Decyzje Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO

Wykaz projektów zaopiniowanych pozytywnie

Wykaz projektów zaopiniowanych negatywnie

Zgodnie z § 11 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/1256/21 z dnia 17 marca 2021 r., w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, w przypadku niedopuszczenia projektu pod głosowanie, Lider może złożyć umotywowane odwołanie do Prezydenta.

Odwołania należy składać w terminie 1 - 7 września 2021 r. w formie mailowej na adres projekt.bo@uml.lodz.pl lub papierowej do Urzędu Miasta Łodzi.

Kontakt