Posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi

Zapraszamy na otwarte posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi, podczas których będą rozpatrywane projekty złożone do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023.

Wszystkie posiedzenia Komisji rozpoczynają się o godzinie 16:30
Miejsce: Duża Sala Obrad RM w Łodzi (UMŁ), ul. Piotrkowska 104 (wejście od Placu Komuny Paryskiej)

Terminy obrad Komisji wraz z wykazem projektów, które będą rozpatrywane

DATA ZAKRES POSIEDZENIA WYKAZ OPINIOWANYCH PROJEKTÓW
9 sierpnia 2022 r. Biuro Inżyniera Miasta, Zarząd Dróg i Transportu, Zarząd Inwestycji Miejskich

zestawienie projektów*

(tabela aktualna na dzień 08.08.2022 r.)

10 sierpnia 2022 r. Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zestawienie projektów*

(tabela aktualna na dzień 08.08.2022 r.)

11 sierpnia 2022 r. Wydział Kultury, Miejska Strefa Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Sportu, Biuro Promocji i Nowych Mediów

zestawienie projektów*

(tabela aktualna na dzień 08.08.2022 r.)

17 sierpnia 2022 r.
Wydział Edukacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Straż Miejska, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

zestawienie projektów*

(tabela aktualna na dzień 08.08.2022 r.)

18 sierpnia 2022 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej, Biuro Aktywności Miejskiej

zestawienie projektów*

(tabela aktualna na dzień 17.08.2022 r.)

24 sierpnia 2022 r. (Posiedzenie uzupełniające)

Biuro Inżyniera Miasta, Zarząd Dróg i Transportu, Zarząd Inwestycji Miejskich, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Kultury, Biuro Promocji i Nowych Mediów, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, Zarząd Zieleni Miejskiej

zestawienie projektów

(tabela aktualna na dzień 24.08.2022 r.)

* w zestawieniu kolorem szarym oznaczono projekty dodatkowo zaopiniowane przez mieszkańców w ramach analizy społecznej. ZAPOZNAJ SIĘ Z WYNIKAMI ANALIZY SPOŁECZNEJ

Kontakt