzależnionych od Internetu co przekłada się na otyłość, a także wady postawy czy też inne schorzenia zdrowotne. Zadanie spełni funkcje profilaktyki zdrowotnej i walki z uzależnieniami młodzieży (alkohol, Internet i narkotyki)
Osiedle: Widzew-Wschód
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W057SW Uporządkowanie terenu parku przyblokowego między ul. Józefa 1 - 7 a dawnym torowiskiem PKP
Lokalizacja: Teren między ul. Józefa 1 - 7 a dawnym torowiskiem PKP
Rejon: Widzew
Opis: Oczyszczenie/uporządkowanie terenu d. parku z alejkami asf., boiskiem asfaltowym, wzgórza (nasypu) z pozostałościami wodotrysku wraz z basenikiem.
Osiedle: Stary Widzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W055SW Kto czyta książki podwójnie żyje - nowe książki i audiobooki dla Biblioteki przy Wilczej 7
Lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 55 przy ul.Wilczej 7
Rejon: Widzew
Opis: Zakup nowych książek wzbogaci zbiory Biblioteki, dzięki czemu placówka będzie mogła zaproponować Odbiorcom, w każdym wieku, profesjonalną ofertę wydawniczą. Dla osób, które korzystają ze zbiorów specjalnych, zakup audiobooków będzie okazją do wsłuchania się w nowości wydawnicze zapisane na nowoczesnych nośnikach. Pozyskane fundusze umożliwią Czytelnikom bezpłatny dostęp do literatury, która uczy i bawi.
Osiedle: Stary Widzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W053NR Postawmy na bezpieczeństwo - osiedle nr. 33
Lokalizacja: Teren osiedla
Rejon: Widzew
Opis: Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w ramach dodatkowych patroli przy użyciu fotopułapek i noktowizora wyeliminują wyrzucanie na tereny osiedla śmieci, gruzu, gabarytów.
Osiedle: Nr 33
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W049WW Książki dla Biblioteki na Bartoka, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 57, ul. Bartoka 27 92-546 Łódź
Lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 57, ul. Bartoka 27
Rejon: Widzew
Opis: Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie tradycyjnej (drukowanej) oraz mówionej (audiobooki). W czasach kiedy książki są coraz droższe a czytanie to często jedyny kontakt z kulturą, chcemy zapewnić czytelnikom dostęp do literatury zarówno czysto rozrywkowej jak i tej z "wyższej półki".
Osiedle: Widzew-Wschód
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W048ST Na Stokach żadna psia kupa nie gości, bo mamy kosz na psie nieczystości.
Lokalizacja: Numer działki: 203/40| Okolice ulic Listopadowej, Hyrnej, Juhasowej
Rejon: Widzew
Opis: Na Stokach żadna psia kupa nie gości, bo mamy kosz na psie nieczystości. Okolice ulic Listopadowej, Hyrnej, Juhasowej to pasmo spacerowe dla wielu mieszkańców Stoków, zadbajmy, aby spacerowicz miał gdzie wyrzucić psie odchody, w najbliższej okolicy takiego kosza nigdzie nie spotkamy.
Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W047ST Oświetlamy Stoki
Lokalizacja: dz. 203/18 i 203/41 obr. W-11
Rejon: Widzew
Opis: Oświetlamy trasę spacerową dla mieszkańców Stoków- Sikawy-Podgórza, dbamy tym samym o bezpieczeństwo w trakcie wieczornych spacerów rodzin z dziećmi, a także rowerzystów, zyskujemy ponadto klimatyczny wygląd pięknych, zielonych Stoków.
Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W041OJ Zielona Oaza przy ul. Hetmańskiej
Lokalizacja: dz. nr 51/10 obręb W-35
Rejon: Widzew
Opis: Dokończenie istniejącej ścieżki rowerowej polegać będzie na wykonaniu powierzchni asfaltowej biegnącej do ul. Zakładowej. Remont chodnika wzdłuż budynków 155-160 polegać będzie na wymianie zdegenerowanych płyt chodnikowych na płytki betonowe. Wnioskujemy o wykonanie chodnika od ul. Zakładowej do pawilonu usługowego dł. ok 85 mb i 4 m szerokości. Rekultywacja terenu pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem do strony wieżowców polegać będzie na zdjęciu zdegenerowanych płyt, posadzenia w tym miejscu dwóch rzędów klonów kulistych, krzewów oraz posadowienia ławek i koszy na śmieci. Planuje się wykonanie poprzecznych chodników dla ruchu pieszych od ścieżki rowerowej do chodnika przy budynkach.
