I i II etap oceny projektów wraz z decyzją Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO

Zgodnie z § 11 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXIII/2173/23 z dnia 15 marca 2023 r., w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, w przypadku niedopuszczenia projektu pod głosowanie, Lider może złożyć umotywowane odwołanie do Prezydenta Miasta Łodzi.

Odwołania należy składać w terminie 1 - 7 września 2023 r.:

- w formie elektronicznej, na adres mailowy: projekt.bo@uml.lodz.pl

- lub papierowej, w siedzibie Biura Aktywności Miejskiej, 90-003 Łódź, ul. Tuwima 10.

Kontakt