Harmonogram

HARMONOGRAM ŁBO 2021/2022
30 kwietnia ogłoszenie konsultacji społecznych
10 - 31 maja składanie projektów
10 maja - 16 lipca analiza merytoryczna, opiniowanie projektów przez Rady Osiedli
2 - 20 sierpnia posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego RM
30 sierpnia posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO
1 września publikacja listy projektów z decyzją Komitetu
1 - 7 września składanie odwołań od decyzji
8 - 13 września rozpatrywanie odwołań
17 września publikacja listy projektów do głosowania, publikacja punktów do głosowania
1 - 15 października głosowanie papierowe
1 - 29 października głosowanie elektroniczne
do 15 listopada ogłoszenie wyników głosowania
Kontakt