Osiedle: Olechów-Janów
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W038ZA Streetworkout ćwiczenia dla seniorów i dorosłych w Parku Podolskim. Zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem siłowni streetworkout i wagi własnego ciała #Sport #Rekreacja #Rozciąganie #Rehabilitacja #Zdrowy kręgosłup
Lokalizacja: Park Podolski| W-30 17/44
Rejon: Widzew
Opis: Cykl zajęć na istniejącej siłowni typu streetworkout dla dorosłych i seniorów w zakresie ćwiczeń: • sportowych • rekreacyjnych • rozciągających • rehabilitacyjnych (we własnym zakresie) • dbających o Zdrowy kręgosłup Ćwiczenia z wykorzystaniem wyłącznie wagi własnego ciała Zajęcia minimum 2 razy w tygodniu, w sezonie wiosna/lato/jesień (np.: od maja do października) Dodatkowo na terenie obecnej siłowni streetworkout zostanie postawiona tablica z przykładowymi ćwiczeniami. Tablica i jej przekaz musi być czytelny dla wszystkich mieszkańców, w tym 60+ aby wiedzieli, że taka siłownia jest nie tylko dla młodych i sprawnych ale również dla osób starszych i seniorów niezależnie od sprawności fizycznej. Ta siłownia może pełnić funkcje sportowe i rehabilitacyjne. Po zajęciach i/lub po przeczytaniu tekstu tablicy musi zakiełkować idea w głowach ludzi aby za jakiś czas osiągnąć taki efekt: 1) https://www.youtube.com/watch?v=84rXHqjltjs 2) https://www.youtube.com/watch?v=DJzhxU6fNxM Siłownia ma być również przestrzenią międzypokoleniową do spotkań młodych z dorosłymi i seniorami. W zdrowiu i sprawności fizycznej.
Osiedle: Zarzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W035ST Książki dla Biblioteki na Skalnej, ul. Skalna 2, 92-003 Łódź
Lokalizacja: ul. Skalna 2, 92-003 Łódź
Rejon: Widzew
Opis: Projekt zakłada zakup książek dla czytelników Biblioteki na Skalnej, głównie nowości wydawniczych. Zakup uwzględni potrzeby i preferencje czytelnicze wszystkich grup wiekowych i zawodowych. Realizacja projektu pozwoli zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców osiedla, zwiększy dostęp do nowości, poszerzy ofertę biblioteki i pozytywnie wpłynie na promocję czytelnictwa.
Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W032OJ "Czytamy nowości" - nowości książkowe i audiobooki w Bibliotece na Zakładowej 50
Lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 58, ul. Zakładowa 50
Rejon: Widzew
Opis: Otrzymane fundusze pozwolą nam na zakup książek i audiobooków z najbardziej poczytnych działów czyli: Powieści Polskiej, Kryminałów i Biografii. Większa ilość nowości to większa atrakcyjność Biblioteki dla Czytelników oraz większa liczba Czytelników.
Osiedle: Olechów-Janów
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W031WW Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A
Lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi, Filia nr 53, ul. Jurczyńskiego 30A
Rejon: Widzew
Opis: W ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną zakupione nowości wydawnicze, które wzbogacą księgozbiór naszej biblioteki i spełnią oczekiwania czytelników. Z realizacji zadania skorzystają mieszkańcy osiedla Widzew-Wschód oraz mieszkańcy Łodzi.
Osiedle: Widzew-Wschód
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W025MI Nawierzchnia asfaltowa na ul. Sołeckiej
Lokalizacja: ŁÓDŹ-WIDZEW| Osiedle: Mileszki| Numer działki: 86/1| Id działki: 106106_9.0018.86/1 Działki 347/1| 339/6 oraz ul Gerberowa 314/1
Rejon: Widzew
Opis: W 2022 ul Sołecka została utwardzona w ramach "Planu dla osiedli". Wykonano pełną podbudowę ulicy, warstwa wierzchnia została dodatkowo wzmocniona w technologii geokraty. Projekt polega na ułożeniu nawierzchni asfaltowej (dywanika) na ul Sołeckiej od ul Kosodrzewiny w kierunku ulicy Gerberowej na wykonanej już podbudowie.
