Złożone projekty

ŁBO 2023/2024 ZŁOŻONE PROJEKTY

B001BC Uzupełnienia szpalerów drzew i nowe nasadzenia - Bałuty Centrum
OPIS: Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew wzdłuż ulic. Należy nasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa w chodniku lub w pasie zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte elementy szpaleru w miejscach do tego przystosowanych. Ulice: Franciszkańska, Marysińska, Kowalska, Szklana, Młynarska, Okopowa, Malarska, Szklarska, Marynarska, Organizacji WiN, Zbożowa, Garbarska, Rysownicza, Wawelska, Łagiewnicka, Spacerowa, Zawiszy, Złotnicza, Racjonalizatorów
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: POZYTYWNA
OPINIA_KOMITETU: POZYTYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B001BC
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B001BC
B002TW Zielona al. Włókniarzy - drzewa i krzewy wzdłuż drogi - Teofilów-Wielkopolska
OPIS: Zadanie polega na nasadzeniu drzew oraz krzewów w pasie rozdziału jezdni. Nasadzenia należy wykonać w sposób kompleksowy, aby uzyskać efekt zielonego płotu wzdłuż drogi/torowiska.
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_OSIEDLA: POZYTYWNA
UCHWAŁA RADY OSIEDLA: Pobierz Uchwałę Rady Osiedla nr B002TW
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: POZYTYWNA
OPINIA_KOMITETU: POZYTYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B002TW
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B002TW
B003BC Zielona al. Włókniarzy - drzewa i krzewy wzdłuż drogi - Bałuty-Centrum
OPIS: Zadanie polega na nasadzeniu drzew oraz krzewów w pasie rozdziału jezdni. Nasadzenia należy wykonać w sposób kompleksowy, aby uzyskać efekt zielonego płotu wzdłuż drogi/torowiska.
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: POZYTYWNA
OPINIA_KOMITETU: POZYTYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B003BC
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B003BC
B004TW Wybieramy Teofilów: KONCERTY DLA TEOFILOWA TEO_MUZYKA
OPIS: Projekt zakłada cykl dwóch spotkań podczas których mieszkańcy osiedla Teofilów-Wielkopolska będą mieli okazję posłuchać muzyki klasycznej (1 koncert w lipcu i 1 koncert w sierpniu, jednego dnia może odbyć się tylko jeden koncert). Stworzony na potrzeby realizacji projektu Wybieramy Teofilów: KONCERTY DLA TEOFILOWA TEO_MUZYKA, które zostaną zlokalizowane na terenie osiedla (planowo w dwóch różnych lokalizacjach). Koncerty promowane będą poprzez wszystkie możliwe kanały informacyjne (plakaty, administracje osiedli (Wspólnoty, Spółdzielnie), w parafii, na stronach Urzędu Miasta Łodzi, w mediach społecznościowych - grupach dedykowanych dla Teofilowa i os. Wielkopolska) i dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Odbiorcami projektu będzie młodzież i dorośli mieszkańcy osiedla Teofilów- Wielkopolska. Letnie koncerty to świetna forma spędzenia wolnego czasu, poprzez wspólne słuchanie muzyki w plenerze z rodziną, przyjaciółmi lub najbliższymi.
NUMER_EWIDENCYJNY_DZIALKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Numer działki: 27/1; Id działki: 106102_9.0041.27/1 oraz druga lokalizacja to teren przy ulicy Żubardzkiej/Inowrocławskiej - nr działki: B44-108/10.
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_OSIEDLA: POZYTYWNA
UCHWAŁA RADY OSIEDLA: Pobierz Uchwałę Rady Osiedla nr B004TW
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: POZYTYWNA
OPINIA_KOMITETU: POZYTYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B004TW
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B004TW
Karta zmian: Pobierz kartę zmian nr B004TW
B005TW Wybieramy Teofilów: KINO LETNIE DLA TEOFILOWA TEO_SEANS
OPIS: Projekt zakłada 4 pokazy filmowe (2 pokazy w lipcu i 2 pokazy w sierpniu, jednego dnia może odbyć się tylko jeden pokaz).W stworzonym na potrzeby realizacji projektu Wybieramy Teofilów: Kino Letnie dla Teofilowa „TEO_Seans”, które zostaniezlokalizowane na terenie osiedla (planowo w dwóch różnych lokalizacjach). Pokazy filmowe w letnim kinie promowane będąpoprzez wszystkie możliwe kanały informacyjne (plakaty, administracje osiedli (Wspólnoty, Spółdzielnie), w parafii, nastronach Urzędu Miasta Łodzi, w mediach społecznościowych - grupach dedykowanych dla Teofilowa i os. Wielkopolska) idostępne będą dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Do obsługi projektu zastosowany zostanie duży ekranpneumatyczny. Odbiorcami projektu będzie młodzież i dorośli mieszkańcy osiedla Teofilów-Wielkopolska. Letnie kino tociekawa forma spędzenia wolnego czasu, poprzez wspólne oglądanie seansu filmowego w plenerze z rodziną, przyjaciółmilub najbliższymi.
