Posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi

Zapraszamy na otwarte posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi, podczas których będą rozpatrywane projekty złożone do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023/2024.

Wszystkie posiedzenia Komisji rozpoczynają się o godzinie 16:30
Miejsce: Duża Sala Obrad RM w Łodzi (UMŁ), ul. Piotrkowska 104 (wejście od strony Placu Komuny Paryskiej)

Terminy obrad Komisji wraz z wykazem projektów, które będą rozpatrywane

DATA ZAKRES POSIEDZENIA WYKAZ OPINIOWANYCH PROJEKTÓW
7 sierpnia 2023 r.

Biuro Aktywności Miejskiej, Biuro Promocji i Nowych Mediów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Informatyki, Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Sportu, Wydział Edukacji.

zestawienie projektów*

(tabela aktualna na dzień 03.08.2023 r.)

8 sierpnia 2023 r.

Biuro Energetyki i Jakości Powietrza, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Kultury, Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Gospodarki Komunalnej.

zestawienie projektów*

(tabela aktualna na dzień 03.08.2023 r.)

9 sierpnia 2023 r. ZZM projekty opiniowane przez Wydział Zieleni Publicznej.

zestawienie projektów*

(tabela aktualna na dzień 04.08.2023 r.)

10 sierpnia 2023 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Straż Miejska, Wydział Kształtowania Środowiska, ZZM pozostałe projekty.

zestawienie projektów*

(tabela aktualna na dzień 08.08.2023 r.)

11 sierpnia 2023 r.

Biuro Inżyniera Miasta, Zarząd Inwestycji Miejskich, Zarząd Dróg i Transportu.

zestawienie projektów*

(tabela aktualna na dzień 09.08.2023 r.)

22 sierpnia 2023 r. (Posiedzenie uzupełniające)

Biuro Aktywności Miejskiej, Wydział Informatyki, Straż Miejska, Wydział Kształtowania Środowiska, Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Sportu, Wydział Edukacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Zarząd Inwestycji Miejskich, Wydział Gospodarki Komunalnej, Biuro Inżyniera Miasta, Zarząd Dróg i Transportu, Zarząd Zieleni Miejskiej.

zestawienie projektów

(tabela aktualna na dzień 18.08.2023 r.)

 

*zestawienie zawiera opinie z pierwszego etapu oceny projektów

Kontakt