Podział środków w ramach ŁBO

W ramach tegorocznej edycji kwota przeznaczona na realizację projektów wynosi 34 700 000 zł. Z czego pula środków na projekty osiedlowe wynosi 25 700 000 zł a pula środków na projekty ponadosiedlowe wynosi 9 000 000 zł.

PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024/2025

Rejon

Nazwa osiedla

Skrót dla

osiedla

Liczba

mieszkańców

Kwota na

osiedle (zł)

 

 

 

Bałuty

Bałuty-Centrum

BC

39511

1 169 000,00

Bałuty-Doły

BD

36058

1 102 000,00

Bałuty Zachodnie

BZ

7089

538 000,00

Julianów-Marysin-Rogi

JM

11279

620 000,00

Łagiewniki

LA

1562

430 000,00

Radogoszcz

RA

28753

960 000,00

Teofilów-Wielkopolska

TW

37819

1 137 000,00

Wzniesień Łódzkich

WL

1348

426 000,00

 

 

 

Górna

Chojny

CH

30525

994 000,00

Chojny-Dąbrowa

CD

41649

1 211 000,00

Górniak

GO

15646

705 000,00

Nad Nerem

NN

1101

421 000,00

Piastów-Kurak

PK

17079

733 000,00

Rokicie

RO

15353

699 000,00

Ruda

RU

10519

605 000,00

Wiskitno

WI

3806

474 000,00

 

 

 

Polesie

Karolew-Retkinia Wschód

KR

32439

1 032 000,00

Koziny

KO

8695

569 000,00

Lublinek-Pienista

LP

5902

515 000,00

im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

MM

1468

429 000,00

Retkinia Zachód-Smulsko

RS

23744

862 000,00

Stare Polesie

SP

28908

963 000,00

Zdrowie-Mania

ZM

3325

465 000,00

Złotno

ZL

10276

600 000,00

Śródmieście

Katedralna

KA

30893

1 002 000,00

Śródmieście-Wschód

WS

15069

693 000,00

 

 

 

 

Widzew

Andrzejów

AN

5960

516 000,00

Dolina Łódki

DL

2609

451 000,00

Mileszki

MI

2316

445 000,00

Nowosolna

NO

4777

493 000,00

Olechów-Janów

OJ

20470

799 000,00

Osiedle nr 33

NR

1479

429 000,00

Stary Widzew

SW

19085

772 000,00

Stoki-Sikawa-Podgórze

ST

10899

612 000,00

Widzew-Wschód

WW

34580

1 073 000,00

Zarzew

ZA

18296

756 000,00

SUMA Z OSIEDLI

580 287

25 700 000,00

KWOTA PONADOSIEDLOWA

9 000 000,00

SUMA KWOT

34 700 000,00

Kontakt