NUMER_EWIDENCYJNY_DZIALKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Numer działki: 33/51; Id działki: 106102_9.0041.33/20
KATEGORIA: Kultura i dziedzictwo
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_OSIEDLA: POZYTYWNA
UCHWAŁA RADY OSIEDLA: Pobierz Uchwałę Rady Osiedla nr B005TW
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: POZYTYWNA
OPINIA_KOMITETU: POZYTYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B005TW
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B005TW
Karta zmian: Pobierz kartę zmian nr B005TW
B006BD Zielona ul. Inflancka - drzewa i krzewy w pasie rozdziału
OPIS: Zadanie polega na nasadzeniu drzew oraz krzewów w pasie rozdziału jezdni. Nasadzenia należy wykonać w sposób kompleksowy, aby uzyskać efekt zielonego płotu wzdłuż drogi.
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: POZYTYWNA
OPINIA_KOMITETU: POZYTYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B006BD
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B006BD
B007BC Zielona ul. Julianowska - drzewa i krzewy w pasie rozdziału
OPIS: Zadanie polega na nasadzeniu drzew oraz krzewów w pasie rozdziału jezdni. Nasadzenia należy wykonać w sposób kompleksowy, aby uzyskać efekt zielonego płotu wzdłuż drogi.
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: POZYTYWNA
OPINIA_KOMITETU: POZYTYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B007BC
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B007BC
B008TW Wybieramy Teofilów: TYROLKA DLA TEOFILOWA
OPIS: Projekt zakłada montaż urządzenia tj. linozjazdu przy placu zabaw. Celem projektu jest rozszerzenie strefy poprzezrozwijanie nowych umiejętności dla dzieci i młodzieży. Zestaw przewidziano dla dzieci. Ma pomóc w sprawności fizycznejdzieci i młodzieży z osiedla Teofilów-Wielkopolska oraz uczniów uczęszczających do pobliskich szkół. Umożliwianie dzieciomnawiązywanie kontaktów interpersonalnych oraz podnoszenie ich kompetencji komunikacyjnych. Podest wykonany z desek,wózek ze stali nierdzewnej z automatycznym hamulcem. Zjazd linowy to zestaw umożliwiający przemieszczanie się na liniew powietrzu między dwoma oddalonymi od siebie punktami. Zjazd linowy to obowiązkowy punkt każdego placu zabaw :)
NUMER_EWIDENCYJNY_DZIALKI: B44-108/8
KATEGORIA: Sport i rekreacja
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_OSIEDLA: POZYTYWNA
UCHWAŁA RADY OSIEDLA: Pobierz Uchwałę Rady Osiedla nr B008TW
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: POZYTYWNA
OPINIA_KOMITETU: POZYTYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B008TW
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B008TW
Karta zmian: Pobierz kartę zmian nr B008TW
B009BD Zielona ul. Strykowska - drzewa i krzewy w pasie rozdziału
OPIS: Zadanie polega na nasadzeniu drzew oraz krzewów w pasie rozdziału jezdni. Nasadzenia należy wykonać w sposób kompleksowy, aby uzyskać efekt zielonego płotu wzdłuż drogi.
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: POZYTYWNA
OPINIA_KOMITETU: POZYTYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B009BD
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B009BD
B010BC Rozbetonowanie skrzyżowania Lutomierska/Włókniarzy
OPIS: Zadanie polega na usunięciu niepotrzebnej kostki brukowej w rejonie skrzyżowania, przygotowaniu podłoża pod nasadzenia krzewów, oraz wykonanie nasadzeń.
