Harmonogram

HARMONOGRAM ŁBO 2022/2023
29 marca ogłoszenie konsultacji społecznych
20 kwietnia - 9 maja składanie projektów w formie papierowej
20 kwietnia - 23 maja składanie projektów w formie elektronicznej
do końca lipca analiza merytoryczna, opiniowanie projektów przez Rady Osiedli
sierpień posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego RM
wrzesień posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO
wrzesień publikacja listy projektów z decyzją Komitetu
wrzesień składanie odwołań od decyzji
wrzesień rozpatrywanie odwołań
wrzesień publikacja listy projektów do głosowania, publikacja punktów do głosowania
7 - 14 października głosowanie papierowe
7 - 31 października głosowanie elektroniczne
do 18 listopada ogłoszenie wyników głosowania
Kontakt