Osiedle: Mileszki
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W021OJ Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Ketlinga!
Lokalizacja: BLISKA Biblioteka Miejska w Łodzi. Filia nr 52 ul. Ketlinga 21
Rejon: Widzew
Opis: Zakup nowych zbiorów, w tym lektur szkolnych, dla Biblioteki na Ketlinga uatrakcyjni ją dla czytelników, a także przyciągnie nowych- zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Osiedle: Olechów-Janów
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W019ZA Dobudowa przejazdu rowerowego przez ul. Przybyszewskiego w rejonie przystanku Przybyszewskiego/Zapadła
Lokalizacja: ŁÓDŹ-WIDZEW| Osiedle: Zarzew| Numer działki: 220/3| Id działki: 106106_9.0028.220/3
Rejon: Widzew
Opis: Z uwagi na nieuregulowane stany własności na trasie postulowanej drogi rowerowej, za zgodą Lidera, ograniczono projekt do dobudowania przejazdu rowerowego przy istniejącym przejściu dla pieszych przez ul. Przybyszewskiego, przy przystanku Przybyszewskiego/Zapadła.
Osiedle: Zarzew
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W015NR Miejsca postojowe przy ul. Łokietkówny/Mazowieckiego
Lokalizacja: Numer działki: 167/12 w obr. W-35| Id działki: 106106_9.0035.167/12
Rejon: Widzew
Opis: Projekt zakłada budowę miejsc postojowych w ilości 20 szt. dla mieszkańców oraz ich gości. W okolicy niestety nie ma wystarczającej ilości miejsc parkingowych do obsługi tak wielu mieszkańców.
Osiedle: Nr 33
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W012NR Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w parku leśnym "Ustronie"
Lokalizacja: Osiedle: nr 33; Numer działki: 225/2;
Rejon: Widzew
Opis: Mamy już park leśny, teraz czas na etap II ! Celem projektu jest wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wzdłuż głównej drogi leśnej. Na wejściu do lasu powinna znaleźć się tablica informacyjna dla użytkowników terenów leśnych ( m.in. bezpieczeństwo pożarowe, zachowanie ciszy, zakaz śmiecenia) wraz z koszem na śmieci. Dalszy wygląd ścieżki będzie etapem konsultacji z pracownikami WGK/ZZM. Generalnie miałby składać się z tablic edukacyjnych pokazujących świat roślin i zwierząt występujących na tym terenie, roli lasu dla ekosystemu i tym podobne. Dodatkowym, uzupełniającym elementem byłyby budki lęgowe dla ptaków i inne miejsca zagospodarowane dla potrzeb zwierząt. Wykonanie takiej ścieżki uatrakcyjni tereny leśne znajdujące się na tym terenie oraz będzie miał funkcję edukacyjną, w szczególności dla młodzieży.
Osiedle: Nr 33
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W009AN Zakup nowości bibliotecznych dla Andrzejowa - Filia nr 54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
Lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 54, ul. Szaniawskiego 5A
Rejon: Widzew
Opis: Wnioskujemy o środki finansowe na zakup zbiorów bibliotecznych dla Filii nr 54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, w celu poszerzenia dostępnej oferty książek, audiobooków i zaspokojenia potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności, bez względu na wiek i zainteresowania.
Osiedle: Andrzejów
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
W008WW Nowości czytelnicze dla Biblioteki! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sacharowa 63, 92-518 Łódź
Lokalizacja: Filia nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sacharowa 63
Rejon: Widzew
Opis: Zgłaszam projekt zakupu książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 56 BMwŁ zlokalizowanej przy ul. Sacharowa 63. Filia nr 56 jest jedną z większych placówek Biblioteki Miejskiej w Łodzi posiadającą ponad 2 tysiące aktywnych czytelników. Środki pozyskane z Budżetu Obywatelskiego pozwolą zaspokoić ich potrzeby czytelnicze, a także pozyskać nowych czytelników.
Osiedle: Widzew-Wschód
edycja budżetu - rok: 2022/2023
Pokaż na mapie
Kontakt