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: POZYTYWNA
OPINIA_KOMITETU: POZYTYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B010BC
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B010BC
Karta zmian: Pobierz kartę zmian nr B010BC
B011TW Wybieramy Teofilów: ŚWIECĄCE DRZEWA NA TEOFILOWIE
OPIS: Projekt zakłada montaż latarni, które wyglądem przypominają drzewa. Łączy ze sobą funkcję praktyczną z estetyczną.Konstrukcja latarni – drzewa, w której świeci się nie tylko lampa, ale także jej trzon wizualnie przypominać może dowolniewybrane drzewo. Podkreślić warto, że projekt jest energooszczędny, gdyż pień daje światło w ciągu nocy, gdy ruch jestminimalny, a całość latarni (wraz z trzonem) daje oświetlenie wieczorem. Projekt zakłada zakup trzech latarni – drzew.
NUMER_EWIDENCYJNY_DZIALKI: B44-75/36
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_OSIEDLA: POZYTYWNA
UCHWAŁA RADY OSIEDLA: Pobierz Uchwałę Rady Osiedla nr B011TW
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: NEGATYWNA
OPINIA_KOMITETU: NEGATYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B011TW
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B011TW
Karta zmian: Pobierz kartę zmian nr B011TW
B012BC Remont zieleńców na ul. Piwnej
OPIS: Zadanie polega na remoncie zieleńców wzdłuż ulicy. Należy przewidzieć nasadzenia drzew, krzewów i zabezpieczenie zieleńca i chodnika przed nielegalnym parkowaniem.
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: POZYTYWNA
OPINIA_KOMITETU: POZYTYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B012BC
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B012BC
B013BD Cywilizacja parkowania na Starych Bałutach
OPIS: Zadanie polega na ustawieniu słupków uniemożliwiających nielegalne i nieprzepisowe parkowanie na chodnikach i zieleńcach wzdłuż ulic na osiedlu. Ulice: Franciszkańska, Marysińska, Organizacji WiN, Łagiewnicka, Zawiszy, Racjonalizatorów
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: NEGATYWNA
OPINIA_KOMITETU: NEGATYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B013BD
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B013BD
Karta zmian: Pobierz kartę zmian nr B013BD
B014BD Skwer Alte Szil – teren przy skrzyżowaniu ul. Wolborskiej i ul. Majzela
OPIS: Projekt zakłada urządzenie skweru w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, w którym stała Synagoga Alte Szil. Jego zagospodarowanie będzie obejmowało realizację instalacji nawiązującej do fasady nieistniejącego już budynku, budowę alejek parkowych, umieszczenie latarni, ławek, koszy, nasadzenia drzew i krzewow oraz objęcie terenu monitoringiem.Skwer stanowiłby przedłużenie projektowanej przebudowy Parku Staromiejskiego, w którym zagospodarowanie ma nawiązywać do Zaginionej Dzielnicy (historyczny przebieg dróg, instalacje w kształcie nieistniejących budynków).
NUMER_EWIDENCYJNY_DZIALKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty-Doły; Numer działki: 400/33; Id działki: 106102_9.0047.400/33
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: NEGATYWNA
OPINIA_KOMITETU: NEGATYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B014BD
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B014BD
Karta zmian: Pobierz kartę zmian nr B014BD
B015BD Zieleniec NAGRODA etap I – teren przy ul. Wojska Polskiego - Zielenie u zbiegu ul. Wojska Polskiego i Franciszkańskiej
OPIS: NAGRODA dla mieszkańców okolicy za znoszenie trudów związanych z remontem ul. Wojska Polskiego. Projekt zakłada zagospodarowanie terenu po południowej stronie ulicy, na Zieleńcu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Franciszkańskiej. I etap obejmuje budowę alejki ,latarni, małej architektury, posadzenie drzew i krzewów.
NUMER_EWIDENCYJNY_DZIALKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty-Doły; Numer działki: 99/23, 99/25, 99/26, 99/27, 99/28, 99/30, 99/37, 99/14, 99/18, 99/19, 99/20, 99/21, 99/22, 99/32, 99/39 w obrębie geodezyjnym B-48
KATEGORIA: Tereny zielone i ochrona środowiska
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: NEGATYWNA
OPINIA_KOMITETU: NEGATYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B015BD
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B015BD
Karta zmian: Pobierz kartę zmian nr B015BD
B016BD Monitoring na Osiedlu Bałuty-Doły – ETAP II
OPIS: Celem zadania jest rozbudowa sieci monitoringu na Osiedlu Bałuty Doły w ramach etapu II. Monitoring na terenie Osiedla ma powstać w miejscach znanych policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne w których mogą powstawać sytuacje prawdopodobnie zagradzające życiu i bezpieczeństwu mieszkańców osiedla, tj . - w okolicy sklepów nocnych (monopolowych), przy wylotach ulic, terenach rekreacyjnych takich jak place zabaw, boiska, skwery, w rejonach szkół oraz w okolicy placówek użyteczności publicznej.Projekt zakłada rozmieszczenie 6 kamer w 6 punktach, uznawanych za niebezpieczne, wskazanych w załączonym do Projektu Wykazie proponowanych punktów kamerowych i stanowi uzupełnienie kamer z etapu I. Początkowo projekt zakładał budowę 7 PK, ale ze względu na na zmiany - zwiększenie się kosztów budowy - wybudowanych zostanie 6 PK w poniższych lokalizacjach zwizualizowanych na załączonej mapie poglądowej, oraz w "Wykazie propozycji rozmieszczenia kamer".2. Franciszkańska/Organizacji WIN3.Górnicza/E.Plater/Przemysłowa4.Górnicza/Próżna5. Park Szarych Szeregów – rejon Pomnika Pękniętego Serca6. Łagiewnicka/Kowalska7.Okopowa/Miarki Punkt kamerowy oznaczony, jako 1.Marynarska/Szklana - nie będzie budowanyKamery podłączone zostaną do sieci Miejskiego Systemu Monitoringu. Zadanie ma na celu zwiększenia zasięgu i poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców, a tym samym stworzenie możliwości szybszego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za ratowanie zdrowia, życia i mienia.
NUMER_EWIDENCYJNY_DZIALKI: Osiedle Bałuty-Doły
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: POZYTYWNA
OPINIA_KOMITETU: POZYTYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B016BD
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B016BD
Karta zmian: Pobierz kartę zmian nr B016BD
B017BC Modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga
OPIS: Konieczność przebudowy istniejącej fontanny. Obecna fontanna nie spełnia oczekiwań mieszkańców pod względem estetyki i użyteczności. Propozycja stworzenia płaskiej tafli fontanny.
NUMER_EWIDENCYJNY_DZIALKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty-Centrum; Numer działki: 332/3; Id działki: 106102_9.0028.332/3
KATEGORIA: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: NEGATYWNA
OPINIA_KOMITETU: NEGATYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B017BC
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B017BC
Karta zmian: Pobierz kartę zmian nr B017BC
B019BC Rowerowe osiedle – wlot przy skrzyżowaniu Drewnowska / Piwna
OPIS: Projekt polega na wykonaniu wlotu drogi rowerowej naprzeciwko skrzyżowania Drewnowska / Piwna. Łącznik powinien być tak wyprofilowany, by umożliwić zarówno jazdę na wprost do ul. Piwnej, jak i zjazd na jezdnię ul. Drewnowskiej (rys).
NUMER_EWIDENCYJNY_DZIALKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty-Centrum; Numer działki: 76/64; Id działki: 106102_9.0046.76/64
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: POZYTYWNA
OPINIA_KOMITETU: POZYTYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B019BC
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B019BC
Karta zmian: Pobierz kartę zmian nr B019BC
B020JM Rowerem wzdłuż Wycieczkowej część II - punktowe naprawy i modernizacje drogi rowerowej
OPIS: Projekt jest kontynuacją zadania trzech lat: wówczas udało się wyrównać najgorsze wyboje na drodze rowerowej na odcinku Warszawska - Las Łagiewnicki, obecny projekt zakłada prace na odcinku Strykowska - Warszawska. Projekt zakłada: -wybudowanie i prawidłowe oznakowanie drogi rowerowej przy przystanku Wycieczkowa-Wypoczynkowa (obecnie są nierówne płyty chodnikowe) -budowa włączenia drogi rowerowej w ul. Woskową, -budowa włączenia drogi rowerowe ul. Wypoczynkową -wymiana nawierzchni lub wyrównanie wybojów przy starych wyjazdach z trylinki przecinających drogę rowerową -wymianę asfaltu w wybranych miejscach (dziury, muldy)
NUMER_EWIDENCYJNY_DZIALKI: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Numer działki: 33/16; Id działki: 106102_9.0014.33/16
KATEGORIA: Infrastruktura drogowa i komunikacja
ANALIZA_FORMALNA: POPRAWNA
OPINIA_RADY_MIEJSKIEJ: POZYTYWNA
OPINIA_KOMITETU: POZYTYWNA
Wniosek: Pobierz wniosek nr B020JM
Karta Analizy Merytorycznej: Pobierz Kartę Analizy Merytorycznej nr B020JM
Karta zmian: Pobierz kartę zmian nr B020JM
Kontakt